MENÜ

Címke: takarmányok

Szakfolyóirat > 2014/07 > Takarmányozás ellés tehenek takarmányok

Az ellés körüli időszakban alkalmazott kiegészítő takarmányok (drencsek) hatékonyságának ellenőrzése telepi körülmények között

Az ellés körüli időszak takarmányozási, telepirányítási és egyéb tényezői (pl. állategészségügy, tartás stb.) jelentős hatással vannak a tejelő tehenészetek gazdaságossági mutatóira. A témával, és annak számszerűsíthető veszteségeivel (pl. tejcsökkenés, elhullás, állatgyógyászati költségek növekedése, laborvizsgálatok stb.) a hazai és a nemzetközi szakirodalom széles körű információkat szolgáltat/szolgáltatott az elmúlt időszakban. A tehenek drencselése (angolul: drenching), azaz vízzel és táplálóanyagokkal (elsősorban gyorsan hasznosuló szénhidrát forrásokkal) történő „önkéntes” és/vagy „kényszer” itatása nem új keletű eljárás. A fejlett szarvasmarha tartással rendelkező országokban az ellés körüli időszakban itatott 10–30 liter langyos víz kiegészítve ásványi anyagokkal és egyéb komponensekkel már 50–60 évvel ezelőtt is elősegítette a tehenek „gyors regenerálódását”, és a takarmányfelvétel fokozását.

Szakfolyóirat > 2012/05 > Takarmányozás betakarítás takarmányok savas tartósítás

A szerves savas tartósítás helyes gyakorlata, folyamatirányítási eljárás villamos irányító berendezéssel

Bevezetés Propionsavat, illetve folyékony tartósítószereket, amelyek propionsavat, más szerves savakat, ezeknek sóit, valamint más segédanyagokat (kémiai puffer hatású sókat, két- és háromértékû alkoholokat, illetve ezeknek a szerves savakkal képzett mono-, di- és triésztereit, továbbá ionos vagy nemionos felületaktív anyagokat) és vizet tartalmaznak, már sok évtizede használnak a mezõgazdaságban takarmányok és azok alapanyagainak tartósítására.  

Szakfolyóirat > 2010/04 > Takarmányozás Kukorica Termény erjedés

Erjesztett tömegtakarmányok segédanyagai

Tavasszal a lucerna elsõ kaszálásával elindul a tömegtakarmányok betakarításának elsõ nagy mûveletsorozata. Mind a szálas, mind az erjesztett takarmányok elkészítésére kellõ gondot kell fordítani, hiszen azok minõsége nagyban befolyásolja az állattartó telep sikerességét.  

Szakfolyóirat > 2009/04 > Gépesítés szarvasmarha állomány szálastakarmány

Minõségi szálastakarmány elõállítása

A hazai kérõdzõ állatállomány csökkenése ellenére a tejtermelés színvonalának és gazdaságosságának megtartása csak a szálastakarmányok minõségét megõrzõ szántóföldi technológiai elõírások, az agrotechnikai követelmények betartásával és magas színvonalú mûszaki kiszolgálással, új, korszerû gépek alkalmazásával lehetséges.  

Szakfolyóirat > 2008/10-11 > Aktuális Élelmiszer ökotermékek takarmányok

Növekvõ fogyasztás - az ökoélelmiszerek minõsége

Az ökológiai gazdálkodás és az ökotermékek fogyasztása világszerte, így hazánkban is folyamatosan terjed. A fogyasztók körében az ökotermékek szermaradvány- mentessége önmagában is értékmeghatározó tényezõ, de sok esetben ízükben, zamatukban, egyes beltartalmi összetevõkben is kedvezõbbek, mint a konvencionális termékek. Nemzetközi összehasonlító vizsgálatok igazolják az eltérõ gazdálkodási módból származó termékek minõségi különbségeit.  

Szakfolyóirat > 2008/04 > Takarmányozás Tej Élelmiszer EU

A takarmányok nemkívánatos anyagai és az ellenük való védekezés lehetõségei

Az EU az állati termékek minõségével és biztonságával kapcsolatos rendelkezését már több, mint öt éve megalkotta (178/2002/EK), amely szerint a minõségi és biztonságos állati termék elõállítás feltétele, hogy takarmányozásra csak kiváló minõségû alapanyagokat, kiegészítõ takarmányokat, illetve adalékanyagokat (1831/2003/EK) használjanak.

Szakfolyóirat > 2006/06 > Pr takarmányok savak erjesztett

Erjesztett takarmányok készítése segédanyagokkal

Az erjesztett takarmányok minõsége nagymértékben befolyásolja a szarvasmarhatartás eredményességét. A jó technológiai kivitelezés mellett különbözõ adalékanyagokkal lehet segíteni azon, hogy az erjedés megfelelõen menjen végbe, a beltartalmi értékek megfelelõk legyenek, és a takarmány hosszú ideig stabil maradjon. A különféle hatásmechanizmussal rendelkezõ segédanyagok megválasztásánál fontos meghatároznunk azt, hogy milyen konkrét problémát szeretnénk megoldani használatukkal.

Szakfolyóirat > 2006/05 > Gépesítés lucerna szálastakarmány takarmányok

A bálacsomagolók, mint a szálastakarmányok tartósításának és tárolásának korszerû berendezései

A bálacsomagolás szükségessége Kérõdzõink egyik legtermészetesebb élelemforrásai azok a szálastakarmányok, melyek természetes formában a tavasztól õszig tartó idõszakban állnak rendelkezésre. Téli felhasználásuk csak tartósítással oldható meg. Abban az esetben, ha a komplex folyamat szántóföldi vezérgépe a bálázó, akkor szálastakarmányainkat bálázott, majd becsomagolt formában tartósítjuk. A konzerváláshoz szükséges szárazanyag-tartalom ekkor fonnyasztással állítható elõ, ezért ebben az esetben a tartósítás egyben szenázskészítést is jelent. Az erjesztett takarmányokból kérõdzõink naponta testtömegük megközelítõleg 3%-át fogyasztják el. Ennek a mennyiségnek bálázott szenázskénti hányadát egy gépészetileg olyan összetett szántóföldi oldal mellett állítjuk elõ, amely még ma is magas veszteségekkel jellemezhetõ.

Szakfolyóirat > 2004/5 > Takarmányozás takarmányok aminosavak takarmányfehérjék

A takarmányok ileálisan emészthetõ aminosav-tartalmának és energiatartalmának hatása a sertéshús minõségére

Az utóbbi években egyre több szó esik a humán táplálkozási elvárásoknak jobban megfelelõ sertéshúsról. Így elõtérbe került a soványabb hús, mely táplálkozásfiziológiai szempontból kedvezõbbnek ítélhetõ meg, mint a nagy zsírtartalmú. Szükséges azonban azt is megjegyezni, hogy a húsipar vagy az étkezési tradíciók miatt a fogyasztói igény nem minden esetben esik egybe a táplálkozásfiziológiai kívánalmakkal.

Szakfolyóirat > 2003/7 > Takarmányozás takarmányok aminosavak emészthetőség

Az aminosavak emészthetõségének meghatározása

ÉS A TAKARMÁNYOK EMÉSZTHETő AMINOSAV TARTALMÁNAK ALKALMAZÁSA A SERTÉS TAKARMÁNYRECEPTÚRÁK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁBAN Az aminosavak ileális emészthetőségének mérése sertésekben Bevezetés Az elmúlt tíz évben a sertések aminosav-szükségletének pontosabb kielégítése érdekében a kutatások fontos területévé vált az aminosavak ileális emészthetőségének tanulmányozása.