MENÜ

Kisüzemek 15 000 eurós támogatása

Oldalszám: 11
2021.03.09.

A Vidékfejlesztési Program intézkedései közül nyitva van még a „Mezőgazdasági kisüzemek támogatása”, amelynek keretében 15 000 eurónak megfelelő forint összegű vissza nem térítendő támogatásra tudnak pályázni gazdálkodók. 

A felhívás célja a koronavírus gazdasági hatásainak enyhítése a mezőgazdasági kisüzemek fejlesztését célzó tevékenységek támogatásán keresztül. A támogatás különösen az adottságaik és ambícióik alapján fejlődőképes kisméretű mezőgazdasági termelők jövedelemszerzését és gazdasági több lábon állását segíti elő.

Kérelmet azok tudnak beadni (őstermelőként, vagy egyéni vállalkozóként), akiknek az életvitelszerű tartózkodási helye (mezőgazdasági szociális szövetkezet esetén pedig annak székhelye) a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a jogosult településen, vidéki térségekben volt. Vidéki térségnek minősül az a település, ahol közigazgatási jogállástól (város/község) függetlenül a népesség 10 ezer főnél kevesebb (összesen 2960 település), illetve a 10 ezer fő feletti lakossággal rendelkező tanyás települések külterületei (összesen 53 település), ezek listája a pályázati felhívás 3. mellékletében található. Ezen kötelezettségét a kedvezményezett a működtetési időszak végéig köteles fenntartani.

A korábbi pályázattól eltérően már nem előírás a főállású tevékenység, tehát aki munkahely mellett végez őstermelői tevékenységet, szintén tud pályázni.

További feltétel, hogy a kérelmezőnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben 3 és 6 ezer euró között legyen az üzemmérete (STÉ). Ez megfelel kb. 5–9 hektár búzának, vagy nagyjából 2–3 hektár szőlőnek, vagy 14–26 db hízó sertésnek (éves átlagban).

Akinek az üzemmérete ennek nem felel meg, még mindig tud pályázni, ha a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben a nettó árbevétele (mezőgazdasági termelésből, illetve mezőgazdasági termék feldolgozásból) 3 és 6 ezer eurónak megfelelő forintösszeg között volt.

Közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező ügyfelek esetében, illetve családi gazdaságok esetében a támogatási kérelmet benyújtó ügyfél mezőgazdasági termelésből vagy mezőgazdasági termelésből és Annex I. termék feldolgozásból származó nettó árbevételének meghatározásakor a személyi jövedelemadó bevallásban szereplő adatokat kell figyelembe venni, vagy amennyiben a támogatást igénylő adóbevallásra nem kötelezett, akkor az értékesítési betétlapon szereplő adatokat kell figyelembe venni.

A pályázatban vállalni kell, hogy a Támogatói Okirat hatályba lépésétől a záró kifizetési kérelem benyújtását megelőző év január 1-ig mezőgazdasági termelő tevékenységből származó üzemméret nem csökken 3 000 euro STÉ-érték, vagy a mezőgazdasági termelő tevékenységből és Annex 1 termékfeldolgozási tevékenységből származó értékesítés nettó árbevétel 3 000 euró alá, attól függően, hogy mely tevékenység alapján tette vállalását és kapott Támogatói Okiratot a pályázó.

Legkésőbb a Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított 4. év végére (január 1.–december 31. közötti időszak) a kedvezményezett mezőgazdasági termelő tevékenységből származó üzemmérete meg kell, hogy haladja a 6 000 euro STÉ-értéket, vagy a mezőgazdasági termelő tevékenységből és Annex 1 termékfeldolgozási tevékenységből származó értékesítés nettó árbevétele a 6 000 eurót, attól függően, hogy mely tevékenység alapján tette vállalását és kapott Támogatói Okiratot.

Az értékelésnél pluszpontban részesül:

  • aki magasabb élőmunka-igényű termékszerkezet továbbfejlesztését vagy kialakítását vállalja (Kertészet, Élelmiszer-feldolgozás, Állattenyésztés),
  • a fejlesztés megvalósításának helye: ha komplex programmal fejlesztendő járásban / fejlesztendő járásban / kedvezményezett járásban van,
  • aki a projekthez kapcsolódó termelői csoportnak, vagy termelői szervezetnek, illetve kapcsolódó szakmai vagy szakmaközi szervezetnek tagja és a vállalt kötelezettségeinek eleget tett,
  • az üzleti terv minősége.

Az összesen adható 100 pontból 65 pont az üzleti terv minőségére kapható. Ha a támogatást igénylő az értékelés során nem érte el a minimális 50 pontot, kérelme elutasításra kerül.

A következő támogatási kérelem benyújtási szakasz:
2021. április 6–2021. április 20.

 
-an-