MENÜ

Megindult az előlegfizetés!

Oldalszám: 6-8
Dr. Vásáry Miklós 2020.11.06.

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően október 16-ától nyílt mód az idén kérelmezett uniós támogatások kifizetésének a megkezdésére. Az előzetes számítások szerint a Magyar Államkincstár várhatóan összesen 232 milliárd forint közvetlen támogatást fog majd átutalni a termelőknek.

fejlec-penz-kifizetes

 

Idén is Dr. Nagy István agrárminiszter és Dr. Mészáros József, a Magyar Államkincstár (Kincstár) elnöke a közösen tartott sajtótájékoztatón jelentette be az előlegfizetés megindulását. A 2020. október 13-án megtartott rendezvényen miniszter úr utalt arra, hogy a közös agrárpolitika keretében négy nagy támogatási jogcímcsoporton – a közvetlen támogatások, a Vidékfejlesztési Program pályázatai, a nemzeti támogatások és a piaci támogatások csoportján – keresztül a magyar agrárium évente átlagosan 700 milliárd forint támogatásban részesül, továbbá jelezte, hogy a tavalyi kifizetések elérték a 793 milliárd forintot. A piaci támogatásokon kívül a többi nagy támogatási forma esetében fizetnek előleget. 

Kifizetések közül a legjelentősebb a Közös Agrárpolitika révén meghirdetésre kerülő, évente mintegy 400 milliárd forint keretösszegű uniós forrású közvetlen támogatás. A támogatási rendszeren belül mind összegszerűségében, mind pedig az érintett termelők száma alapján a közvetlen támogatások, ezen belül is a két meghatározó területalapú támogatás – a SAPS és a zöldítés – a leghangsúlyosabb. Magyarország az elmúlt évekhez hasonlóan az uniós szabályok adta legkorábbi időponttól, vagyis október 16-tól fizet előleget a gazdálkodónak. Az idei előlegfizetés a COVID–19-járvány miatti intézkedésekre tekintettel előreláthatóan magasabb arányban fog megvalósulni. A korábbi évekhez hasonlóan az előlegfizetés fő célja, hogy pénzügyi segítséget nyújtson a gazdálkodóknak az őszi munkák zavartalan elvégzéséhez, továbbá biztosítsa a termelők pénzügyi stabilitását, likviditását és előmozdítsa a kiszámítható és tervezhető gazdálkodás megvalósítását.

2020-ban 169 ezer darab egységes kérelem érkezett a Kincstárhoz, ami kicsivel több, mint 5 millió hektár mezőgazdasági területet érintett. Az Európai Központi Bank által megadott, 2020. szeptember 30-i hivatalos árfolyam 365,53 forint/euró, ennek alapján kerültek meghatározásra a 2020. évi egységes kérelmekhez kapcsolódó hazai támogatási összegek és megkezdődhet az előlegfizetés. Megjegyzést igényel, hogy a tavalyi hasonló árfolyamhoz (334,83 Ft/euró) képest, a koronavírus okozta gazdasági visszaesés következtében 30,7 forinttal lett gyengébb a magyar fizetőeszköz, így az euróban meghatározott uniós keretösszegeket a tavalyi értékekhez képest 9,2%-kal kedvezőbb árfolyamon lehet átszámítani, ami magasabb forintösszeg kiosztását teszi lehetővé a termelők számára.

Október 16-ától előlegfizetés keretében a közvetlen támogatások esetében a teljes támogatás legfeljebb 70%-ára lehet számítani. A terület- illetve állatalapú vidékfejlesztési jogcímeknél viszont 85%-os lehet az előrehozott kifizetés nagysága. Megjegyzést igényel, hogy – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a Kincstár belső ellenőrzési eljárásrendjére illetve kockázatkezelési gyakorlatára tekintettel – a tényleges kifizetési arány ennél némileg alacsonyabb lesz. A közvetlen támogatásoknál az előlegfizetési időszak október 16-tól november 30-ig tart. Majd az előlegfizetéseket követően december 1-től a Kincstár már a rész-, illetve végfizetések teljesítését tudja megkezdeni. A közvetlen támogatásokat érintő előlegfizetés előreláthatóan az egységes területalapú támogatást (SAPS), a zöldítést, a fiatal mezőgazdasági termelőknek nyújtott területalapú támogatást, a kistermelők támogatását, továbbá a termeléshez kötött támogatások közül a tejhasznú tehén, a hízottbika, az anyajuhtartás támogatását valamint az intenzív és extenzív gyümölcstermesztési jogcímet érinti. Mivel határidőre megjelent a 2020. évi egységes területalapú támogatás, valamint az egyéb közvetlen támogatások összegeinek megállapításáról szóló 49/2020. (X. 14.) AM rendelet, azt is lehet tudni, hogy a SAPS-ra hektáronként legfeljebb 36 383 forint, míg zöldítésre legfeljebb 20 527 forint fizethető ki az előlegfizetés során. A két jogcím együttes összege – az előzetes modellszámítások alapján – várhatóan legalább közel 81 ezer forint lesz hektáronként. A fiatal mezőgazdasági termelők esetében az előleg idei értéke legfeljebb 17 374 forint lehet hektáronként. Az egyes jogcímeket érintően maximális előlegfizetési értéket és a teljes várható értéket az 1. táblázat tartalmazza.

 

1. táblázat: a 2020. évi közvetlen támogatások egyes maximális fajlagos támogatási értékei, 365,53 Ft/EUR hivatalos átváltási árfolyamon

Jogcím

Várható fajlagos támogatás

Az előleg maximális értéke

forint/ha, forint/egyed

 Alaptámogatás (SAPS)

51 975

36 383

 Zöldítés

29 324

20 527

 Alaptámogatás + zöldítés együtt

81 300

 

 Fiatal gazdák támogatása

24 819

17 374

Termeléshez kötött jogcímek

 Anyajuh

10 217

7 152

 Anyatehén

47 183

33 028

 Hízottbika

18 627

13 039

 Tejhasznú tehén

117 243

82 070

 Cukorrépa

226 554

158 588

 Rizs

241 967

169 377

 Ipari zöldségnövény

69 920

48 944

 Zöldségnövény

91 068

63 748

 Ipari olajnövény

71 166

49 816

 Extenzív gyümölcs

86 616

60 631

 Intenzív gyümölcs

131 565

92 096

 Szálas fehérjetakarmány-növény

26 658

18 661

 Szemes fehérjetakarmány-növény

75 128

52 590

Forrás: a MÁK 2020-as adatai alapján AM számítás és 49/2020. (X. 14.) AM rendelet

 

Az uniós forrású közvetlen támogatási jogcímek esetében az előlegfizetés tervezett összege mintegy 162 milliárd forint lesz és további 70 milliárd forint részfizetésére kerülhet sor december végéig. Mindez azt jelenti, hogy 2020-ban a közvetlen támogatások esetében összesen mintegy 232 milliárd forint támogatás kifizetésére nyílik lehetőség.

A termelők gondos kérelembeadásának eredményeként, továbbá a Kincstár felkészültségének és az idén is lefolytatott előzetes ellenőrzés következtében már az első héten lehetőség nyílt arra, hogy összesen 71 ezer termelő 25,8 milliárd forint összegű SAPS-előleget kapjon, továbbá mintegy 91 ezer gazdálkodó 24,7 milliárd forint értékben részesüljön zöldítési előlegben. A két jogcímet érintően végül összesen 95 ezer termelőnek sikerült 50,5 milliárd forintot kifizetni. Szintén az elsők között kaptak támogatást a tejhasznú teheneket tartó kincstári ügyfelek. Mintegy 3 ezer ügyfélnek 14,4 milliárd forintot utaltak az előlegfizetési időszak első hetében.

Az előlegfizetés másik fontos lábát a Vidékfejlesztési Program keretében működő programok jelentik. Az előre hozott kifizetéssel érintett 14 jogcím esetében közel 37 milliárd forint összegben számíthatnak a termelők utalásra. Az ÖKO és az AKG programok keretében összesen 21,7 milliárd forint kifizetése várható novemberben, míg a biztosítási díjtámogatás 6,5 milliárd, a tejszerkezet-átalakítási intézkedés 4,5 milliárd forint értékben kerülhet kifizetésre decemberben. Ezen túlmenően még összesen 4,8 milliárd forint értékben várhatóak az idén kifizetések a további kilenc vidékfejlesztési intézkedésnél (pl. Natura 2000 erdő, őshonos in situ és ex situ).

Az uniós forrásból finanszírozott jogcímek mellett számos termelő számára nagy jelentőséggel bírnak az átmeneti nemzeti támogatások (ÁNT), amelyek közül a termeléstől elválasztott tej, a hízottbika, valamint a szarvasmarha extenzifikációs jogcímekre vonatkozó kifizetésekre kerül sor idén. Mivel megjelent a 2020. évi átmeneti nemzeti támogatás jogcímeihez kapcsolódó támogatások összegeinek megállapításáról szóló 50/2020. (X. 16.) AM rendelet, már ismertek a fajlagos értékek is. Az előlegfizetéssel érintett három jogcím esetében a történelmi bázisjogosultság alapján valósul meg a fizetés. Az állattenyésztéshez kapcsolódó 2020. évi ÁNT jogcímeket érintő keretösszeg és a fajlagos támogatások értékeit a következő táblázat tartalmazza.

 

2. táblázat: az állattenyésztéshez kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatási jogcímek értékei

Jogcímek

Fajlagos támogatás maximális értéke Ft/történelmi bázisjog. vagy FT/egyed

A jogcím pénzügyi kerete
(milliárd Ft)

Hízottbika-támogatás – termeléstől elválasztott

22 000

2 133,2

Szarvasmarha extenzifikációs támogatás – termeléstől elválasztott

22 000

1 703,3

Tejtámogatás – termeléstől elválasztott

4,80

8 933,6

Anyatehéntartás átmeneti nemzeti támogatása – termeléshez kötött*

21 702

2 539,2

Anyajuhtartás – termeléshez kötött*

18,28

0,02

Kedvezőtlen adottságú területeken nyújtandó anyajuhtartás*

3 212

0,38

Forrás: 50/2020. (X. 16.) AM rendelet
*Megjegyzés: előlegfizetéssel nem érintett jogcím

 

Arról azonban most nem szabad megfeledkezni, hogy a kifizetések lezárására és a határozatok elkészítésére – az uniós szabályokra és a szükséges ellenőrzések lefolytatására figyelemmel – a Kincstárnak 2021. június 30-ig van lehetősége. Így a végfizetések utalására és a határozatok kézhez vételére várhatóan legkésőbb eddig fog sor kerülni.

 

Dr. Vásáry Miklós