MENÜ

Címke: vemhes

Szakfolyóirat > 2006/04 > Állattenyésztés sertés koca vemhes

Sertések programozott vemhesítése (Sygma rendszer)

Iparszerû sertéstartásról Magyarországon a 70-es évek elejétõl beszélünk. Ez azt jelenti, hogy sertéskombinátokat építettünk, és ott „iparszerû” méretekben tartjuk a sertéseket. Az iparszerû termelésnek azonban nem ez a lényege. Akkor válik igazán iparszerûvé a sertéstartás, amikor a termelést szabályozni, programozni tudjuk, egy meghatározott ütemezést alkalmazunk. Ez a programozott termelés az alapja a vertikális integrációnak is, közös érdeke úgy a termelõnek, mint a feldolgozónak. A jövõ útja mindenképpen az, hogy folyamatosan kiegyensúlyozott termékellátást tudjunk biztosítani állandóan azonos mennyiségben és minõségben és elõre meghatározott idõközökben.

Szakfolyóirat > 2001/3 > Állattenyésztés Takarmány koca vemhes

A választott és a vemhes kocák elhelyezésérõl...

A sertéstenyésztés eredményességét, gazdaságosságát a reprodukciós képesség kihasználása alapvetõen befolyásolja. A szaporaság öröklõdhetõsége, ismételhetõsége alacsony (h² = 0,1 - 0,2), ami a környezet színvonalának döntõ szerepét jelzi és jelenti egyben azt is, hogy az állomány produktivitásának javítására a jobb tartási, takarmányozási környezet megteremtése a legrövidebb út.

Szakfolyóirat > 2001/3 > Takarmányozás malac koca vemhes

Vemhes kocák takarmányozása

A vemhes koca takarmányozása mindig is a sertéstakarmányozás „fekete báránya” volt, mivel túlzott jelentõséget sohasem nyilvánítottak neki. Pedig ezen idõszak fontosságát szükséges hangsúlyozni a következõk miatt: