MENÜ

Hi Spore – mikrobiológiai készítmény az IKR Agrár ajánlatában

Oldalszám: 70-71

Természetes szövetséges

Horváth András, Dr. Bohár Gyula 2021.02.13.

Egyre több döntéshozó vállalja fel azt a felelősséget, ami a gazdasági növekedés, mind legfőbb érték és cél mellé, vagy akár elé helyezi az erőforrások tudatos, hatékony, fenntartható használatát, alternatív megoldások keresését.

ikr-agrar-fejlec-202102

 

A biológiai-, agrár- és műszaki tudományok erőfeszítéseik egyre nagyobb hányadát fordítják ezen kihívásokra adandó válaszok kutatására. Globális világunk életbe vágó érdeke, hogy a negatív tendenciák megforduljanak! 2018-ban augusztus 1-re esett a ”túlfogyasztás világnapja”, amikorra az emberiség a Föld egy évre rendelkezésre álló erőforrás-szükségletét már felélte (2021-re ezt a napot június 8-ra prognosztizálják)! 

Természetes környezetünk károsításához szűkebb házunk tája, a szántóföldi és kertészeti növénytermesztés sajnos jócskán hozzájárul. Az évtizedeken át folyó nagy adagú műtrágyázás, a szintetikus növényvédő szerek kiterjedt használata, a tájölelő táblaméretek, a monokultúra stb. komoly károkat okoztak a biodiverzitásban, talajaink és vizeink állapotában. Itt is kiemelt feladat a kedvezőtlen tendenciák megfordítása, természetbarát, környezetkímélőbb technológiák kifejlesztése, bevezetése. Európában a helyzet különösen égető, hiszen nem mindenki számára érthető módon, az öreg kontinens mai döntnökei olyan ütemű és mértékű ”dekemizálást” hajtanak, hajtatnak végre, amellyel erősen kétséges, hogy az alternatív megoldások lépést tudnak-e tartani, és hogy a kontinens, feladva alapvető élelmiszer-önállóságát, e stratégiai területen nem válik-e kiszolgáltatottá.

Ismert tény, hogy a tartós technológiai egyoldalúság, a mennyiségi szemlélet uralkodása termőtalajaink állapotán érezhető leginkább. A talajok szerkezetének romlása, szervesanyag-tartalmának csökkenése oda vezetett, hogy termőtalajaink mikrobiológiai fajgazdagsága erősen degradálódott, a növények fejlődését szolgáló egészséges talajélet megbomlott. Visszaszorultak a talajélet szempontjából hasznos mikroszervezetek, és felszaporodtak a talajban olyan mikroorganizmusok, amelyek a kultúrnövények szempontjából kedvezőtlenül befolyásolják a talajanyagcserét, vagy egyenesen megfertőzik haszonnövényeinket.

Az azonban tény, hogy egyes biológiai megoldások, pl. bizonyos mikroorganizmusok, igen összetett módon és figyelemre méltó hatékonysággal képesek jó irányba befolyásolni a talajéletet, ezáltal serkenteni a haszonnövények egészséges fejlődését.

A Trichoderma egy növénybarát mikroszkopikus gombanemzetség, amely egyszerre több területen és hatásmóddal képes javítani a kultúrnövények életfeltételein, általános- és növény-egészségügyi állapotán (1. ábra).

 

hispore-1

1. ábra: Trichoderma asperellum gomba spóratartója és spórái (konídium)

 

Megtelepedve a gyökerek felületén szimbiózisba kerül a kultúrnövénnyel. E szoros kapcsolatból mindkét fél hasznot húz: a gomba használja a gazdanövény által termelt cukrot, viszonzásul többek között az általa kibocsátott szerves savakkal feltárja a talajban kötött formában lévő foszfort. A Trichoderma továbbá térparazitaként viselkedve kedvezőtlen mikrokörnyezetet alakít ki a kórokozó gombák, például a szklerotínia számára, kiszorítva azt a növény közvetlen környezetéből. A kórokozók számára, ha nem is folyamatosan, de gyakran és nagy tömegben rendelkezésre áll a fogékony gazdanövény, a kémiai alapú mezőgazdaság pedig ellehetetlenítette a talajlakó mikrobák nagy részét, amelyek a kórokozó fajokkal versenghetnének a helyért és a tápanyagokért. Ezt az űrt pótolhatjuk a Trichoderma mesterséges kijuttatásával. E mellett a Trichoderma a növényben ún. Indukált Szisztemikus Rezisztenciát (ISR) vált ki, azaz immunizálja a növényt, amely ezáltal ellenállóbbá válik mind a károsítókkal (biotikus), mind a környezeti (abiotikus) stresszhatásokkal szemben.

A Trichoderma gombák jelentős szerepet töltenek be a talajban zajló lebontási folyamatokban is. A két fő ”olajos” kultúránkat károsító, és az ún. szklerotíniás rothadás betegséget kiváltó Sclerotinia sclerotiorum gomba szaporító képletei (szkleróciumok) hosszú ideig fertőzőképesek maradnak, mivel az azt lebontó mikroorganizmusok természetes módon csak kis számban fordulnak elő a talajban. Trichoderma gombaizolátum talajba juttatásával azonban nagyságrendekkel növelhető a hasznos csíraszám (1-2 db/cm3 helyett 100–200 db/cm3 talaj), ezáltal tízszeresére gyorsul a lebontási folyamat (2. ábra).

 

hispore-2

2. ábra: Trichoderma/Sclerotinia szembeoltásos kísérlet lefolyása (oltást követő 1–6. napon)

 

Trichoderma kijuttatásával pótolni tudjuk talajainkból természetes körülmények között nagyrészt hiányzó, a káros gombákat kordában tartó, a növények számára kedvező környezetet nyújtó mikroba fajokat (3.ábra).

 

hispore-3

3. ábra: Trichiderma-val kezelt (balra) és kezeletlen napraforgó-állomány (hatósági kísérlet, Boldva)

 

Kalászosokban és kukoricában is több szempontból indokolt a trichodermás kezelés. Egyrészt, intenzív szármaradvány-bontó gomba lévén, táplálékkonkurensként lép fel a talaj káros mikroszkópikus gombáival (pl. fuzárium, aszpergillusz) szemben, másrészt az indukált szisztemikus rezisztencia (ISR) kiváltásával eredményesen küzdhetünk a termény minőségét rontó és a takarmányokban felhalmozódó mérgező gombatoxinok küszöbérték feletti megjelenése ellen.

Az IKR Agrár Kft. és a BIOVÉD 2005 Kft. 2020-ban létrejött együttműködésének köszönhetően 2021-től a gazdák számára hozzáférhetővé válik a talajok hatékony és gazdaságos trichodermás kezelése. A BIOVÉD fejlesztette ki és állítja elő a Hi Spore nevű terméket, amely hazai talajból izolált Trichoderma asperellum gomba T1 törzsét 10 m/m %-ban tartalmazó mikrobiológiai készítmény.

Az IKR Agrár Kft. hálózatán keresztül biztosítja a termék országos hozzáférhetőségét, logisztikáját, know-how-jának termelők általi megismerését.

A BIOVÉD egy 1996-ban alapított magyar családi vállalkozás. Elsődleges céljuk, hogy Magyarországon keretet teremtsenek a biológiai védekezésre irányuló kutatások gyakorlati felhasználására.

Fejlesztéseik úttörőnek számítottak a magyar mezőgazdaságban. Az első magyar fejlesztésű és gyártású biológiai gombaölő szer is az ő nevükhöz fűződik. Jelenleg a BIOVÉD több, mint egy tucat mikrobiológiai készítmény fejlesztője és gyártója a hazai piacon.

A két cég együttműködése lehetőséget teremt arra, hogy az EU-ban végbemenő paradigmaváltásba illeszkedő, ugyanakkor nagy hatékonyságú, gazdaságos biológiai megoldást nyújtson a magyar szántóföldi és kertészeti árutermelő gazdáknak. A Trichoderma szántóföldi körülmények között történő gazdaságos alkalmazása több mint egy évtizedes múltja után még mindig  újdonságnak számít a hazai termelők többségénél, ugyanis ilyen termék és technológia széles körű elterjedésére csak most nyílik meg a lehetőség a hazai termesztési gyakorlatban.

Azon termelők részére kifejezetten ajánljuk, akik az egészséges talajéletet fontosnak tartják, nyitottak a biológiai megoldások felé és kíváncsiak arra, milyen előnyöket jelenthet számukra egy természetes szövetséges, a Trichoderma, azaz a Hi Spore.

A termékkel és a technológiával kapcsolatos kérdéseikkel forduljanak az IKR illetékes területi képviselőihez, akik készséggel nyújtanak felvilágosítást!

 

Technikai adatok:

A Hi Spore mikrobiológiai készítmény felhasználható valamennyi szántóföldi és kertészeti növénykultúra talajkezelésére 1-2 kg/ha mennyiségben, legfeljebb 5%-os töménységű vizes oldatban:

  • vetés, ültetés előtt a talaj felszínére kipermetezve, sekélyen bedolgozva,
  • tenyészidőszak alatt a talaj felszínére kipermetezve.

(Nagy előnye, hogy kijuttatásának időzítésére, a vetőágy előkészítésétől a posztemergens kezelésekig, tág lehetőség áll rendelkezésre.)

Figyelem! Fungicid készítményekkel, biopreparátum gombákra is ható talajfertőtlenítő szerekkel együtt nem alkalmazható!

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap.

Tárolási körülmények: száraz, hűvös, napfénytől védett, fedett helyen.

Eltarthatóság:

  • 5°C alatti hőmérsékleten 2 év,
  • 5–20°C közötti hőmérsékleten 1 év,
  • 20–25°C közötti hőmérsékleten 6 hónap.
Kiszerelés: 10 kg-os többrétegű polietilén zsák

 

 

www.ikragrar.hu

ikr-agrar-logo

Horváth András
IKR Agrár Kft.
Dr. Bohár Gyula
BIOVÉD 2005 Kft.