MENÜ

Címke: FVM

Szakfolyóirat > 2009/12 > Tudósítás KAP FVM projekt

KAP - Magyarország fenntartaná a jelenlegi status quo-t

Az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának (KAP) jövõje volt a téma december elején Domonyvölgyben, a Lázár Lovasparkban tartott szakmai eszmecserén. A fórum leglényegesebb megállapítása – amelyet Gõgös Zoltán a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) államtitkára fogalmazott meg –, hogy Magyarország érdeke az: maradjanak meg a jelenlegi uniós Közös Agrárpolitika keretei, azaz mûködjön tovább a mostani támogatási rendszer. Hazánk érdekeinek ugyanis ez felel meg.

Szakfolyóirat > 2009/01 > Aktuális Támogatás FVM rendelet

Aktualitások

Sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk minden érdeklõdõ cikk olvasónknak. E cikk keretében segítséget szeretnénk nyújtani a decemberben megkezdõdött 2008. évi egységes területalapú támogatás (SAPS) kifizetés kalkulációjához. Be szeretnénk mutatni a közelmúltban megjelenõ 160/2008. (XII. 18.) FVM rendeletet a kiegészítõ történelmi bázis jogosultság megállapításáról (amely minden bázison alapuló jogcímet felölel), és az 59/2008 (IV.29.) FVM rendeletet a vizek mezõgazdasági eredetû nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint tájékoztatnánk a gazdákat a nitrát adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjérõl.  

Szakfolyóirat > 2008/12 > Portré FVM szóvivő

Az FVM egyik szürke eminenciása

„Vigyétek jó hírünket” – Dékány András szóvivõ Az elmúlt hat évben tartott sajtótájékoztatókon, amelyeket a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumban rendeztek, a sajtóértekezlet végén több százszor hangzott már el Dékány András, a tárca szóvivõje szájából a cikk címében idézett mondat, miszerint: „Vigyétek jó hírünket!” Ezt a mondatot vélhetõen még azok az újságírók is megjegyzik, akik csak esetenként járnak valamilyen okból az agrártárca sajtótájékoztatóira. Igaz ugyan, hogy az újságírók közül sokan ismerik az agrártárca jelenlegi szóvivõjét, mivel pályafutása során már megfordult a pult túloldalán, hiszen 20 évig volt maga is újságíró, de szóvivõként sem ismeretlen, mivel 4 éven át az egyik magyar nagy párt szóvivõjeként vált ismertté a széles nyilvánosság elõtt. Azt azonban kevesen tudják, hogy milyenek is egy szóvivõ hétköznapjai. Dékány Andrást errõl kérdezte az Agro Napló. (Szerkesztõi megjegyzés: az interjú tegezõ formában készült, mivel annak írója és a szóvivõ nagyon régóta ismerik egymást, ezért ezen a formán nem változtattunk.)  

Szakfolyóirat > 2008/04 > Aktuális MVH Támogatás FVM

Aktuális támogatások

Április a munka dandárja gazdálkodók számára, így volt ez régen és így van ez ma is. E hónap néhány éve hazánkban a területalapú támogatások beadásának kezdeti idõszaka, ezért e cikk keretében ezt a rendeletet szeretném elsõként bemutatni.  

Szakfolyóirat > 2008/03 > Aktuális Támogatás FVM kérelem

Aktualitás támogatások

A márciusban számos kötelezõ feladat várja a termelõket. A közelmúltban az õstermelõk számára szükségessé vált adószámot kell az MVH felé jelenteni, valamint az õstermelõi igazolványok megújítása is március 20-ig meg kell, hogy történjen. Az ültetvények telepítésének feltételei módosultak, amelyre szintén szeretnénk felhívni a gazdák figyelmét.  

Szakfolyóirat > 2007/04 > Aktuális Támogatás Gazdálkodás FVM

A gazdálkodási napló vezetése

A 2004/2005. gazdálkodási évtõl kezdõdõen, azok a gazdálkodók, akik agrár-környezetgazdálkodás és a kedvezõtlen adottságú területek kompenzációs támogatásában részesülnek, a „Helyes Gazdálkodási Gyakorlat” rendelet 2. számú melléklete Kötelezõ nyilvántartások szempontjának 1. elõírása alapján.

Szakfolyóirat > 2006/09 > Állattenyésztés állat FVM piac

Cél az állattenyésztés talpra állítása

Az állattenyésztés a rendszerváltást megelõzõen tartósan a mezõgazdaság elsõszámú ágazata volt, amely a termelési érték 55–60 százalékát adta. Az ezredfordulóra ez az arány a növénytermesztés javára megfordult. Uniós csatlakozásunk ezt a helyzetet tovább rontotta, és az elmúlt évek 47–49 százalékos aránya helyett 2004-ben az ágazat részesedése 38 százalékra zuhant.

Szakfolyóirat > 2006/08 > Aktuális Termesztés Kísérlet Fajtakísérlet

NVT kérdezz-felelek

Az Agrár-környezetgazdálkodással kapcsolatban gyakorta felmerülnek olyan kérdések, melyekre az egyértelmû válasz ismerete jelentõsen megkönnyítheti a gazdálkodók eligazodását és munkáját. Cikkünkben a gazdálkodók által, az FVM Hivatal részére feltett kérdéseket és az azokra adott válaszokat szeretnénk megismertetni olvasóinkkal.

Szakfolyóirat > 2006/06 > Aktuális FVM rendelet

Érvénybe lépett a 40/2006. (V. 24.) FVM Rendelet

Sokan reménykedtek abban, hogy legalább tavaszra, végre magyar jogszabályban is rögzítésre kerülnek a Helyes Gazdálkodási Gyakorlat módosított feltételei. Ezen a területen azonban megint tapasztalni kellett, hogy Brüsszel malmai lassan õrölnek. Különösen, ha a támogatási feltételek enyhítésérõl van szó.

Szakfolyóirat > 2006/02 > Szántóföld MTA Szaktanácsadás FVM

Új, költség- és környezetkímélõ trágyázási szaktanácsadási rendszer az agrár-környezetgazdálkodási program eredményes megvalósításáért

A hazai publikált tartamkísérletek adatbázisán kapott összefüggésekre alapozva költség- és környezetkímélõ trágyázási szaktanácsadási rendszert hoztunk létre. A számítógépes szaktanácsadási rendszerrel segítséget kívánunk nyújtani a növénytermesztõ szakembereknek a rendelkezésükre álló tápanyagforrások ésszerû és gazdaságos felhasználásához. A 30 legfontosabb szántóföldi növényünk új trágyázási szaktanácsadási rendszerét az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet, Budapest, és az MTA Mezõgazdasági Kutatóintézet, Martonvásár szakemberei dolgozták ki. A 38 legfontosabb szántóföldi zöldségnövény új, környezetkímélõ trágyázási szaktanácsadási rendszerét a Budapesti Corvinus Egyetem KTK Zöldség- és Gombatermesztési Tanszék (növényblokk), valamint az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet, Budapest, és az MTA Mezõgazdasági Kutatóintézet, Martonvásár (talajblokk) vezetésével egy 10 tagú konzorcium 2003/2004-ben dolgozta ki.

Szakfolyóirat > 2005/9 > Aktuális KAP Vidék FVM

Vidéken kell tartani az embereket

A mezõgazdaság évszázadok óta meghatározza a vidék arculatát, az ott élõk társadalmi, gazdasági helyzetét. Jelentõs szerepe van – többek között – a természeti környezet fenntartásában, az állat- és növényfajok életterének alakításában is. Az Európai Unió új vidékfejlesztési politikája a 2007–2013 közötti idõszakban címmel Dr. Nyujtó Ferenc helyettes államtitkár (FVM) elõadását kísérhettük figyelemmel az OMÉK-on, s ennek alapján adunk tájékoztatást a programokról.

Szakfolyóirat > 2001/4 > Gépesítés permetező FVM

Permetezõ gépekre vonatkozó agromûszaki és környezetvédelmi elõírások fõbb ismérvei

Sokadszor ismételjük már, hogy az EU normatívákhoz igazodó környezetvédelmi elõírások elõkészítése, a temometodikák hazai adaptálása, valamint az ezek alapján kidolgozott rendszer agrárstratégiai alapú betartása és a termelés folyamatában résztvevõkkel való betartatása mezõgazdaságunk jelenének kulcskérdései közé tartozik. E folyamatban is az élre kívánkozik a növényvédelemmel kapcsolatos szabályozók kidolgozása és gyakorlatba való átültetése. Anyagunkban a tavaszi permetezési munkák idején kívánunk foglalkozni a jelenlegi helyzettel és megemlítjük azokat a fõbb ismérvekett, amelyek a különbözõ permetezõ gépek kereskedelmére, mûszaki kialakítására, a velük szemben támasztott agrotechnikai követelményekre és az idõszakos hatósági felülvizsgálatra vonatkoznak.