MENÜ

A fenntarthatóság csak akkor ér célba, ha mindennapi gyakorlat lesz

Agro Napló 2019.11.28.

A fenntarthatóság eszméje csak akkor válhat a termelők hétköznapi valóságává, ha gazdaságilag is megvalósítható megoldások születnek, ehhez pedig szükség van az innovációra, a digitalizációra és a megfelelő szabályozó környezetre.

 

Így összegezhető a BASF Budapesten tartott szakmai fórumának végkövetkeztetése. Ezért a BASF növeli a fenntarthatóság szerepét az üzleti döntéseiben, továbbá a társadalomnak hozzáadott értéket kíván biztosítani a teljes értéklánc mentén. Így segítve a fenntarthatósági folyamat sikerre jutását a világban.  

Az új technológiák előnyeit sok esetben a jogalkotók, a hatóság és a termelők sem ismerik még, ezért is kiemelten fontos egy-egy, a témával foglalkozó szakmai rendezvény. Például a digitalizáció fokozza a mezőgazdasági termelési rendszerek átláthatóságát, ezért erőteljesebben kell figyelembe venni az engedélyezési rendszerekben.

Az „Együttműködés a fenntartható mezőgazdaságért” címmel – immár harmadik alkalommal – megrendezett nemzetközi konferenciát október végén tartották a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) épületében a világ egyik legnagyobb vegyipari vállalata, a BASF szervezésében. A rendezvény minden eddiginél több érdeklődőt vonzott, fórumot teremtve a BASF növényvédelmi üzletágának globális vezetői, a magyar növényvédelmi hatóság szakemberei és a termelők közötti párbeszédre, melynek témája a mezőgazdaság jövője volt.

Christoph Hofmann, a rendezvényt szervező BASF Hungária Kft. Mezőgazdasági Megoldások üzletágának vezetője a rendezvény kezdetén kiemelte: a harmadik alkalommal megrendezett fórum mostanra minden ágazati szereplőt megmozgató eseménnyé vált. A rendezvényt a termelők, a törvényalkotók és a hatóság képviselői egyaránt hasznos platformnak értékelik.

A BASF minden erőforrásával és tudásbázisával a termelőket igyekszik segíteni a hatékony gazdálkodásban. De nagyon fontos a vállalat számára a termelőkkel való együttműködés mellett a jogalkotókkal való aktív párbeszéd is, hiszen az uniós közös agrárpolitika (KAP) célrendszerei az Európai Unió társadalmának a mezőgazdasággal szemben támasztott elvárásait kívánják elérni. Az új technológiák előnyeit sok esetben a jogalkotó sem ismeri még, ezért is kiemelten fontos egy-egy, a mostanihoz hasonló szakmai rendezvény.

Thomas Narbeshuber, a BASF Hungária Kft. ügyvezetője, a cég globális fenntarthatósági stratégiáját ismertetve hangsúlyozta: a német vegyipari vállalat az Egyesült Nemzetek Szervezetének fenntartható fejlődési céljaival (UN SDG) összhangban szervezi mindennapi működését, ugyanis a gondolatok és tettek terén is vezető kíván lenni a fenntarthatóság folyamatának érdekében. Ezért a BASF növeli a fenntarthatóság szerepét az üzleti döntéseiben, meg akarja mutatni, miként tud a társadalomnak hozzáadott értéket biztosítani a teljes értéklánc mentén a fenntarthatóság elvének alkalmazásával. Kézzelfogható intézkedésként említette a cégcsoport széndioxid-kibocsátásának függetlenítését a szerves növekedéstől a vállalat széndioxid-kezelési programja segítségével. Ennek érdekében fektet be az élvonalbeli technológiákba, hogy felgyorsíthassa a körforgásos gazdaságra való áttérést.

A rendezvény fővédnöke, Oravecz Márton a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) elnöke a fórumon jelenlévőket üdvözölve kiemelte: a fenntartható mezőgazdaság szempontjából is kiemelten fontos, hogy egy-egy új aktív hatóanyag tudományos tényeken nyugvó, kockázatalapú értékelési folyamaton essen át, amelyben a döntéshozók figyelembe veszik a döntés munkaerő-piaci és gazdasági hatásait is.

A növényvédőszer-használatból eredő, az emberi egészségre és a környezetre jelentett kockázatokat is úgy kell csökkenteni, hogy az ne veszélyeztesse a növények és növényi termékek károsítóktól való megvédését és a jó minőségű, biztonságos élelmiszer megtermelését. Emellett a termelési folyamatok negatív környezeti hatásait képes csökkenteni a körforgásos gazdaság kiépítése is. Ennek keretében ugyanis a melléktermékek hasznosítása fontos szerepet kap. Csak a tudásalapú fejlődés és a határokon átnyúló együttműködés oldhatja fel azt az ellentmondást, ami a mezőgazdaság növekvő kibocsátásának igénye és a környezeti fenntarthatóság között feszül.

Idén Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) elnöke is részt vett a konferencián, ahol a termelők nevében kifejtette: jelenleg az uniós gazdák a közös agrárpolitikának köszönhetően képesek kiszolgálni az uniós polgárok élelmezésbiztonságra, minőségre, mennyiségre és fenntarthatóságra vonatkozó igényeit. A közös agrárpolitika előírásai a világon Európában a legszigorúbbak, ezért is kerül Európában többe az élelmiszerek előállítása. Az uniós gazdákat pedig továbbra is támogatni kell a közös büdzséből annak érdekében, hogy meg tudjanak felelni a szigorú előírásoknak, és versenyképesek maradjanak a világ többi országának termelőivel szemben.

Martin Schäfer, a BASF Mezőgazdasági Megoldások üzletágának, Fenntartható Megoldásokért felelős vezetője előadásában a digitális gazdálkodást a növényvédő-szerek felhasználása és az engedélyezési folyamat szempontjából vizsgálta. Kiemelte, hogy a digitális gazdálkodási metódus egyre elterjedtebb a termelők körében, a technológia rendelkezésre állása és elfogadottsága hozzájárul a költségcsökkentéshez, enyhíti a környezetre gyakorolt esetleges negatív hatást és segíti a védelmi célok elérését.

Ezen felül a digitalizáció fokozza a mezőgazdasági termelési rendszerek átláthatóságát. A jelenlegi szabályozói keretrendszer ugyan utat nyit a további digitális fejlődésnek, de a technológiát erőteljesebben kell figyelembe venni az engedélyezési rendszerekben.

Juhász Anikó, az Agrárminisztérium (AM) agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkárának meglátása szerint integráltan szükséges kezelni a környezetvédelmi követelményeket, emellett pedig további technológiai fejlesztés, illetve adaptáció is szükséges. A megfeleléshez a kistermelőket számukra is elérhető, olcsó megoldásokkal, gyakorlatias tudásátadással kell segíteni.

Tőkés Gábor, a Nébih Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi igazgatóhelyettese előadásában bemutatta az engedélyező hatóságot, és kiemelte, hogy mind a biztonságos élelmiszertermelés, mind az új, innovatív termékek gyorsabb piacra kerülése érdekében szükség lenne a jelenlegi engedélyezési struktúra felülvizsgálatára, ütőképesebbé tételére.

A konferencia minden megszólalója pozitívumként értékelte, hogy a jogalkotó, a hatóság, a szakmai kutatóintézetek, az érdekképviseletek és az innovatív vállalatok között létrejött a párbeszéd. Az érintettek célja közös, az oda vezető út minden szereplőnél stratégiai kérdés. A BASF az „Együttműködés a fenntartható mezőgazdaságért” konferenciájával nem kisebb célt tűzött ki maga elé, mint hogy segítse az érdekeltek közötti kapcsolódási pontok kialakulását, és a környezetkímélő, hatékony agrotechnológiai megoldásokat a szabályalkotók is megismerhessék, így segítve a termelőket az ezekhez való hozzáféréshez.