MENÜ

Újabb pályázati felhívások a Vidékfejlesztési Program keretében

Oldalszám: 6-7
2021.09.08.

A következő hónapokban új pályázati felhívások jelennek meg a Vidékfejlesztési Program keretében. Nagy a beruházási szándék az agrárszektorban, így a hazai társfinanszírozás határozott megemelésével az átmeneti két évben a Kormány kiemelt figyelmet fordít a gazdaság versenyképességet és hatékonyságot elősegítő fejlesztésekre. Cél a vidék megújítása, az agrár- és élelmiszeripar modernizációja, a nagyobb hozzáadott értékű ágazatok fejlesztése, melyet az ősszel megnyíló pályázatok is elősegítenek.

Takarmány-előállító üzemek fejlesztésének támogatása várhatóan 50 milliárd forint keretösszeggel jelenik meg, s előre láthatólag ősztől nyílik majd lehetőség a támogatási kérelmek benyújtására. A felhívás támogatni kívánja mind a haszonállat takarmánygyártást, mind a kedvtelésből tartott állateledel-gyártást, így többek között a takarmány-előállításhoz kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása, takarmány-előállításhoz kapcsolódó, üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése támogatott.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50 millió Ft, maximum 2 milliárd Ft. Támogatási kérelmet nyújthat be a Magyarországon székhellyel rendelkező, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező vállalkozás, amely lezárt üzleti évvel, tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul, tevékenysége kizárólag Annex I. (2309 árucsoportba tartozó), haszon- és kedvtelésből tartott állatok takarmányozására szolgáló termékek előállítására irányul.

A Tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása elnevezésű felhívás alapvető célja a tavaszi fagykár elleni védekezés támogatása, a termelési kockázatok csökkentése, kiküszöbölése. A felhívás a magas költséget kitevő kármegelőző beruházások megvalósításához kíván támogatást nyújtani a termésbiztonság növelése érdekében. A felhívás szem előtt tartja az EU kármegelőzésre irányuló törekvéseit, valamint a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia megelőzési elvét, mely szerint a veszteségekkel fenyegető jelenségek megelőzésének költsége akár több nagyságrenddel is kisebb, mint a bekövetkezett kár helyreállításának várható ráfordítása.

A felhívás kapcsán támogatási kérelmet azok a mezőgazdasági termelők nyújthatnak be, akik legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek és igazolják, hogy árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik. A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5 milliárd Ft.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege – egyéni és kollektív projekt esetén is – maximum 100 millió forint.
A támogatás maximális mértéke egyéni és kollektív módon végrehajtott projekt esetén egyaránt az összes elszámolható költség 80%-a.

A felhívás keretében támogatott tevékenység a tavaszi fagykár megelőzését szolgáló eszköz, berendezés, technológia beszerzése és telepítése: rögzített (telepített) vagy mobil (áttelepíthető) légkeverő berendezések, autonóm hőtermelő berendezések (fagyvédelmi kályhák, más fűtőberendezések), továbbá vontatott hőtermelő vagy légkeverő gépek.

Hazánk bővelkedik turisztikai szempontból is kiemelkedő fontossággal bíró térségekkel, amelyek az utóbbi évek során jelentős támogatáshoz jutottak. Nem elegendő a turisztikai attrakciók fejlesztése, figyelmet kell fordítani az elérhető szálláshelyek minőségére és versenyképességére. A vidéki térségekben működő mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelők részére csak néhány pályázati felhívás áll rendelkezésre turisztikai jellegű tevékenységeik fejlesztésére, újak kialakítására.

Ezért várhatóan idén ősszel megjelenik a „Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja – Vidéki turizmus fejlesztése” című felhívás, amely e kedvezményezetti kör részére biztosít támogatási lehetőséget szálláshely kialakítására, bővítésére, berendezésére és a hozzá kapcsolódó kiegészítő turisztikai szolgáltatáshoz szükséges eszközök beszerzésére is a tervek szerint.

Az 50 milliárd forint keretösszegű konstrukció segítségével olyan színvonalú minőségi változások érhetőek el az érintett szálláshelyeken, amelyeket önerőből egyszeri beruházás keretében nem tudnának megvalósítani a gazdák. 

A vidékfejlesztési támogatásoknak kiemelten fontos része a környezetkímélő gazdálkodási formák támogatása, és a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták fennmaradásának elősegítése is.

2022. január 1-jétől 3 éves kötelezettségvállalási időszakot átölelő új, 360 Mrd Ft keretösszegű agrár-környezetgazdálkodást (AKG) és 40 Mrd Ft keretösszegű ökológiai gazdálkodást (ÖKO) támogató kiírások kerülnek meghirdetésre. Mindkettő támogatási formára a gazdálkodók – a környezet állapotának megőrzése és javítása, a környezeti terhelés csökkentése, a biodiverzitás megőrzése és a klímaváltozás elleni küzdelem céljainak elérése érdekében – önkéntes alapon pályázhatnak, és normatív, vissza nem térítendő, területalapú támogatásban részesülhetnek. Kiemelt cél, hogy minél több gazdálkodó tudjon élni a támogatási lehetőséggel, ahhoz a gazdálkodók kiszámíthatóan, biztonságosan és folyamatosan férjenek hozzá, növekedjen a támogatásokba bevont területek aránya és ez által minél nagyobb területen és minél több ágazatban valósuljon meg a természetkímélő gazdálkodás.

Új, 3 éves támogatási felhívás kerül meghirdetésre 2022. január 1-jén induló időszakkal. Az intézkedés célja az alacsony létszámmal rendelkező védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták állományának a fajták eredeti tartási-, takarmányozási körülményekhez hasonló tenyésztésben történő életképes populációjának fenntartása. A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták fennmaradását évek óta segítjük az EMVA-keretből finanszírozott támogatásokkal. Támogatás nélkül e fajták jövője, megmaradása bizonytalan volna. Az új kiírás meghirdetésével növekedhet a támogatásba bevont állatlétszám és a programban részt vevő gazdálkodók száma, továbbá lehetőség nyílik a jelenlegi tartási költségekhez igazítani a támogatási mértékeket.

A meghirdetésre tervezett felhívás lehetővé teszi újonnan elismert fajták támogatásba vonását (akhal teke ló, fekete mangalica) és több, a gazdák érdekeit szem előtt tartó egyszerűsítést. A legfontosabb változás, hogy a támogatás alapjául szolgáló egységköltségek átlagosan 50%-kal megemelésre kerülnek, ami jelentős segítséget jelent az állattartók számára.

A felhívás keretösszege 17 Mrd Ft, vagyis évente kb. 5,6 Mrd Ft kifizetése tervezett a korábbi 3 Mrd Ft/év összeghez képest.

 

Készítette:
AM Fejlesztéspolitikai Főosztály - Kecskemét