MENÜ

Mit nyerhetünk a gazdaságunk optimalizálásával?

Oldalszám: 11

A szaktanácsadó válaszol

Bányai Tibor 2020.04.05.

Magyarországon nagyon sok mezőgazdasági vállalkozás – függetlenül a vállalkozási formától – túljutott azon a ponton, ahol az adott vállalkozási keretek optimálisan kihasználhatók lennének.

Sok olyan gazdaságot ismerünk, ahol az adott időben éppen adódó lehetőségek szerint alakította a tulajdonos a gazdaságot és több működési formájú vállalkozást hozott létre. Ez egészen addig jól működött, amíg a gazdaság túl nem nőtt az adózási, szervezeti és egyéb kedvező lehetőségeket nyújtó méreten. Mára pedig a gazdaságok jelentős része küzd a múltban jónak tűnő lehetőségek mára problémává alakult kérdéseivel. Hiszen a régi célok már nem egyeznek meg – sőt sok esetben nem is felelnek meg – a mai jogi, adózási vagy a munkavállalói környezetnek. Éppen ezért fontos, hogy a tulajdonos felmérje a korlátokat és meghozza a döntést, ha lépni kell a gazdaság átalakításának ügyében.

De ahogy a címből is adódik a kérdés: Megéri? Mit nyerhetünk a gazdaságunk optimalizálásával? Először is le kell szögezni, hogy jelen esetben nem „törvényen kívüli” megoldásokra szeretnénk felhívni a figyelmet, hanem egy működő vállalkozásban, vállalkozáscsoportban rejlő lehetőségek jogszerű kihasználására.

Az optimalizálás során meg kell vizsgálni a tulajdonosi, a lehetséges tulajdonosi és a vezetői kört, a rendelkezésre álló földtulajdont és a használt földeket. Áttekintésre szorulnak a legtöbb esetben a pénzügyek (pénzáramlás, likviditás, hitelek, tartozások, jelzálog stb.), illetve érdemes górcső alá venni a rendelkezésre álló eszközöket és a termelés célját szolgáló ingatlanokat, illetve azok nyilvántartásait.

A földtulajdon és használt földvagyon átnézését kiemelten kell kezelni a mezőgazdasági vállalkozásoknál. A változó jogszabályi háttér folyamatosan új helyzetet teremt a földforgalom és a földhasználat területén, ami növeli a vállalkozási kockázatot. Gazdasági szempontból viszont a föld korlátozottan rendelkezésre álló erőforrás, amelynek a jelenlegi szabályozási környezetben rendkívül fontos jellemzője teljesen hivatalosan, ámde korlátozott mértékben adómentes jövedelemforrást is képezhet a tulajdonosok számára. A tulajdoni viszonyok, a földbérletek és a kapcsolt vállalkozások optimalizálása az esetlegesen felmerülő családi nézeteltérések rendezésének is hatékony módja lehet.

A vezetői, irányítói kör áttekintése és esetleges módosítása a gazdaság jövőjének záloga, ezért szükségszerű a megfelelő munkaerő helyzetbe hozása és az esetlegesen nem megfelelően teljesítő vezetők cseréje.

A pénzügyek átnézése azért fontos, mert a gazdálkodók sok esetben eredményszemlélet szerint számolnak és kevésbé figyelnek az év során lezajló pénzáramlási hullámzásokkal. Az ilyen kalkulációs problémáknak köszönhetően adódhatnak likviditási problémák a mezőgazdasági vállalkozásoknál. Jelen kamatkörnyezetben az előfinanszírozások nem járnak rendkívüli költséggel, de mi történik, ha a hitelfelvétel nem megy olyan gyorsan, mint ahogy a gazdálkodónak pénzre lenne szüksége? Hogy az ilyen kellemetlen helyzeteket elkerüljük, végezzünk cash-flow-számítást (pénzáramlást) és tervezzük meg az egyes időszakokban várható bevételeket és kiadásokat. Így előre láthatjuk az esetlegesen nehezebb pénzügyi időszakokat és a pénzek megfelelő átütemezésével áthidalhatjuk azokat.

Külön fejezetet képez az ilyen vállalati elemzéseknél az eszközállomány és nyilvántartásainak felülvizsgálata. Egyrészt érdemes a könyvelésben található tárgyi eszköz kartonok időnkénti frissítése, hiszen benne maradhatnak már leselejtezett vagy értékesített eszközök. Másrészt az eszközökkel végezhetünk bérmunkát, ám az abból származó bevétel nem minden esetben úgy adózik, mint ahogy a termelésből származó árbevétel. Érdemes meggondolni, hogy ilyen esetben a bérmunkában is használt eszközöket pl. ne a családi gazdaságban vásároljuk meg. A hiányos adattartalommal bíró kartonok nagyon sokszor az eszközök beazonosítását akadályozzák.

Az ingatlanok áttekintésével képet kaphatunk arról, hogy van-e olyan állapotú épület, amin felújítás lenne szükséges, illetve új vállalkozási tevékenység végzésére lehet-e valamely rendelkezésre álló épület alkalmas. Amennyiben lépni kell ez ügyben, úgy érdemes az aktuális pályázati lehetőségeken is elgondolkodni, így sokat nyerhetünk, hiszen az értéknövelő beruházással nő a vállalkozás vagyoni értéke.

A szervezet áttekintése sok esetben kényes téma, de ha a tulajdonos/vezető megfelelően kommunikál a munkavállalókkal, akkor azok látni fogják, hogy a változtatások az érdekükben történnek. A legtöbb esetben a változtatások nem járnak létszámleépítéssel, hanem csak a szervezet optimálisabb munkaszervezését és a hatékonyságának növelését eredményezik, ami nemcsak a tulajdonos, hanem a munkavállalók érdeke is. A lehatárolt feladatok és felelősségek növelik a gazdálkodás hatékonyságát, a munkavállalók számára is kiszámíthatóbb környezetet teremtenek és középtávon még inkább növelik a humánerőforrás biztonságérzetét.

Vannak olyan esetek is – sajnos a termelői kör korosodása miatt egyre gyakrabban –, hogy haláleset miatt kell a gazdaságot átszervezni, ami előzetes felkészülés hiányában gyors kényszermegoldásokat szül. Ezeket a kényszermegoldásokat később nehéz átformálni és a gazdaságot újra a megfelelő pályára terelni. Ilyenkor nincs más út, hozzá kell nyúlni az optimalizálás eszközéhez.

Nagyon ritkán fordul elő, hogy egy gazdaság, ahol a ’90-es évek óta változatlan a tulajdonosi és a vezetői kör, saját maga elindulna a gazdálkodási keretek újragondolásának rögös útján, hiszen nincsen ezen a területen szerzett rutinja és tapasztalata. Hozzá kell tenni azt is, hogy egy ilyen átalakításhoz több szakterület ismereteinek egyidejű birtoklására van szükség. Egyetlen célravezető megoldásnak ilyenkor a külső szakmai támogatók bevonása tűnik, akik a tulajdonosokkal együttműködve segítik a gazdaság működésének átformálását.

Felhívjuk figyelmüket, hogy jelen cikk tájékoztató jellegű, és nem minősül jogi, adózási vagy pénzügyi tanácsadásnak, a cikkben található információk a gyakorlati tapasztalatunkból összegyűlt gyakoribb optimalizálási lehetőségekre mutatnak rá. Konkrét ügyben keressenek bennünket és közösen megtaláljuk a legjobb megoldást!

 

Bányai Tibor
vezető szaktanácsadó
Gazda Kontroll Kft.

 

gazdakontroll-lablec-201912-uj