MENÜ

Címke: Termékenyítés

Szakfolyóirat > 2006/05 > Állattenyésztés Termékenyítés anyanyúl biostimuláció

Biostimuláció - Ivarzásserkentés anyanyulaknál hormonális kezelés nélkül

A nagyobb nyúltelepeken (az egész világon) általános a mesterséges termékenyítés. A természetes fedeztetéssel szemben az a legnagyobb elõnye, hogy egyidejûleg sok (akár az összes) anyanyúl termékenyíthetõ. Ebbõl következik, hogy közel egyidõben fialnak, a választás egyszerre történhet és a vágónyulak is egy napon adhatók el.

Szakfolyóirat > 2004/5 > Állattenyésztés Termékenyítés koca fiaztató

A fiaztatóról

Egyes elemzõk szerint akkor jók a sertéstartás gondozási kondíciói, ha a felvásárlási ár ártámogatásokkal kiegészített értéke hétszerese az átlagtakarmány (prestartertõl a kocatápig) árának. Ekkor lehet szinten tartani a korszerû, fejleszteni az elavult technológiát.

Szakfolyóirat > 2001/7 > Állattenyésztés Termékenyítés Ivarzás

Az ivarzásról és a termékenyítésrõl…

1. A sertés szaporodásbiológiai jellemzõirõl A sertés jellegzetesen poliösztruszos faj, egész évben hajlandó az ivarzásra, következésképpen az ellésre. Termékenysége azonban – melyet a fogamzási %-al /NR/, praktikusan az ellési-fialási %-al /100 búgatásra jutó ellés/ jellemezhetünk- jól megfigyelhetõ szezonális ingadozást mutat. Ennek okai egyrészt nyilván a környezeti tényezõkben, másrészt a szaporodás örökletes éves ritmusában keresendõk.