MENÜ

Jövőre indul: kiegészítő támogatás a kisebb területen gazdálkodóknak

Oldalszám: 6-7
Dr. Vásáry Miklós 2022.10.04.

Jövőre változás lesz a Közös Agrárpolitikában, így több jogcímet érintően is módosulásra kell készülni. Új támogatási elemként bevezetésre kerül a kis és közepes méretű gazdaságok számára meghirdetett, a fenntarthatóságot elősegítő kiegészítő jövedelemtámogatás.

 

am-shutterstock_256977283

 

A 36. Bábolnai Gazdanapok megnyitóján Dr. Nagy István miniszter úr bejelentette, hogy 2023-tól célzott támogatásban részesülnek a kis és közepes méretű gazdaságok. A bejelentésre az adott okot, hogy várhatóan ősszel befejeződik a Közös Agrárpolitika (KAP) hazai alkalmazására vonatkozó tervezet uniós elfogadása és így a főbb irányok már láthatók.

A KAP-tárgyalások során prioritásként jelent meg, hogy a közvetlen támogatások igazságosabb elosztása keretében a források egy meghatározó részét kimondottan a kisebb területen gazdálkodó termelők kapják. Ezáltal a működésüket jellemző – a nagyobb területen gazdálkodókhoz mért, a mérethatékonyság miatt megjelenő – versenyhátrányukat lehet mérsékelni. Ennek szellemében a célzottabb forráselosztást a kiegészítő jövedelemtámogatásként működő, ún. a fenntarthatóságot elősegítő, átcsoportosítással nyújtható kiegészítő jövedelemtámogatás (röviden csak redisztributív kifizetés) bevezetése biztosítja, amelyre évente a teljes hazai közvetlen támogatási keret 14 százalékát, azaz mintegy 189 millió eurót lehet fordítani.

Azon aktív mezőgazdasági termelők (természetes és jogi személy egyaránt) kapják majd ezt a támogatást, akik alaptámogatásra jogosult területtel rendelkeznek. Ez a hektáralapú kiegészítő kifizetés tehát az adott gazdaság első hektárjaira járó alaptámogatáson felül biztosít többletforrást. A támogatásra azon gazdaságok lesznek jogosultak, akik alaptámogatásra jogosult területe az adott kérelmezési év tekintetében nem haladja meg az 1200 hektárt.

Annak érdekében, hogy a méretükből eredően leginkább sérülékeny gazdaságok kapják a legnagyobb segítséget, a redisztributív kifizetés várható fajlagos értéke két lépcsőben kerül megállapításra. A két kategória között a mérethatárok illetve a fajlagos támogatás összegét érintően van eltérés, a többi feltétel nem változik. A tervezett szerinti első hektárokra vonatkozó sávban, az 1 és 10 hektár nagyságú területeket érintően emelt összegű, várhatóan 80 euró/hektár nagyságú összeg jutna. A második sávban a 10 hektár feletti, de 150 hektár jogosult területnagyságot nem meghaladó méretű terület után tervezetten 40 euró többlettámogatás járna hektáronként. Mindkét sáv esetében fontos kiemelni, hogy az adott sávokban elérhető támogatás fajlagos összege végül attól függően változhat, hogy mekkora lesz az adott kérelmezési évben megállapított jogosult területek nagysága. Azaz a birtokstruktúra természetes változásának az eredményeként a tervezett, fajlagos támogatás összege az egyes kérelmezési évek vonatkozásában eltérhet a tervezettől, így a jelzett összegek csak iránymutatásul szolgálnak. Ezzel párhuzamosan ezen jogcím vonatkozásában is fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a Magyar Államkincstárnak a mesterséges feltételek megteremtésének a tényét is vizsgálnia kell, így a birtokstruktúrát érintő szándékos felaprózás jelentette hatás mérsékelhető.

A fenntarthatóságot elősegítő, átcsoportosítással nyújtható kiegészítő jövedelemtámogatás révén tehát például egy 50 hektáron gazdálkodó termelő – a tervezett fajlagos összeget figyelembe véve – az első 10 hektár után (10 hektár * 80 euró/hektár =) 800 euró, míg az azt követő 40 hektár alapján további (40 hektár * 40 euró/hektár =) 1600 euró, együttesen (első sáv = 800 euró + második sáv = 1600 euró) 2400 euró támogatásra lenne jogosult. Ez az összeg, a többi támogatási jogcím keretében elérhető összegen felül, 960 ezer forint támogatást jelentene jövőre (400 forint/euró átváltási árfolyammal számolva).

Az intézkedés bevezetésével párhuzamosan 2023-ban megszűnik az egységes területalapú támogatások esetében megismert részleges támogatáscsökkentés (degresszió), továbbá az 1200 hektár feletti területen gazdálkodókat érintő teljes elvonás (capping). Ezen túl a 2015-ben bevezetett és a 2015. évi állapotok alapján kialakított mezőgazdasági kistermelői támogatási rendszer is.

Az új támogatási jogcím bevezetése kedvező a jelenleg kistermelői támogatási rendszerben részesülőknek, hiszen az új rendszerben minden további terület- és állatalapú támogatást is igénybe vehetnek, azaz a redisztributív kifizetésben részesülő gazdálkodók minden közvetlen támogatásra is jogosulttá válhatnak, így az alap- és redisztributív kifizetés mellett a fiatal gazda támogatáson, az agro-ökológiai programon, valamint a termeléshez kötött támogatási jogcímeken is forráshoz juthatnak. Ennek köszönhetően akár jóval magasabb összegre válhatnak jogosulttá, mint a 2015–2022 közötti átalányösszegű kifizetéssel, továbbá a rendelkezésükre álló terület nagyságának változása miatt sem kerülnek hátrányos helyzetbe.

 

Dr. Vásáry Miklós