MENÜ

Címke: szexferomonos

Szakfolyóirat > 2001/4 > Pr szexferomonos rovar

Szexferomonos rovarcsapdák a gyümölcs- és szõlõkultúrák molylepke

Már évtizedek óta jól ismertek a rovarok körében is az azonos fajhoz tartozó egyedek közötti vegyi kommunikációt közvetítõ, kis mennyiségben is jellegzetes viselkedési választ kiváltó anyagok, a feromonok. Ezek közül is különösképp sokat tudunk az ivarok egymásra találását és az azt követõ párzást elõsegítõ ún. szexferomonokról. A lepkék rajzása, szaporodása idõszakában a nõstények által a szabadba juttatott, általában nagy illékonyságú ivari csalogató anyagok viszonylag nagy távolságról is a kibocsátás helyéhez vonzzák a hím egyedeket. Sikerült megoldani, hogy az egyes fajokra jellemzõ, rendszerint nagyon fajspecifikus, ma már szintetikus úton is elõállítható szexferomonokat speciális rovarcsapdákban alkalmazva a növényvédelmi gyakorlatban is hasznosítsuk. Ezeket a csapdákat elsõsorban az egyes károsítók gyümölcsösünkben, kertünkben való elõfordulásának kimutatására, az imágók megjelenésének, valamint rajzásmenetének figyelemmel kísérésére használhatjuk fel. A tapasztalt egyedszámok alapján - bizonyos megszorításokkal - a várható károsítás mértékét is elõre lehet jelezni.