MENÜ

Címke: nevelés

Szakfolyóirat > 2005/10 > Állattenyésztés Fejlődés táplálás nevelés

A jércék létfontosságú szerveinek növekedése és fejlõdése a kezdeti táplálóanyag-ellátottság függvényében

A világ tyúktojás termelése évrõl évre dinamikusan növekszik, az utóbbi 40 év alatt összességében 4,4-szeresére nõtt. Ez a mennyiségi fejlõdés részben a tojótyúkok létszámnövekedésének, részben a realizált genetikai elõrehaladásnak, nem utolsó sorban pedig a környezeti tényezõk javulásának köszönhetõ.

Szakfolyóirat > 2004/9 > Állattenyésztés malac ellés nevelés

Néhány gondolat a malacnevelésrõl

Az utóbbi néhány hónap kellemes áremelkedésének okán most megint kicsit könnyebb, egyszerûbb. Hosszabb távon azonban ez nem jelent semmit. Jól megfigyelhetõen és kiszámíthatóan az átvételi árak és támogatások együttes összege a 260-270 Ft/ élõtömeg szint alatt-felett mozog, mégpedig úgy, hogy az ezt meghaladó árszint mindig jóval rövidebb idõszakot jelent, mint az ez alatti.

Szakfolyóirat > 2001/12 > Pr üszõk nevelés

Üszõnevelés – a fejlõdés lehetõsége

A növendék üszõk képezik minden tejtermelõ gazdaság alapját. Az állomány fejlesztése csak úgy lehetséges, ha a termelésbõl kiesõ tehenek helyére helyesen felnevelt, egészséges, magasabb genetikai értékû kétéves üszõk kerülnek. A legtöbb tehenészetben évente a tehénállomány 25-30 %-át lecserélik, ez azt jelenti, hogy ugyanennyi üszõt fel kell nevelni és termelésbe kell állítani, amely komoly anyagi befektetést jelent. Csodálatos elképzelés a tehenészet termelési szintjét oly módon fejleszteni, hogy a tehénállományt a legjobb tulajdonságú bikák spermájával vemhesítjük és a születõ üszõborjakat helyesen felnevelve a szülõk teljesítményét túlszárnyaló populációt alakítunk ki. Ahhoz, hogy a címben foglalt kissé hangzatos, de igaz állítás valósággá válhasson az üszõk felnevelése, vemhesítése és a tejtermelésre való felkészítése során számos szabályt be kell tartani.

Szakfolyóirat > 2001/12 > Állattenyésztés Tehén nevelés üszõ

Az üszõnevelés technológiája

A szarvasmarha esetében igen hosszú (24-34 hónap) az improduktív idõszak, míg a megszületett üszõbõl tehén lesz. Ezen idõszak alatt csak költségei vannak a tenyésztõnek, és nem mindegy, hogy milyen tenyészállatot nevel fel. A tenyésztõnek csak egy célja lehet, hogy a fajta standardnak megfelelõ fejlettségû, egészséges, kiváló küllemû tenyészüszõket neveljen fel. A fejlõdés során a tenyészállatok nem „törhetnek meg.” Az üszõk genetikai képességét, a genetikai hátteret a tenyésztõ már akkor eldöntötte, amikor elkészítette a tehenek párosítási tervét, az üszõnevelés során azt kell biztosítani, hogy a termelés realizálódjon is. A szakszerû tenyészüszõ-nevelés azért is nagyon fontos, mert meghatározza a tehénutánpótlás arányát. Hazai és világviszonylatban is jellemzõ a 3-4 teljesített laktáció, ez nagyarányú üszõbeállítást tesz szükségessé. Abban az esetben, ha a tenyészet kiválóan „mûködik”, akkor viszont van lehetõség tenyészüszõ eladásra is.