MENÜ

Natura 2000 gyepterületek támogatása és a vonatkozó előírások

Oldalszám: 12

A szaktanácsadó válaszol

Bányai Tibor 2020.10.08.

A Natura 2000 egy olyan, az Európai Unió által létrehozott ökológiai rendszer, melynek legfontosabb céljai közé tartozik a biodiverzitás védelme, növelése, és egy adott ország védett növény-, illetve állatfajai természetes élőhelyeinek fenntartása. Az érintett területek kijelölését nagy gonddal végezték, előzetes adatfelvételezéseket és terepbejárásokat tartottak.

gyep-grassland

 

Így tehát Magyarországon összesen 1,95 millió hektár került a NATURA 2000 területek közé, mely az ország összterületének 21%-át jelenti. Ez az arány magasnak mondható, különösen a nyugat európai országokéhoz viszonyítva.

Hazánkban a NATURA 2000 területek három változatával találkozhatunk. Ezek a NATURA 2000 gyepek, erdők és szántók. A szántókra előírások nincsenek és támogatásra nem jogosultak. Az erdőkre és a gyepekre vannak előírások, melyek betartását az illetékes hatóságok ellenőrizhetik, de emellett plusztámogatás is igényelhető rájuk. Jelen írásban csak a gyepterületekre vonatkozó kötelezettségekre, támogatásokra és azoknak a feltételeire térünk ki. 

A NATURA 2000 gyepterületekre vonatkozó előírások közül a legfontosabb, hogy a területet csak legeltetéssel, vagy kaszálással lehet hasznosítani. A gyepek öntözése, túllegeltetése és a gyepfelszín maradandó károsítása tilos. A belvíz elvezetése egy-egy területről nem megengedett. A gyepek trágyázására nincs lehetőség, oda csak a legelő állatok által elhullajtott trágya kerülhet ki. Találkozhatunk még egy az AKG-támogatásokból is jól ismert előírással: a gyepterület 5–10%-os részét kaszálásonként változó helyen kaszálatlanul kell hagyni. A NATURA 2000 gyepterületeken napnyugtától napkeltéig nem szabad gépi munkavégzést folytatni. A legelő állatok fajában is találkozhatunk korlátozásokkal. Ennek értelmében ilyen kötelezettségekkel érintett területeken csak szarvasmarha, juh, kecske, ló, szamár és bivaly legeltethető. Fontos még megjegyezni itt, hogy az október 31. és április 23. közötti legeltetéshez a területileg illetékes jegyző engedélye szükséges.

A gyep kaszálásos hasznosítása esetén a kaszálás során a vadriasztólánc használata kötelező, valamint a kaszálás során az állatokat nem szabad zárványterületre szorítani. A kaszálás tervezett időpontját a kaszálás megkezdése előtt legalább 5 munkanappal be kell jelenteni a területileg illetékes nemzeti park igazgatóságánál. Invazív és termőhelyidegen fajok megtelepülését a területen meg kell akadályozni, szükség esetén specifikus növényvédő szer használatával. A szénabálák tárolására a területeken 30 napon túl nincs lehetőség.

A NATURA 2000 gyepterületekre létrehozott támogatásban olyan gazdálkodók vehetnek részt, akik legalább 1 hektár NATURA 2000 védettség alatt álló gyepterületen gazdálkodnak. Igazolniuk kell, hogy a területnek jogszerű földhasználói, továbbá a terület nem állhat állami tulajdonban, vagy honvédelmi szervek vagyonkezelésében. Az egy hektár állhat kisebb táblákból is, melyek legkisebb mérete 0,25 hektár kell, hogy legyen. A támogatást igénylők a területeikre hektáronként évente 69 eurónak megfelelő forintösszeget kapnak, melyet minden évben májusban, az egységes területalapú támogatással egyidőben tudnak igényelni.

A kedvezményezettet elektronikusan, vagy papír alapon gazdálkodási napló vezetési kötelezettség terheli, melynek eredeti példányát a támogatói okirat hatálybalépését követő ötödik év végéig, de legalább 2027.12.31-ig meg kell tartania.

A gazdáknak mindemellett a támogatói okirat hatályba lépését követően a támogatási időszak alatt egyszeri alkalommal NATURA 2000 gyepképzésen kell részt venniük.

A termelőknek be kell tartaniuk a HMKÁ előírásait is.

Bármely követelmény be nem tartása szankciókkal járhat, vagy akár a teljes támogatási összeg is megvonásra kerülhet a gazdálkodótól. A követelmények betartását az illetékes hatóságok a támogatási időszak alatt bármikor helyszíni ellenőrzés keretein belül is ellenőrizhetik. 

Ha egy gazdálkodó NATURA 2000-es területen gazdálkodik, de nem igényel plusztámogatást a területek után, az ezekre a területekre vonatkozó gazdálkodási szabályokat – a 269/2007 Kormányrendelet szabályozza – ettől függetlenül be kell tartania. Magától értetődően a támogatás igénybevételéhez teljesítendő feltételek rájuk nem vonatkoznak.

Gyakran lehet találkozni vele, hogy egy-egy MEPAR-blokkban van Natura 2000 fedvény, de az épp a gyepen nincs. Ennek lehet az oka, hogy csak az erdő esik a Natura-s szabályozás alá. Az egységes kérelemben ennek ellenére van lehetőség a Natura 2000 támogatás igénylésére, de ilyenkor megjelenik a figyelmeztetés, hogy az igényelt táblán nincs Natura-fedvény. Ebben az esetben támogatás nem igényelhető.

 

Bányai Tibor
vezető szaktanácsadó
Gazda Kontroll Kft.

 

gazdakontroll-lablec-201912-uj