MENÜ

Címke: Védekezés

Hírek 2013.06.14.

A kultúrnövény elnyomja a parlagfüvet

A parlagfű a számára kedvező klímájú területeken gyorsan terjed. Ám a rendszeresen megművelt, állandó növényzettel borított terepen nem tud tartósan megtelepedni, a parlagfüvet a kultúrnövények elnyomják. A gyom elleni hatékony védekezés a gondos művelés mellett a megfelelő vetésforgó alkalmazása, az időben végzett rendszeres kaszálás, valamint a gyomirtó használata.

Hírek 2013.05.17.

Idén is szükség lehet a vetésfehérítő bogarak elleni védekezésre

A tavaszi időszak döntő fontosságú az őszi búza, az őszi árpa, a tritikále (a búza és a rozs keresztezésével létrehozott takarmánynövény) és a tavaszi árpa egészséges fejlődéséhez. Az áprilisban, májusban megjelenő kártevők – a számukra kedvező környezeti feltételek mellett – ezen takarmánynövények termésmennyiségét csökkenthetik.

Szakfolyóirat > 2016/02 > Állategészségügy Védekezés állategészségügy Madártetű atka

Madártetű atka kártétele és az ellene való védekezés

A rovarirtó szerek használatának elterjedése világszerte nagy hatással volt egészségünkre (sajnos nem mindig pozitív hatással) és a mezőgazdasági termelésre is. Bár használatuk eredményességét nagymértékben befolyásolta az ellenük kialakult rezisztencia a jelentősebb kártevők esetében. Továbbá, néhány faj épp a rovarirtó szerek használata révén vált kártevővé. E szempont miatt is mindenképpen meg kell vizsgálni, milyen olyan rovarirtó szer formulák állnak rendelkezésünkre, melynek hatásmechanizmusa új és innovatív.  

Szakfolyóirat > 2015/02 > Pr Védekezés Bayer hajtás

Huszár aktív – a magyar huszár

A Bayer CropScience – mint a világ vezető mezőgazdasági vállalatának – fejlesztői már a jövőre gondoltak, amikor – többek között a kétszikűek rezisztenciája elleni küzdelem jegyében – megalkották a Huszár aktívot. Ez a készítmény 2014-ben érkezett meg Magyarországra, és már az első szezonban sok gabonater-
mesztő megkedvelte.

Szakfolyóirat > 2014/05 > Pr Védekezés Dow AgroSciences Kártevők

Runner2 F Védelem a molykártevők ellen

A kukorica molykártevői közül a kukoricamoly és a gyapottok bagolylepke okozhat látványos és jelentős károkat. A kártétel elsősorban csemegekukoricában és hibrid előállításban jelent érzékeny veszteségeket. Ezen kultúrákban a gyomirtáson kívül az elsődleges ellenségek a molyok lárvái, a hernyók. Ellenük gyakran 3-4 alkalommal is szükséges védekezni. 

Szakfolyóirat > 2013/05 > Állategészségügy Védekezés alombogár

Az alombogár elleni védekezés

Az alombogár a magyarországi baromfi brojler telepek legelterjedtebb és leggyakoribb rejtett életmódú kártevője. Kártétele az állattartó épületek állagának lerontásában, ennek következményeként az állatitermék-előállítás költségeinek növelésében és különféle fertőző betegségek terjesztésében, telepen belüli folyamatos fenntartásában mutatkozik meg.

Szakfolyóirat > 2013/05 > Gépesítés Védekezés permetezés TeeJet

PERMETEZÉSTECHNIKA - Rovarkár ellen hatékonyan

Az idei évben tapasztalt extrém éghajlati körülményeknek köszönhetően a május rendkívül nagy feladatok elé állítja a gazdálkodókat. Az átmenet nélküli télből nyárba váltás eredményeként egyik pillanatról a másikra jelentek meg a rovarkártevők. Nem volt rendelkezésre álló idő a megelőzésre vagy csapdázásra, hogy időzíthető legyen a kártevők elleni védekezés.

Szakfolyóirat > 2012/11 > Gépesítés Védekezés permetezés permetezőgép

Gazdaságos védekezéshez korszerû permetezõgép

A gazdaságos védekezés alapja a megfelelõ idõben és vegyszerekkel végzett, helyes mûszaki technológiával, kellõ gondossággal, jó minõségben végrehajtott eredményes permetezés. A hatástalan kezelések jelentik a legnagyobb pazarlást, hiszen ilyenkor a növényekben rendszerint károk keletkeznek, a kezelést pedig gyakran újabb ráfordítással meg kell ismételni.

Szakfolyóirat > 2011/05 > Pr Védekezés betegségek lisztharmat

Most biztos, hogy kétszer szükséges!

A 2010-es év rendkívüli csapadékos idõjárása a kalászos gabona termesztõknek számos problémát okozott. A korai lombvédelem végrehajtásának kivételével a késõbbieket csak nagy nehézségek árán, késve és nem biztos, hogy megfelelõ agrotechnikával hajtották végre a termelõk. A folyamatos esõk miatt a kalászvédelemre a helyzet tovább súlyosbodott. A repülõgépes permetezések hatékonysága messze elmaradt az elvártól. Ez régen látott mértékû fertõzésekben (fuzárium, rozsda) jelentkezett. A belvizek miatt, sok helyen aratatlan maradt a tábla egy része vagy egésze. A tarlóhántásokat sem végezték el mindenhol. A késõi kukorica betakarítások és a túlnedvesedett talajok miatt gyakori a búza-búza utáni, illetve kalászos-kalászos utáni vetése.

Szakfolyóirat > 2011/04 > Állategészségügy sertés Védekezés Járvány

A telepi higiénia szerepe a sertésdizentéria elleni küzdelemben

Minden vállalkozás alapvetõ célja – bármilyen szektorról essen is szó – a lehetõ legnagyobb nyereség realizálása. Sajnos az eredményességet befolyásoló tényezõk közül kiemelten kell foglalkozni az állományok egészségét veszélyeztetõ megbetegedések elleni védekezéssel. Vezetõ szerep hárul a kompromisszumok nélküli telepi higiéniára. Jelen cikkben megpróbálunk rávilágítani ezen munkálatok jelentõségére, kiemelve a kellõ körültekintéssel végzett fertõtlenítést.

Szakfolyóirat > 2010/08 > Pr Védekezés Biomin Mycofix

Idei évben is kezeljük hatékonyan a mikotoxinokat!

Szerencsére a hazai állattartók is évrõl évre egyre nagyobb jelentõséget tulajdonítanak a toxinok elleni védekezésnek. Annak ellenére, hogy sok telepi ember még mindig tartja magát a struccpolitikához – miszerint „ami nem látható, az nincs is ott”, – egyre többen keresik a takarmányokban vagy alapanyagokban lévõ toxinok csökkentésének lehetõségeit.  

Szakfolyóirat > 2009/04 > Takarmányozás Védekezés baromfi mikotoxinok

Mikotoxinok elleni védekezés lehetõségei a baromfi takarmányokban

A baromfi takarmányok esetenként jelentõs mennyiségû mikotoxint tartalmazhatnak, amelyek kedvezõtlen hatásai ellen a szántóföldön, a tárolás elõtt és azt követõen fizikai és kémiai módszerekkel, majd a takarmányokhoz adagolt mikotoxin megkötõ, illetve azokat lebontó adalékanyagokkal védekezhetünk, ezek hatékonysága azonban az egyes miko-toxinok vonatkozásában eltérõ.  

Szakfolyóirat > 2006/08 > Szántóföld Védekezés kártétel rágcsálók

A mezei rágcsálók kártétele, és a védekezés lehetõsége

A mezei rágcsálók (mezei pocok, güzüegér, hörcsög stb.) számára terített asztal a magokban, termésekben bõvelkedõ, gondosan mûvelt határ. A mezõgazdasági termények termesztése sok fáradtsággal és jelentõs anyagi ráfordítással jár. A mezõgazdasági munkáért joggal remélt magas hozam, és kiváló minõség mégis sok-sok tényezõ függvénye.

Szakfolyóirat > 2006/06 > Szántóföld Védekezés gabona kalász

A gabona fuzáriózis elleni integrált védekezés

A Fusarium nemzetségbe tartozó gombák világszerte elõfordulnak és igen sokféle betegséget okoznak a termesztett, valamint a vadon termõ növényeken egyaránt. Talán nem túlzást azt állítani, hogy a gabonafélék szenvednek a legtöbbet ezektõl a kórokozóktól, és a gabonafuzáriózis betegség mind a mai napig az egyik legkutatottabb, ezzel együtt a szakembereknek a legtöbb fejtörést okozó növénykórtani probléma.

Szakfolyóirat > 2006/02 > Kertészet Védekezés környezetkímélő növényvédelem

Környezetkímélõ növényvédelem új lehetõségei

A mezõgazdasági termelésben elengedhetetlen növényvédelem hazai és nemzetközi megítélése, szükségességének és hasznosságának hangsúlyozása mellett számos kérdõjelet is felvet. Ennek oka az, hogy a növényvédelmet peszticid felhasználása végett környezetszennyezõ tevékenységként tartják nyilván. A célirányosan és szakértelemmel alkalmazott növényvédõ szerek (peszticidek) nagy többségben szintetikus elõállítású kemikáliák, melyek a kipermetezést követõen, a felhasználók által ismert idõintervallumon belül lebomlanak. Amennyiben ez így van, miért is kell a káros mellékhatásoktól tartanunk, és miért kell szelídebb, környezetkímélõbb eljárásokat kutatnunk, és amennyiben van ilyen, azt bevezetnünk?

Szakfolyóirat > 2006/01 > Szántóföld Kukorica Védekezés Napraforgó

A kukorica és a napraforgó gyomnövényei, a herbicides védekezés irányelvei

Hazánkban a napraforgó vetésterülete hozzávetõlegesen 450 ezer hektár, de ez az érték akár ± 25%-kal is változhat az elõzõ évek tapasztalatai alapján. A kukorica termesztése 1,1–1,2 millió hektáron folyik Magyarországon. A megfelelõ idõben és a helyesen elvégzett gyomszabályozás elengedhetetlenül fontos a magas termésátlag és a kiváló termésminõség eléréséhez. Ehhez szükséges a területen elõforduló gyomnövények és az ellenük való optimális védekezési technológia ismerete, és ezek alkalmazása.

Szakfolyóirat > 2004/8 > Szántóföld repce Védekezés repcedarázs

A repcedarázs életmódja és elõrejelzése

Országosan elterjedt kártevõ, amelynek a fellépésére változó mértékben ugyan, de minden évben számítani kell. Termesztett növényeink közül fõ tápnövényei a repce és a mustár de kártételét retken és tarlórépán is megfigyelték. Gyomnövények közül a vadrepce (Sinapis arvensis), repcsényretek (Raphanus raphanistrum), mezei tarsóka (Thlapsi arvense), erdei kányafû (Roroppa silvestris) és az útszéli zsázsa (Lepidium draba) a tápnövényei. Õsszel a fiatal repceállományok egyik legveszélyesebb kártevõje.

Szakfolyóirat > 2004/6 > Szántóföld Védekezés Kártevő kukoricabogár

Amerikai kukoricabogár (Diabrotica virgifera var. virgifera)

A kukoricabogarat Magyarországon elõször 1995 – ben, Mórahalom környékén találták meg. A terjedése észak felé haladt, és azóta az ország teljes területén megtalálható. A bogár gyors felszaporodása következtében az ország déli megyéiben már 1999 – ben gazdasági kárt okozó gyökérkártétel jelentkezett, 2000 – ben pedig több mint 1000 ha – on üzemi védekezésre került sor. A kukoricabogár zárlati károsító.

Szakfolyóirat > 2004/4 > Növényvédelem szőlő Védekezés olaj

Integrált védekezés a szõlõben

Magyarország 2004. május elsején csatlakozik hivatalosan is a világ egyik legjelentõsebb gazdasági közösségéhez. Az Európai Unió szõlõtermesztõ országaiban, 1970-es évek óta mûködõ Integrált Szõlõvédelmi Munkacsoportban azonban már régóta dolgoznak magyar szõlõtermesztõ és növényvédõ gyakorlati szakemberek és kutatók. Az eredményes közös munka elismerését jelentette, hogy a munkacsoport 1997 évi ülését Magyarországon rendezte.

Szakfolyóirat > 2004/3 > Pr Védekezés betegség növénytermesztés

Tisztelt Olvasóink!

Az elmúlt hónapban rendezték meg a Budapest Vásárközpontban az idei év elsõ jelentõs agrárkiállítását az Agro+Mashexpo-t, ahol lapunk az elmúlt évek hagyományaihoz híven saját standdal képviselte magát. Nagy örömünkre szolgált, hogy nagyon sokan Önök közül megtisztelték lapunkat látogatásukkal, felkerestek bennünket a kiállítás ideje alatt, megosztották velünk gondjaikat, elmondták elképzeléseiket az elkövetkezõ idõkrõl, lehetõségeikrõl.

Szakfolyóirat > 2003/10 > Növényvédelem Védekezés Kártevő Rágcsáló

Rágcsáló kártevõink, a mezei pocok és a hörcsög

A mezei pocok fejlõdése számára a száraz meleg évek kedvezõek, ezért a jelen év is jó hatással lehetett elszaporodására. A túlzottan aszályos nyári hónapokban a fokozott vízigénye kielégítésére a nedvdús terményeket keresi fel, mint a burgonya, cukorrépa, sárgarépa… Elszaporodását megfigyelhetjük a kötött, középkötött, gyér növényzetû lejtõkön. Erre utalnak a terület körül megjelenõ ragadozó madarak, amelyek számára kiváló táplálékul szolgálnak.

Szakfolyóirat > 2003/8 > Állategészségügy Védekezés szarvasmarha betegség

A szarvasmarhák légzőszervi betegségei elleni védekezés

Az állati szervezet a belélegzett levegővel kerül a legszorosabb kapcsolatba a külvilággal. A légzőszervi megbetegedéseket környezeti ártalmak, fizikai, kémiai behatások, és kórokozók (vírusok, baktériumok) okozhatják önállóan, vagy együttesen. Tehát amikor a védekezést tervezzük, komplex módon figyelembe kell venni az összes lehetséges tényezőt és ezek egymást erősítő hatását.

Szakfolyóirat > 2003/8 > Növényvédelem Védekezés Kártevők növényvédelem

Aktuális károsítók növényvédelmi előrejelzése

A polifág károsítókhoz sorolható gyapottok bagolylepke (Helicoverpa armigera) komoly gondokat okoz a kukorica és napraforgó termelők számára, szerte az országban. Ez a bagolylepke jellegzetes vándorlepke faj, de az utóbbi évek vizsgálatai alapján, már Magyarországon is áttelelhet. Az imágó, tojásból való kifejlődéséhez 4 - 6 hétre van szükség, ami alapján időjárástól és teleléstől függő számú nemzedék alakul ki egy évben. A berepülő és az itt áttelelt nemzedékek fejlettsége között lényeges különbségek vannak. Ezért minden fejlődési alakjával jelen van ebben az időszakban. A fő kártételt az utolsó fejlettségi stádiumban lévő lárvák okozzák. A növények generatív részeit fogyasztják elsõsorban, és szinte bármilyen termesztett növényt megtámadnak. Jelentős kárt okozhatnak kukoricában, paprikában, paradicsomban, napraforgóban, uborkán, babon, borsón, dísznövényeken.

Szakfolyóirat > 2001/3 > Növényvédelem Víz Védekezés erózió

AGROTECHNIKAI VÉDEKEZÉS ERÓZIÓ ÉS DEFLÁCIÓ ELLEN

A szél és víz által okozott talajpusztulás világjelenség, a mezõgazdasági területeket sújtó degradációs folyamat. A talaj le- illetve elhordását közvetlen kiváltó tényezõk mellett fontos szerepe van a befolyásoló tényezõknek, ezen belül is a talajhasználat módjának, az alkalmazott talajmûvelésnek. Míg az erózió és defláció korábban kizárólag a lejtõs termõhelyek,

Szakfolyóirat > 2017/01 > Szántóföld növényvédő szer búza Napraforgó

Virtuális kerekasztal a hatékonyabb termelés érdekében

A most induló, hatékonyabb termelést megcélzó, termesztéstechnológiai kérdéseket boncolgató virtuális kerekasztal-sorozatunk első témájához az ötletet a közelmúltban megrendezett sajtótájékoztató adta, ahol a Növényvédőszer-gyártók és Importőrök Szövetsége Egyesület megbízásából a Kleffmann Group mezőgazdasági piackutató cég vezetésével egy hatástanulmányt mutattak be. Neves hazai gyombiológus, növénykórtani és rovartani szakértők közreműködésével készült a tanulmány, a tervezett növényvédő szer hatóanyag-kivonásoknak a magyarországi mezőgazdasági termelésben várható hatását vizsgálva őszi búza, napraforgó és kukorica kultúrák esetében.

Oldalak: 3 / 3
1 2 3