MENÜ

Címke: Hús

Hírek > Gazdaság 2021.10.11.

Szeptemberben drágult a nemzetközi élelmiszerkosár

Emelkedtek szeptemberben a nemzetközi élelmiszeralapanyag-árak, köszönhetően a szűkülő kínálatnak és erősödő keresletnek az alapvető termények, mint a búza és pálmaolaj, piacán – jelentette be az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO).

Hírek > Gazdaság 2021.09.06.

Újra drágulás a nemzetközi élelmiszerárakban

Gyorsan magukra találtak a nemzetközi piaci élelmiszerárak, mivel két hónap csökkenés után újra drágulást regisztráltak az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) szakértői a cukor, búza és növényi olajok árának növekedése miatt.

Hírek > Állattenyésztés 2021.04.21.

Elkerülhetetlennek látják a hús drágulását szakértők

A takarmányárak világszintű emelkedése nehéz helyzetbe hozta az állattartókat, így a hús drágulása elkerülhetetlen – mondták a Portfolio online konferenciáján részt vevő termelői szervezetek és agrárcégek képviselői április második felében. Az elhangzottakat az MTI összefoglalója alapján adja közre lapunk.

Partnereink hírei > X 2021.03.29.

Új ügyvezető a Nádudvari Élelmiszer Kft.-nél

Ez év elejétől Nagy Ádám tölti be a Nagisz cégcsoporthoz tartozó, hagyományos magyar élelmiszereket gyártó Nádudvari Élelmiszer Kft. ügyvezető igazgatói pozícióját. A gazdasági végzettségű szakember az elmúlt 10 évben is vezető beosztást töltött be az agrárágazatban – tudata lapunkkal a cégcsoport.

Hírek > Gazdaság 2021.03.22.

Hektikus ágazat: húsipari körkép húsvét előtt

„A hús bizalmi termék, ezért húsvét előtt is csak olyan gyártótól, forgalmazótól érdemes megvenni az ünnepi asztalra valót, amelyben eddig nem csalódtunk” – hívta fel a figyelmet Éder Tamás Magyar Húsiparosok Szövetségének (Hússzövetség) elnöke a szervezet március közepi online sajtótájékoztatóján, amit a húsvéti ünnepekhez kapcsolódva tartottak a virtuális térben.

Szakfolyóirat > 2016/02 > Gazdaság búza Kukorica Tej

Két remek év után 2015 az átlagosnál gyengébb teljesítményt hozott

A Mezőgazdasági Számla Rendszer (MSZR) adatai szerint a hazai mezőgazdaság kibocsátása folyóáron stagnált, a mennyiségek visszaesését ugyanis ellensúlyozta az árak emelkedése és a helyzetet javította a támogatások felfutása is. Az egyes szegmensek eltérően teljesítettek 2015-ben. A korábbi években lemaradó állattenyésztés és évelő növénytermesztés jobb teljesítményt mutatott, addig a nem évelő, ezen belül is a szántóföldi növénytermesztés gyengébb évet tudhat a háta mögött, ám a legrosszabbul a tejágazat járt.

Szakfolyóirat > 2014/03 > Aktuális sertés Adó Hús

2014. évi fontosabb adótörvény-változások – II.

Bővebben az áfatörvény változásáról Mint az előző számban írtam: 2014. január 1-jén léptek hatályba az általános forgalmi adóról szóló törvénynek (továbbiakban: áfatörvény) azok a módosított rendelkezései, melyek alapján bizonyos sertéstermékek 5%-os adómérték alá tartoznak. E vámtarifaszám szerint meghatározott termékkör tarifális besorolásával kapcsolatos tájékoztató jelent meg a NAV internetes honlapján, „Egyes, 2014-től az 5%-os adómérték alá tartozó sertéstermékek besorolási szempontjai – tájékoztató az általános forgalmi adó törvény 3. számú melléklet I. részének 19-24. pontjához” címmel. 

Szakfolyóirat > 2012/01 > Aktuális Hús import Húsipar

A kínai húsipar és gazdaság tovább növekszik

A kínai buborék nemsokára kipukkad? Egy ideje már a BRIC országok közül - Brazília, Oroszország, India és Kína - Kína növekedésének mértéke nem csak a leggyorsabb, de a világgazdaságot is maga mögé utasító – jelzõfényként ragyog Európa és az Egyesült Államok akadozó gazdasága számára, írja a ThePigSite fõszerkesztõje, Chris Harris.

Szakfolyóirat > 2011/06 > Szántóföld Tej Hús Trágyázás

A baktériumtrágyázás, mint az egészséges élelmiszer elõállításának része Mezõfalván

Talajaink termõképességét nagymértékben meghatározza a talaj biológiai aktivitása. A talajban élõ mikroorganizmusok élettevékenységük révén hozzájárulnak a talaj kémiai, biológiai és fizikai tulajdonságainak alakításához, így optimális feltételeket teremtve a termesztett növények számára.  

Szakfolyóirat > 2009/06 > Aktuális sertés Hús vírus

Fogyasztható a magyar sertéshús

Fogyasztható a magyar sertéshús a világszerte számos országban megjelent úgynevezett sertés- vagy más néven új influenzának nevezett megbetegedések ellenére is, noha sokan attól tartottak, hogy a sertésinfluenza kórokozója a sertéshússal is terjed.  

Szakfolyóirat > 2006/10 > Állattenyésztés Tej Hús Élelmiszer

A „funkcionális” tojás fogyasztói megítélése

Az állattenyésztés dinamikusan fejlõdött az utóbbi fél évszázadban, aminek eredményeképpen az iparilag fejlett országokban, így például az Európai Unióban, ma már ismeretlen a tojás-, hús- vagy tejhiány. Az állati termék elõállítás során azonban hosszú idõn keresztül a fõ hangsúlyt fõképp a mennyiségi mutatókra helyezték, és kevesebb figyelmet fordítottak, sõt még fordítanak ma is az állati termékeknek a humán egészségvédelmével kapcsolatos kémiai összetételére.

Szakfolyóirat > 2006/06 > Aktuális Hús gabona piac

Középtávú agrárpiaci kilátások

Az Európai Bizottság a fõbb mezõgazdasági ágazatok piaci helyzetének prognózisát is elkészítette a 2012-ig tartó idõszakra vonatkozóan. Elõrejelzésében nem vehette még figyelembe a világkereskedelmi forduló egyezményének hatását, de nem számolt a cukorágazat reformjának, valamint a madárinfluenza fellépésének következményeivel sem.

Szakfolyóirat > 2006/05 > Állategészségügy Hús baromfi Termelés

Az intenzív és az organikus termelésbõl származó baromfihús minõségének fogyasztói és élelmiszerbiztonsági megítélése

A világon idõrõl-idõre elõforduló járványos állatbetegségek, illetve az ezek okán keltett hisztéria, a környezetszennyezés esetleges állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági kockázatai, a takarmányokban jelenlévõ potenciálisan toxikus anyagok és az állati termékek a fogyasztó egészségét is veszélyeztetõ maradékanyag-tartalma mind olyan tényezõk, amelyek a fogyasztókat befolyásolja az adott termék kiválasztása során. Az intenzív és organikus állattartási rendszerek alkalmazása során egyaránt számos olyan tényezõ ismert, amelyek külön-külön és együttesen is befolyásolják a termékek minõségét a fogyasztói megítélés és élelmiszerbiztonsági szempontból egyaránt.

Szakfolyóirat > 2004/3 > Állattenyésztés sertés Hús EU

Sertésválság az EU-ban és hatásai Magyarországra

„...ránk következett, amit évek óta vártunk.” Sokan, én magam is hosszú évek óta emlegetem, hogy a konszolidáció, a kihasználatlan kapacitások leépítése, a túlkínálat mérséklése elkerülhetetlen a hazai sertéshús szektorban. Az ágazat nemzetközi piacoknak való kitettségén mérsékelni csak az integrációs szint drasztikus emelésével tudunk. Most, amikor fájdalmas lépések sora elõtt állunk mégis, mintha sokakat váratlanul érne a hír: az elõírásoknak és piaci követelményeknek meg kell felelni.

Szakfolyóirat > 2003/8 > Állattenyésztés Nyúl Hús Takarmány

A házinyúl húsa

A házinyúl húsa étrendi szempontból ideálisnak tekinthető. A többi gazdasági állatfajjal összehasonlítva (1. táblázat) fehérjében gazdag, zsírban szegény, kifejezetten sovány hús, nagyon alacsony a koleszterin tartalma (2. táblázat), bizonyos vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag. Kevesebb a telített és több a táplálkozási szempontból hasznos telítetlen, ezen belül a többszörösen telítetlen zsírsavak aránya (3. táblázat).

Szakfolyóirat > 2003/4 > Állattenyésztés hibrid Hús baromfi

A hazai baromfitartásban leggyakrabban használt tojó és húshibridek

A tyúkfaj háziasítása óta rendkívül sok fajta és hibrid alakult ki, amelyek közül néhánynak ma is nagy jelentõsége van a világ baromfi tenyésztésében, jó pár pedig már feledésbe merült vagy csak a fajtafenntartó intézetekben lelhetõ fel. Ha ezeket a fajtákat csoportosítani akarjuk, akkor meglehetõsen sok szempont alapján tehetjük meg ezt, de a leggyakoribb az, amikor tojástermelõ, hústípusú és vegyes hasznosítású tyúkfajtákra és hibridekre osztjuk fel a madarakat.

Szakfolyóirat > 2003/4 > Állattenyésztés Hús Export fajták

Nagytestű húsfajták

Az AGRO-NAPLÓ január-februári (összevont) számában megjelent kistestû húsfajtákról szóló közlemény folytatásaként, jelen munka a húshasznú szarvasmarha fajták nagytestû változataival foglalkozik. Az ebbe a fajtakörbe tartozó genotípusok, három országhoz kapcsolhatók leginkább: Franciaországhoz, Belgiumhoz, illetve Olaszországhoz. A francia nagytestû fajták - az angol kistestû típusokhoz hasonlóan - komoly nemzetközi karriert futottak be és a világ csaknem minden - húsmarha-tenyésztéssel foglalkozó - országában megtalálhatók. Jellemzõen apai (terminál) vonalakról van szó, amelyek kiváló hízékonysági, illetve vágási tulajdonságokkal rendelkeznek. Nemesítésük - sok más fajtához hasonlóan - helyi típusokból, de egyéb fajtakörbe tartozó fajták génkészletének felhasználásával történt. Ugyanez az olasz húsfajtákról nem mondható el, ezek nemesítése ugyanis jobbára belföldi (olasz) genetikai állományon alapul. Elterjedésük is korlátozottabb, mint francia társaiké, habár némely értékmérõ tulajdonságban felveszik azokkal a versenyt (v. ö.: 1., illetve 2. táblázat).

Szakfolyóirat > 2001/10 > Állategészségügy Hús Tehén

A húshasznú tehénállomány néhány fontosabb állategészségügyi kérdése

Dr. Zomborszkyné dr. Kovács MelindaKaposvári Egyetem Állattudományi Kar A húsmarha tenyésztés célja az évenkénti egy, biológiailag érett, egészséges borjú megszületése és felnevelése. Az egészséges állatállomány fenntartásának biológiai, mûszaki és személyi feltételei, ökonómiai vonatkozásai vannak. A húsmarhatartás döntõen legelõre alapozott. A legeltetés nemcsak az állatok takarmányszükségletét fedezõ tartási mód, hanem ennek kapcsán az állat szervezetét és egészségi állapotát kedvezõen befolyásoló környezeti hatások is érik. Élettani és állategészségügyi szempontból a legkedvezõbbnek tekinthetõ, ha betartjuk az alapvetõ állat-egészségügyi elõírásokat.

Szakfolyóirat > 2001/9 > Pr sertés Hús seghers

A SEGHERSgenetics kanok új nemzedéke

A SEGHERSgenetics céget már eddig is úgy tartották nyílván a világ számos országában – köztük hazánkban is – mint azt a céget, amelyik a termelõknek a legtöbb színhúst tudja biztosítani a legalacsonyabb költséggel. Ezt a hírnevet szeretnénk erõsíteni új terminál-kanjainkkal a hazai és számos más európai ország piacán, ahova jelentõs számban exportálunk tenyészállatokat.

Szakfolyóirat > 2001/7 > Állategészségügy Hús állatok BSE

Amit a BSE-rõl tudni kell

A BSE, (szarvasmarhák szivacsos agyvelõgyulladása) a központi idegrendszer zavaraival járó, gyógyíthatatlan betegség. A BSE-t okozó kóros prionok az idegsejtekben található normál prionok genetikai mutációjával keletkeznek. A prionok a vírusoknál egyszerûbb, DNS-t nem tartalmazó, csak fehérjébõl álló részecskék. A betegség során az agyvelõ állománya szivacsszerûvé válik, mert az idegsejtek egy része elhal. A prionok a fertõtlenítõszereknek ellenállnak, elpusztításukhoz 133 oC hõmérséklet szükséges. A BSE-n kívül számos prion-betegség ismeretes, pl. a juhok súrlókórja, az ember Creutzfeldt-Jakob kórjának régi (CJD) és új (vCJD) variánsa.

Szakfolyóirat > 2018/05 > Gazdaság Agrárgazdaság Gazdaság Mezőgazdaság

Hazánk export- és importlehetőségei Oroszországgal

Az oroszországi piac a rendszerváltás előtt jelentős felvevőbázisa volt a magyarországi mezőgazdasági és élelmiszertermékeknek. Az oda irányuló export a kilencvenes években drasztikusan visszaesett, de az ezredforduló után a magyarországi gazdasági szereplők „újra felfedezték” ezt a lehetőséget, mivel Oroszország a maga 144 millió fős népességével, negatív agrár-külkereskedelmi mérlegével, viszonylagos közelségével ideális, bár korántsem egyszerű, számos adminisztratív akadállyal, bonyolult állat- és növényegészségügyi előírásokkal terhelt célpiacnak számít.

Szakfolyóirat > 2020/08 > Gazdaság Agrárgazdaság Gazdaság Mezőgazdaság

Élelmiszergazdasági külkereskedelem: digitális lábnyomon-követhetőség

Magyarország az élelmiszergazdasági termékek nettó exportőre. Célpiacainak többségén a kereslet már rövid távon alapjaiban megváltozik. Az exportpozíciók megőrzése az értékláncok szervezettségének erősítése és működésük átláthatóságának javítása nélkül aligha lehetséges. Potori Norbert cikkét követően a főbb exportpiaci szegmensek hazai képviselői nyilatkoznak a témában.

Oldalak: 3 / 24
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 24