MENÜ

Történelmi jelentőségű támogatási lehetőségek a Vidékfejlesztési Program keretében

Oldalszám: 6-8
Fülepi János, Kukel Franciska, Polai László, Varga Boglárka Gizella 2021.04.07.

A Covid–19-járvány hatással van minden nemzetgazdasági ágazatra, a mezőgazdaságra is. A járványhelyzet felhívta a figyelmet a biztonságos élelmiszer-ellátás, illetve az agrárium stratégiai jelentőségére, hiszen a mezőgazdaságnak minden körülmények között működnie kell.

Magyarország Kormánya – felismerve az ágazat kiemelt jelentőségét – az 1003/2021. (I. 11.) Korm. határozat alapján 80% hazai társfinanszírozást rendelt a Vidékfejlesztési Program forrásaihoz. Az Európai Unió közös agrárpolitikájának kereteit jelentősen kitágító hazai források és a kapcsolódó uniós források lehetőséget biztosítanak új pályázati felhívások megjelentetésére. E támogatások segítségével mód nyílik arra, hogy történelmi mértékben erősödjön a magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar.

Az állattenyésztési ágazat számára hamarosan megjelenik az „Állattartó telepek megújításának támogatása” című felhívás, amely alapján – a 2020 őszén pályázható „Állattartó telepek fejlesztésének támogatása” című felhíváshoz hasonlóan – állattartó telepek fejlesztésére lehet majd maximum 100 millió Ft összegű támogatást igényelni.

A felhívás lehetőséget biztosít az állattartásra, valamint az előállított termék kezelésére, tárolására szolgáló épületek kialakítására, eszközök, gépek beszerzésére, épületenergetikai, épületgépészeti felújításokra, megújuló energia hasznosítására irányuló technológiák beszerzésére, vagyis a telepek általános modernizációjára.

 


weidemann-banner


 

Ugyancsak az év első felében várható pályázati lehetőség tojótyúktartó telepek komplex fejlesztésére. A magyar baromfiágazat versenyképességének javítása érdekében növelni szükséges az ágazat termékkibocsátását, illetve technológiai fejlesztéseket kell végrehajtani a kapacitás növelése kapcsán, ezt felismerve született döntés e kiírás meghirdetéséről.

Az új felhívások mellett az állattenyésztési ágazat szereplői hamarosan értesülnek a 2020. évi pályázataik eredményéről, vagyis már idén jelentős fejlesztések kezdődhetnek a szektorban.

A kertészeti ágazat az „Ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása” elnevezésű felhívás alapján a magas termőképességgel és termésbiztonsággal rendelkező ültetvények kialakítása kapcsán számíthat támogatásra. E felhívás lehetőséget teremt üzemi szinten komplex beruházások megvalósítására, így az ültetvénytelepítés mellett támogatott a víztakarékos öntözési rendszerek kiépítése, a káros éghajlati hatások csökkentését, illetve kivédését lehetővé tevő technológiák alkalmazása, továbbá egyes, a betakarítást segítő eszközök, gépek beszerzése.

Az ágazat számíthat továbbá egy „Gomba előállító üzemek fejlesztésének támogatása” címet viselő felhívásra, amelynek célja a gombatermesztő gazdaságokban megtermelt gomba mennyiségének növelése, ezáltal a hazai fogyasztás emelése, illetve a folyamatosan bővülő exportlehetőségek, és a feldolgozóipar igényeinek kielégítése. A felhívás támogatni fogja a zárt rendszerű komposzt-előállító kapacitás növelését, az intenzív termesztéstechnológiát alkalmazó gombatermesztő házak létesítését, továbbá a gombatermesztéshez kapcsolódó létesítmények energiafelhasználás-hatékonyságának javítását.

Gépparkjaik fejlesztéséhez is számíthatnak segítségre a kertészek: a „Kertészeti üzemek megújításának támogatása” címen tervezett felhívás célja az építéssel nem járó kertészeti eszközök beszerzésének a támogatása. A tervezett új felhívások hatására – innovatív és hatékonyabb termelési technológiák alkalmazásával – növekedni fog a gazdálkodók jövedelembiztonsága, emelkedik a hazai termelésű kertészeti termékek mennyisége, amely a piaci igények egyenletesebb kielégítését teszi lehetővé.

Az új konstrukciókon túl kiemelendő, hogy „Kertészeti üzemek korszerűsítése” című felhívás keretében 2020 őszén támogatást igénylők a közeljövőben kapják meg pályázataik eredményét, vagyis a kertészeti ágazatban is már idén jelentős beruházásokra kerülhet sor a növényház- és hűtőház-kapacitások növelése tekintetében.

A kifejezetten az állattenyésztési és a kertészeti ágazatot célzó pályázatokon túlmenően a szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozó gazdálkodók is számíthatnak támogatási lehetőségekre. A „Terménytárolók, -szárítók és -tisztítók fejlesztésének támogatása” című felhívás a megtermelt szántóföldi termények tárolási, szárítási és tisztítási kapacitásainak fejlesztéséhez, új üzemek létesítéséhez, és a meglévő üzemek korszerűsítéséhez nyújt majd támogatást. Az agráriumban ma már megkerülhetetlen az automatizálás, a robotizálás és a precíziós fejlesztések előtérbe helyezése, ezért az ilyen jellegű beruházásokat is támogatni kívánja az Agrárminisztérium.

  

A „Mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó precíziós fejlesztések támogatása” felhívás célja az új digitális szántóföldi és kertészeti technológiák és termesztési módok elterjesztésének támogatása. A felhívás alapján támogatás lesz igényelhető egyebek mellett precíziós technológiák széles körű alkalmazásához szükséges új munkagépek, speciális betakarítógépek, korszerű palántázógépek beszerzésére, illetve a meglévő gépek helyspecifikus művelésre való alkalmassá tétele, eszközök, berendezések, technológiák modernizálása, felújítása, infokommunikációs eszközök beszerzése, műholdas és földközeli távérzékelési adatok vásárlása és elemzése kapcsán.

A járványhelyzet megmutatta, hogy mennyire fontos a megfelelő minőségű élelmiszerek fennakadásmentes biztosítása, ezért még inkább felértékelődött a hazai élelmiszeripar szerepe. A Vidékfejlesztési Program célzott és hatékony segítséget kíván nyújtani az élelmiszert előállító vállalkozások számára is, az ágazati sajátosságoknak megfelelően külön felhívás készül a kisebb termékmennyiséget előállító piaci szereplők és külön a nagyobb termelési volumennel dolgozó, alapvetően hazai és nemzetközi élelmiszer-ellátási láncban részt vevő cégek számára. A magyar élelmiszerek piacának erősítése további műszaki fejlesztéseket igényel, alapvető jelentőségű, hogy a hazai élelmiszer-feldolgozók folyamatosan fejlődjenek a legkorszerűbb technológiai lehetőségek alkalmazásával. A támogatott fejlesztések eredményeként az élelmiszeripar technológiai, műszaki fejlesztésén keresztül a hazai mezőgazdasági alapanyagok is hatékonyabban hasznosulhatnak a magyar élelmiszerpiacon.

A vidéki térségekben az alapvető szolgáltatásokhoz, a közösségi élet feltételeihez való hozzáférés lényegesen elmarad a városias térségekétől. Az itt elhelyezkedő önkormányzatokról elmondható, hogy az utóbbi évtizedekben a külterületi úthálózatok fejlesztését elhalasztották, és amennyiben szükséges is volt, csak kisebb állapotjavításokat eszközöltek. A „Külterületi helyi közutak fejlesztését” támogató felhívás keretében vidéki térségekben működő önkormányzatok és önkormányzati társulások, illetve ezek konzorciumai nyújthatnak be támogatási kérelmet a tulajdonukban/vagyonkezelésükben álló külterületi helyi közutak fejlesztésének érdekében egységes 95%-os támogatási intenzitás mellett. A fejlesztések közvetlenül járulnak hozzá a vidéki térségekben élők életminőségének javításához, az alapvető szolgáltatások elérhetőbbé tételéhez, illetve megteremtéséhez, a földrajzi mobilitáshoz, mindezen keresztül pedig a vidéki térségek gazdaságának fellendítéséhez.

Az új támogatási formák mellett a korábbi sikeres kiírásokra is számíthatnak a gazdák

A „Mezőgazdasági kisüzemek támogatása” című pályázat – amelynek alapvető célja a vidéki térségekben működő, csekély gazdasági mérettel bíró mezőgazdasági kisüzemek támogatása –  második szakasza 2021. április 6-án nyílik, és azonos feltételekkel nyújt kedvezményezettenként egyszeri, szabadon felhasználható
15 ezer eurónak megfelelő forintösszeget.

Az elmúlt időszakban a sertés- és a baromfitartók súlyos kihívásokkal találták magukat szemben. Az afrikai sertéspestis és a madár­influenza megjelenése és terjedése felhívta a figyelmet arra, hogy az állattartó telepek állategészségügyi színvonalát emelni szükséges, mivel a különböző járványos állatbetegségek kockázata bizonyos technológiák alkalmazásával jelentősen csökkenthető. Az ilyen jellegű fejlesztések azonban jelentős költségráfordítást igényelnek a baromfi- és sertéstartóktól, ezért a „Baromfi- és sertéstartó telepek járványvédelmi rendszereinek fejlesztése” című pályázati felhívás újranyitásával ismét lehetőség nyílik támogatási kérelmek benyújtására.

Továbbra is számíthatnak a mezőgazdasági termelők a „Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése” című felhívás nyújtotta forrásokra is, így lehetőségük van az öntözött területek növeléséhez, a víztakarékossághoz, vagy akár a vízvisszatartás hatékonyságának növeléséhez kapcsolódó öntözésfejlesztési projektek végrehajtására.

A tervek szerint a gazdálkodók áprilistól júniusig folyamatosan ismerhetik meg az új pályázati kiírásokat. A Vidékfejlesztési Program pályázatai történelmi léptékű lehetőséget biztosítanak az agráriumnak a járvány sújtotta időszakban. A magyar mezőgazdaság – elsősorban a benne tevékenykedő gazdák lelkiismeretes munkájának köszönhetően – kiemelkedő eredményeket ért el a pandémia idején, a támogatások segítségével ezen eredmények és az ágazat stabil fejlődése hosszú távon biztosítottá válik.

 

Fülepi János, Kukel Franciska, Polai László, Varga Boglárka Gizella