MENÜ

Címke: benyújtás

Hírek 2015.08.11.

Hamarosan lejárnak az EMVA társfinanszírozott egyes beruházási jogcímek megvalósítási illetve kifizetési kérelmeinek benyújtási határidői!

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy 2015. augusztus 31-én lejárnak az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) társfinanszírozott egyes beruházási jogcímekre vonatkozó megvalósítási illetve kifizetési kérelem benyújtási határidők. Kérjük, hogy kifizetési kérelemeiket minél előbb nyújtsák be, ne várjanak a határidő végéig!

Hírek 2015.06.18.

Lezárult az idei egységes kérelem benyújtásának időszaka

Budapest, 2015. június 17., szerda (MTI) - Az idén mintegy 178 ezer gazdálkodó nyújtott be egységes kérelmet a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH); a határidő június 16-án járt le, eddig fogadta el az MVH az igénybejelentéseket - mondta az MVH elnöke szerdán az MTI-nek egy gyomaendrődi agrárfórumot követően.

Hírek 2015.05.19.

Jogszabályváltozás - Az egységes agrártámogatási kérelmeket május 22-ig kell benyújtani

Budapest, 2015. május 18., hétfő (MTI) - A több mezőgazdasági támogatásra vonatkozó egységes kérelmet május 22-ig kell benyújtani. Azokat ugyan legkésőbb június 16-ig befogadják, de ekkor már a támogatási összeget a huszonkettedikétől eltelt munkanaponként egy-egy százalékkal csökkenti a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH).

Szakfolyóirat > 2012/01 > Aktuális Támogatás Szabályozás kérelem

Aktuális támogatások

Az MVH a 172/2011. (XI. 24.) számú közleménye alapján tejkvóta térítésmentesen igényelhetõ 2012. február 28-ig. A 2012. év január 15-tõl a mezõgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedéki adó éves visszaigénylése már megkezdhetõ.

Szakfolyóirat > 2011/12 > Aktuális Támogatás kérelem igénylés

Aktuális támogatások

A magánszemélyek háztartási igényeit, meghaladó tevékenységet folytató állattartó (5 számosállat felett, baromfitartás esetén 3 számosállat felett), valamint minden nitrátérzékeny területen gazdálkodó nitrát-adatszolgáltatási kötelezettséggel rendelkezik. A nitrátjelentést papíralapon, ügyfélkapun keresztül az ÁNYK nyomtatványon vagy xml feltöltéssel (meghatalmazás esetén) 2011. december 31-ig kell az MgSZH-hoz beküldenie. Ennek hiánya a Kölcsönös Megfeleltetés eseti szankció mellett, adatszolgáltatási bírságot is maga után vonhat.  

Szakfolyóirat > 2011/10-11 > Aktuális Támogatás Kifizetés kérelem

Aktuális támogatások

A növénytermesztõ gazdáknak ebben az évben is szeptember 30-ig kellett elkészíteni a 2011/2012-es gazdálkodási évre vonatkozó tápanyag-gazdálkodási tervet és földhasználati tervet. Amennyiben a fõnövény betakarítására e dátumot követõen kerül sor, a terveket, a betakarítást követõen kell haladéktalanul elkészíteni. Az erdészek 2011. október 1-jétõl egy hónapig igényelhetnek támogatást az úgynevezett nem termelõ erdõterületi beruházásokkal az erdõszerkezet-átalakításához, és az erdõ-környezetvédelmi intézkedésekhez, mint például a nem õshonos, agresszíven terjedõ fafajok irtása.  

Szakfolyóirat > 2011/03 > Aktuális Támogatás Közlemény Kifizetés

Aktuális támogatások

A gazdálkodóknak 2011. évben február 15. és március 15. között van lehetõségük a kötelezõ monitoring adatszolgáltatás teljesítésére, mely érint valamennyi, az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedést.Az ügyfél a monitoring adatszolgáltatási kötelezettségét kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül teljesítheti. A www.mvh.gov.hu  oldalon az „Elektronikus ügyintézés”-t választva, majd az „e-monitoring” alkalmazást kiválasztva az ügyfélkapun keresztül a regisztrációs szám beírásával le tudja tölteni a rá vonatkozó monitoring adatlapot. A monitorig adatszolgáltatás után a monitoring felület beadásra kiterjedõ meghatalmazást a meghatalmazóknak be kell küldeni az illetékes megyei MVH részére.    

Szakfolyóirat > 2010/09 > Aktuális Támogatás rendelet benyújtás

Aktuális támogatások

A gazdálkodóknak elõ kell készülniük a gazdasági év lezárásával a 2009/2010. évi gazdálkodási napló elektronikus leadására is. Az elektronikus adatszolgáltatást a támogatási idõszak további éveiben is a gazdálkodási év lezárultával, szeptember 1. és november 30. között kell teljesíteni.  

Szakfolyóirat > 2010/07 > Aktuális Támogatás benyújtás kérelmek

Aktuális támogatások

A szélsõséges idõjárásnak köszönhetõen egész nyáron folyik a vis maior kérelmek beadása az MVH-hoz. A Natura 2000 programban szereplõ gyepek kaszálása is bejelentési kötelezettséggel bír, a bejelentõlapot az adott terület nemzeti parkjainak természetõrei segítenek beszerezni.  

Szakfolyóirat > 2010/04 > Aktuális Támogatás Kifizetés kérelem

Aktuális támogatások

Április hónapban rengeteg feladat várja a mezõgazdasággal foglalkozó termelõket. Az egységes kérelem leadása elõtt az AKG programban résztvevõknek el kell küldeniük a területazonosítási kérelmüket az ügyfélkapun keresztül. Az egységes kérelemhez tartozó borítékok átvehetõk a falugazdásznál. Április hónapban a termeléshez kötött anyatehén támogatás kifizetése is várható.  

Szakfolyóirat > 2009/05 > Aktuális Támogatás Termelő benyújtás

Aktuális támogatások

Az egységes kérelem (területalapú támogatás) benyújtási határideje 2009. május 15. Az egységes kérelem 2009. május 15-ét követõen is, de legkésõbb 2009. június 9-ig még benyújtható (késedelmes munkanaponként 1%-os szankció alkalmazása mellett). A 2009. június 9-ét követõen benyújtott egységes kérelem elutasításra kerül. Szankció nélkül módosítani lehet a kérelmeket 2009. május 31-ig (vasárnap, illetve a Pünkösd hétfõ miatt ez a határidõ 2009. június 2.). Szankcióval lehet módosítani a kérelmeket 2009. június 3–9-ig munkanaponként 1%-os csökkentéssel a módosított parcellára vonatkozóan. A 2009. június 9. után benyújtott módosításokat a támogatási összeg megállapítása és a kifizetés szempontjából nem lehet figyelembe venni.