MENÜ

Címke: talajvédő

Szakfolyóirat > 2004/6 > Szántóföld Talajművelés talaj talajvédő

Talajmûvelési rendszerek elkülönítése

A talajmûvelés és a hozzá szorosan kapcsolódó tudományágak (fizika, kémia, biológia, talajtan, mûszaki tudományok stb.) fejlõdése, a kulturnövények termesztéstechnológiai elemeinek korszerûsödése, új mûvelõeszközök kifejlesztése a mûvelési irányzatok és rendszerek átértékeléséhez is hozzájárult.