MENÜ

Agrártámogatási információk az Agro Napló ajánlásával – 2016. november

2016.11.15.

Néhány fontos agrártámogatásokkal kapcsolatos hírre hívjuk fel a figyelmet.

1. Kertészeti géptámogatás

2. AKG pályázat: 2017-2021

3. Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása

4. Diverzifikáció támogatása

5. Fiatal gazdák támogatása

6. Időjárási kockázatok megelőzését szolgáló beruházások támogatása

7. Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése

8. Borászati fejlesztések támogatása

9. Szőlő szerkezetátalakítás – egyéni tervek

10. Díjigazolási határidő a biztosítási díjtámogatásban – nov. 15.

11. Kárenyhítési kérelmek – nov. 30-ig!

12. Egyszerűsítés a másodvetések bejelentésében

13. Termeléshez kötött támogatások – egyszerűbb vetőmag igazolás

14. Anyakecske támogatás

15. Permetezőgépek felülvizsgálata – eltörölve

16. Nitrát jelentések

17. Vidékfejlesztési pályázatok előzetes helyszíni szemléje

18. Közbeszerzés – várható változások

19. Jogszabályok, jogszabályváltozások

20. MVH Közlemények


1. Kertészeti géptámogatás

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 18,08 Mrd Ft.
A támogatott projektek várható száma: 1.500 db
A beadási időszak 2016. december 19-től kezdődik.
A felhívás keretében támogatás kizárólag kertészeti tevékenységhez kapcsolódó
projektekhez nyújtható!

Az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
a) kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges - mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható - munkagépek beszerzése,

b) kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges önjáró betakarítógépek beszerzése,

c) kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges, gépek, eszközök beszerzése,

d) maximum 1 db, legfeljebb 80 kW motorteljesítményű traktor beszerzése (max. 5 M Ft támogatás igényelhető rá)
(csak abban az esetben támogatott, ha a támogatást igénylőnek a mezőgazdasági tevékenységből számított üzemméretének legalább 75 %-a kertészeti tevékenységből származik)

e) talajművelő gépek beszerzése (sorközművelő kultivátorok, egyéb kultivátorok,
magágykészítők, talajlazítók, simítók, ekék, tárcsás talajművelők, kombinátorok, hengerek, műtrágyaszóró gépek)
(csak abban az esetben támogatott, ha a támogatást igénylőnek a mezőgazdasági tevékenységből számított üzemméretének legalább 75 %-a kertészeti tevékenységből származik)

Nem támogatható tevékenységek:

 • mezőgazdasági erőgépek beszerzése, kivéve: kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges önjáró betakarítógépek beszerzése,
 • öntözéshez, vízellátáshoz kapcsolódó gépek eszközök (beleértve: tápoldatozók, szivattyúk) beszerzése,
 • göngyöleg beszerzése,
 • természeti katasztrófák (jégeső; tavaszi fagy, hirtelen lezúduló, bőséges csapadék) megelőzését szolgáló gépek, eszközök beszerzése,
 • post-harvest tevékenység eszközeinek (pl. szállítórendszerek, válogató, mosó, tisztító, osztályozó, csomagoló berendezések) beszerzése

A támogatás mértéke, összege:
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: Egyéni projekt esetén maximum 10 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 20 millió Ft.

A támogatás maximális mértéke: 50%, (Közép-Magyarországi Régióban: 40%)
+10% pont kollektív projekt
+10% pont fiatal gazda pályázó esetén.

Támogatási kérelem benyújtására jogosultak:
Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben
igazolják, hogy:
a) a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben - fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben - legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek.
b) a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben - árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

A felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség, illetve Termelői csoport és termelői szervezet is pályázhat.

Benyújtás határideje:
A támogatási kérelmek benyújtására 2016. december 19-től 2018. december 18-ig van lehetőség.
A 2017. január 19. értékelési határnapig benyújtásra került projektek együttesen kerülnek
elbírálásra.


2. AKG pályázat: 2017-2021

Ismét meghirdetésre kerültek az Agrár-környezetgazdálkodási (AKG) támogatások (horizontális szántó és ültetvény).
A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 40 milliárd Ft.
A támogatott kérelmek várható száma: 500 db.
Beadási időszak: 2016. november 2. – 2016. december 2. között.
http://www.agrion.hu/hu/hirek/88-uj-akg-palyazat.html


3. Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása

Önállóan támogatható tevékenységek
A) a vidéki térségekben a mezőgazdasági mikro-vállalkozások által nem mezőgazdasági tevékenység indítása vagy
B) a vidéki térségekben nem mezőgazdasági mikrovállalkozás indítása

A támogatás mértéke, összege
Igényelhető támogatás: 40 000 eurónak megfelelő forintösszeg 5 évre.

Benyújtás határideje
A támogatási kérelmek benyújtása 2016.10.24-től - 2018.10.23-ig lehetséges. A 2016.11.24-ig benyújtásra került projektek együttesen kerülnek elbírálásra.


4. Diverzifikáció támogatása

Elindult a „Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása” elnevezésű (VP6-6.4.1–16 azonosító számú) felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése.
https://www.palyazat.gov.hu/node/60415

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
A nem mezőgazdasági termelő és szolgáltató, vagy nem mezőgazdasági (Annex 1) élelmiszer feldolgozást célzó tevékenységek fejlesztését szolgáló beruházások, ezen belül:
a) falusi turizmushoz, vendéglátáshoz kapcsolódó ingatlan építése, szerzése, bérlése – a lízinget is beleértve – vagy fejlesztése;
b) falusi turizmushoz, vendéglátáshoz kapcsolódó új gépek és berendezések vásárlása vagy lízingelése, az adott eszköz piaci értékének erejéig.
A felhívás feltételeinek megfelelő projektet maximum 160 000 eurónak megfelelő forint
összegű vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
A beadási időszak várhatóan 2016. december 19-től nyílik.


5. Fiatal gazdák támogatása

Társadalmi egyeztetésre megjelent „A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás” című felhívás:
https://www.palyazat.gov.hu/node/60339
Beadás várhatóan 2017. februártól.


6. Időjárási kockázatok megelőzését szolgáló beruházások támogatása

A pályázat a klímaváltozás és a kedvezőtlen éghajlati jelenségek által okozott károk megelőzésére irányul. A rendelkezésre álló keretösszeg 4,72 milliárd forint.

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

 • A jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása: jégesőkár megelőzését szolgáló eszköz, berendezés, technológia beszerzése és telepítése (különösen az adott technológiához szükséges támrendszer kialakítása, jégháló beszerzése, telepítése).
 • Mezőgazdasági esőkár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása: esőkár megelőzését szolgáló technológia beszerzése és telepítése (különösen az adott technológiához szükséges támrendszer kialakítása, fólia beszerzése, telepítése).
 • Tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása: tavaszi fagykár megelőzését szolgáló eszköz, berendezés, technológia beszerzése és telepítése (különösen füstölő, ködképző berendezés-, légkeverő, valamint fagyvédelmi gépek beszerzése, telepítése.)

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 20 millió forint, kollektív projekt esetén maximum 100 millió forint.
A támogatás maximális mértéke egyéni projekt esetén az összes elszámolható költség 60%-a kollektív módon végrehajtott projekt esetén az összes elszámolható költség 80%-a;

A pályázatokat 2016. december 19. és 2018. december 18. között lehet benyújtani.
A beérkezett támogatási kérelmek első értékelési szakasza 2017. január 19-én zárul.


7. Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése

A pályázat célja, hogy a rendelkezésre álló 1,12 milliárd forint forrás hozzájáruljon a magyarországi erdészeti fafajok meglévő genetikai változatosságának és fafajaink evolúciós potenciáljának hosszú távú megőrzéséhez és fenntartásához.

1.) In situ génmegőrzési módok esetében:
a) erdészeti génrezervátumok fenntartása,
b) magtermesztésre kijelölt törzsállományok fenntartása.
2.) Ex situ génmegőrzési módok esetén:
a) juvenilis formában, genotípus fenntartása,
b) oltvány formában, genotípus fenntartása,
c) faalakú formában utódnemzedék, származás, család fenntartása,
d) faalakú formában genotípus fenntartása.
3.) Erdészeti faanyagtermelő növények törzsültetvényei:
a) vegetatív szaporítású fajok, fajták, szuperelit és elit fokozatú anyatelepeinek fenntartása,
b) generatív szaporítású fajok, fajták magtermesztő ültetvényeinek fenntartása

A támogatási kérelmeket első körben 2016. december 8. és 2016. december 16. között lehet benyújtani.


8. Borászati fejlesztések támogatása

Még nyitva van a jogcím!

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 40 Mrd Ft.
A támogatott projektek várható száma: 500 db

Támogatható tevékenységek:

A felhívás keretében a TEÁOR 1102 (szőlőbor termelése) besorolás szerinti, Annex I. terméknek minősülő (2204, 2209, 2307, 2308 KN kód szerinti) borászati termékek előállítására, kiszerelésére és tárolására vonatkozó projektek támogathatóak az alábbi célterületi bontásban:

A) Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzése, építéssel járó fejlesztési beruházások.

1. Szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő-, ill. habzó bor készítéshez, bor-, pezsgő-,illetve habzó bor kezeléshez, tároláshoz, érleléshez és kiszereléshez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása vagy meglévő gépek, berendezések korszerűsítése, hatékonyabb berendezésre való váltása.
2. A szőlőfeldolgozáshoz, valamint a borászati technológiához kapcsolódó üzemen belüli
anyagmozgatáshoz és/vagy anyagtovábbításhoz és/vagy raktározáshoz és/vagy
csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése.
3. A célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények létesítése.

B) Energiahatékonyság javítására vonatkozó és környezetterhelést csökkentő tevékenységek, megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.

1. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek.
2. Egyéb környezetterhelést csökkentő tevékenységek.
3. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.

A támogatás mértéke, összege:
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 200 millió Ft.
A támogatás maximális mértéke:
közép-magyarországi régióban (KMR-en belül) az összes elszámolható költség 40%-a,
a nem közép-magyarországi régióban (KMR-en kívül) az összes elszámolható költség 50%-a.

A Világörökségi területen megvalósuló projektek 100-ból 6 plusz pontot kapnak!

 • Fertő/Neusidlersee Kultúrtáj Világörökség Területe: Fertőboz, Fertőd, Fertőhomok,
  Fertőrákos, Fertőszentmiklós, Fertőszéplak, Hegykő, Hidegség, Nagycenk, Sarród,
  Sopron (Balf) igazgatási területe.
 • Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj (5/2012. (II. 7.) NEFMI rendelet)
 • Az ezeréves Pannonhalmi Bencés Főapátság és természeti környezete
  (7/2005. (III. 1.) NKÖM rendelet 2. §-ában írtak szerint védelemben részesülő ingatlanok)

Benyújtás határideje:
A támogatási kérelmek benyújtására 2016. szeptember 12-től 2018. szeptember 11-ig van lehetőség. Az értékelési határnapokig benyújtásra került projektek együttesen kerülnek elbírálásra. A következő értékelési határnapok: 2016. november 11., 2016. december 12.


9. Szőlő szerkezetátalakítás – egyéni tervek

Megjelent a 90/2016. (X. 19.) MVH Közlemény a szőlőültetvények szerkezet-átalakításához és -átállításához a 2012/2013 borpiaci évtől igényelhető támogatás feltételeiről szóló 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet alapján a 2016/2017 borpiaci évben benyújtandó „egyéni terv” nyomtatvány közzétételéről.

Az egyéni tervet az előírt mellékletek csatolásával együtt 2016. november 2. és 2016.
november 30. között az MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések
Igazgatósága részére kell benyújtani, postai úton. A benyújtás helye:

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatósága
1476 Budapest, Pf. 407.


10. Díjigazolási határidő a biztosítási díjtámogatásban – nov. 15.

Az egyéni mezőgazdasági biztosítási szerződések után támogatás csak abban az esetben vehető igénybe, amennyiben a szerződő fél a biztosítási díjat teljes körűen megfizeti a biztosító részére, amelyről a biztosító tárgyév november 15-éig - ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton az MVH honlapján elérhető elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével hozzáférhető felületen - díjfizetésről szóló igazolást állít ki.
Ún. integrátori szerződések esetében, ahol a szerződő fél nem a mezőgazdasági termelő, a biztosított díjfizetéséről szóló igazolást a szerződő fél állítja ki. A biztosított termelőknek a díj befizetésének igazolásával kapcsolatos teendője nincs.


11. Kárenyhítési kérelmek – nov. 30-ig!

A 2016. kárenyhítési évben bekövetkezett mezőgazdasági károk után a kárenyhítő juttatás iránti kérelem 2016. november 30-ig nyújtható be. Azon károsultak tudják benyújtani a kérelmet, akiknek a kárbejelentését az agrárkár-megállapító szerv a kárenyhítési évben korábban már jóváhagyta.

A károsult termelők 2016-ban is elektronikus úton tudják benyújtani a kárenyhítő juttatás iránti kérelmüket az MVH erre szolgáló internetes felületén. A kérelmet a benyújtási határidőn belül többször lehet módosítani, az MVH és az agrárkár-megállapító szerv a 2016. november 30-i nap végi állapot szerinti kérelmet ellenőrzi. A kárenyhítő juttatás iránti kérelemről 2017. március végéig születik döntés és eddig kapják meg kárenyhítő juttatásukat a károsultak.

A kárenyhítő juttatás iránti kérelemhez elérhetőek a 2011-2016. kárenyhítési években
alkalmazandó referenciaárak és átlaghozam-adatok.

A kérelem benyújtásáról itt található részletes tájékoztatás.

A kárenyhítő juttatás alapját a tárgyévi hozamérték és a referencia hozamérték különbsége, a hozamérték-csökkenés jelenti. A kárenyhítő juttatás összege legfeljebb a hozamértékcsökkenés 80%-áig terjedhet, amennyiben a károsult gazda rendelkezik megfelelő mezőgazdasági biztosítással. Biztosítás nélkül az egyébként járó kárenyhítő juttatásnak csak a fele nyújtható.


12. Egyszerűsítés a másodvetések bejelentésében

Megjelent a 72/2016. (XI. 3.) FM rendelet az egyes közvetlen támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról. A módosítás értelmében kedvezően változik a zöldítés néhány szabálya.

A másodvetésekre vonatkozóan könnyítés, hogy a tárgyév szeptember 30-ig betakarított vagy beforgatott másodvetést, ökológiai jelentőségű másodvetést vagy zöldtrágyázás céljából elvetett másodvetést a betakarítástól vagy beforgatástól számított tizenöt napon belül kell bejelenteni. A szeptember 30. után betakarított vagy beforgatott másodvetés, ökológiai jelentőségű másodvetés vagy zöldtrágyázás céljából elvetett másodvetés betakarítási vagy beforgatási időpontját pedig a következő évi egységes kérelem benyújtásának időpontjáig kell bejelenteni. A gazdálkodók számára további tehermentesítést jelent, hogy az ökológiai jelentőségű másodvetés esetében eltörölték a beforgatást megelőzően a tervezett beforgatás bejelentésének kötelezettségét. Viszont abban az esetben, ha a gazdálkodó az ökológiai jelentőségű másodvetésre vonatkozóan valamely bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, és az adminisztratív és helyszíni ellenőrzés megállapításai nem zárják ki az ökológiai másodvetés szabályszerűségét, akkor az MVH a bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt mulasztási bírságot szabhat ki.

Ez a módosítás nem vonatkozik az AKG zöldtrágyázás megvalósítására, ahol a zöldtrágyázásra kerülő növényfajt, a munkálat végzésének helyét és időpontját, a növényállomány beforgatását, a tervezett munkavégzést megelőzően minimum 5 nappal korábban továbbra is be kell jelenteni!


13. Termeléshez kötött támogatások – egyszerűbb vetőmag igazolás

A Földművelésügyi Minisztérium rendeletmódosításának eredményeként változnak a minősített szaporítóanyag használatának igazolási lehetőségei a termeléshez kötött támogatások igénylése során. Az igazolásnál a „fémzárszám” megfogalmazás helyett a jóval nagyobb eljárási rugalmasságot biztosító „tételazonosító” megnevezés feltüntetésére nyílik mód.

A módosítás hatására már a hazai és nemzetközi kereskedelmi forgalomban bevett és széles körben alkalmazott – az egyedi tételek azonosítását lehetővé tevő – számsorok elfogadása is lehetséges. Ezzel együtt fontos változás, hogy a rendelet szerint előírt, a szaporító anyagokkal kapcsolatos dokumentumoknak a támogatási kérelemhez történő csatolási kötelezettségét eltörölte a jogalkotó. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnak lehetősége lett arra, hogy amennyiben a termelő által megadott adatok alapján nem állapítható meg a minősített szaporítóanyag minimális mennyiségben történő felhasználása akkor a helyszíni ellenőrzés keretében bemutatott dokumentumok alapján döntsön.

Szemes fehérjetakarmány-növények
A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet előírásai szerint a minimális hozam meglétét (pl. szója 1 t/ha) – a gazdálkodási napló vonatkozó betétlapjai mellett – a mezőgazdasági termelő az általa a szemes fehérjetakarmány-növény termesztésének támogatására jogosult területen termelt szemes fehérjetakarmány-növények
a) betárolása esetén a 9. melléklet szerinti tárolási naplóval vagy a tárolást és a betárolt mennyiséget igazoló egyéb dokumentummal,
b) a betakarítást követő két héten belüli értékesítés esetén a számlával vagy felvásárlási jeggyel igazolja.
A fenti dokumentumok másolatát a mezőgazdasági termelő köteles a betakarítást követő két héten belül, de legkésőbb tárgyév november 15-éig az MVH részére megküldeni.


14. Anyakecske támogatás

Megjelent az anyakecsketartás csekély összegű támogatásáról szóló 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet szerinti támogatás igénybevételéről szóló 98/2016. (XI. 8.) számú MVH Közlemény. A támogatási kérelmet tárgyév december 23-áig postai úton az alábbi címre kell benyújtani:

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatósága
1476 Budapest, Pf. 407.


15. Permetezőgépek felülvizsgálata – eltörölve

A NAK tájékoztatása szerint:
„Mint ismert, 2016. november 26. a növényvédő gépek kötelező vizsgáztatásának határideje. A Növényorvosi Kamara által kidolgozott feltételrendszer azonban jelenlegi formájában a NAK részéről nem támogatható, mivel egyrészt komoly anyagi terhet ró a gazdálkodókra, másrészt a vizsgakövetelmények indokolatlanul szigorúak.
A NAK feladata köztestületként, hogy képviselje minden fórumon a tagjainak érdekeit. Ezért az Országos Elnökség többször tárgyalt az érintettekkel, de ez idáig az álláspontok nem közeledtek.
A NAK felhívja a gazdálkodók figyelmét, hogy a 2016. november 26-i határidő előtt egyértelmű tájékoztatást fog adni arról, hogy milyen eredményre vezettek a NAK korábbi megkeresései, felvetései.
Ennek alapján a NAK azt javasolja a gazdálkodóknak, – mivel azt a határidő is lehetővé teszi –, hogy várakozzanak növényvédő gépeik vizsgáztatásával a NAK értesítéséig, mert
információik szerint a rendelet alapjaiban változni fog.”

Közben megjelent a 71/2016. (X. 28.) FM rendelet a növényvédelmi tevékenységről szóló
43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet módosításáról.

A módosítás szerint:

 • A növényvédelmi szolgáltatás és árutermelés során használt növényvédelmi gépeken – a kézi, illetve háti növényvédelmi berendezések kivételével – háromévente időszaki felülvizsgálatot (a továbbiakban: felülvizsgálat) kell végezni.
 • A permetezőgépnek minden munkavégzés alkalmával meg kell felelnie a kereszt- és hosszirányú szórásegyenletesség permetezés-technikai követelményének, valamint a biztonságos munkavégzés előírásainak. Sérült, csöpögő berendezéssel munkát végezni tilos.
 • Ha a permetezőgép a követelményeknek nem felel meg, a megyei kormányhivatal a munkavégzést a hiba kijavításáig leállítja.
 • A növényvédelmi gépet munkavégzés után meg kell tisztítani.
 • Hatályát veszti a R. 3. melléklet „Növényvédelmi gépek felülvizsgálata” alcímének 1–5. pontja és 7–10. függeléke.

16. Nitrát jelentések

Idéntől, a gazdálkodási év változása (szept. 1. – aug. 31. helyett: január 1. – december 31.) miatt a nitrát jelentéseket nem szeptember-december között kell beküldeni, hanem jövő év elején, március 31-ig.


17. Vidékfejlesztési pályázatok előzetes helyszíni szemléje

A 110/2016.(V.25.) kormányrendelet értelmében a közelmúltban átalakult az operatív
programok rendszere, ezen belül a Vidékfejlesztési Pályázatok (VP) értékelési folyamata. Az új rendszerben a pályázatok bírálata szétvált.
A beérkező VP pályázatok jogosultságvizsgálata az MVH hatáskörébe tartozik, míg a tartalmi értékeléseket (elbírálás, pontozás) projektértékelők végzik, a pályázatokról a döntést pedig a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztésért Felelős Államtitkársága hozza meg.
A helyszíni vizsgálat (előzetes helyszíni szemle) továbbra is az MVH hatásköréhez tartozik és a folyamat jogosultságvizsgálati szakaszának része.
A jogszabályok szerint, amennyiben a helyszíni vizsgálat nem tár fel hibát, eltérést, vagy
hiányosságot, úgy az még nem értékelhető a kérelem jóváhagyásaként!
A pályázat elbírálásának lezárása érdemi döntéssel történik, amelyről a támogatást igénylő értesítést kap. E döntések meghozatala során az eljáráshoz kapcsolódó valamennyi adminisztratív és helyszíni vizsgálat eredményét figyelembe kell venni.
A fentiek alapján jól látható, hogy a bírálati folyamat több lépcsőből áll, a végső értékelést,
pontozást és döntést a Miniszterelnökség hozza meg.

Az EMVA Irányító Hatóság közleménye szerint a Vidékfejlesztési Program keretén belül
meghirdetett pályázati felhívások mentén, az előzetes helyszíni szemlét megelőzően
végrehajtott beruházási, felújítási munkálatokat a támogatási kérelem benyújtást követő napon a támogatást igénylő a felhívás adott pontjában ismertetett korlátokkal megkezdheti. Az MVH által lefolytatott, előzetes helyszíni szemlét megelőzően megkezdett felújítás vagy bővítés a projekt egészének megvalósítását és támogatásban részesíthetőségét nem érinti, ugyanakkor az így felmerült költségek a projekt részeként nem számolhatóak el.


18. Közbeszerzés – várható változások

Változni fognak a közbeszerzéseket érintő jogszabályok.

Az áruk és szolgáltatások megrendelése esetén az alsó értékhatár 8 millió forint volt, az építési beruházások esetén 15 millió forint. Az első kategóriában a jelenleg 8-18 millió forint közötti négyajánlatos eljárás felső értékhatárát várhatóan 15 millióra csökkenti a módosítás, a 8 milliós limit alatt pedig ugyan nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni, de egymillió forintig legalább három ajánlattevőt kell meghívni.

Változnak a nemzeti értékhatárok: árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén 8 millió forintról 15 millióra, építési beruházás esetén 15 millióról 25 millióra, míg szolgáltatási koncesszió esetén 25-ről 30 millió forintra. A jövőben a 300 millió forint feletti
beruházásoknál öt ajánlatot kell kérni.

Az új szabályok alapján minden korábbinál több adatot kell az ajánlatkérőknek az interneten, mindenki számára elérhető módon közzétenni. Fontos, hogy a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások dokumentumai is felkerülnek a világhálóra.

Lényeges változtatás, hogy a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások esetében a jövőben a Közbeszerzési Hatóság minden egyes eljárás előtt döntést hoz arról, indokolt-e az eljárás, és azt az interneten közzé is teszi.

Az eljárások átláthatóságát lehetővé tevő elektronikus rendszer uniós kötelezettség, kialakításának végső dátuma 2018. október 18. Magyarország azonban a javaslatban olyan vállalást tett, hogy 2017-ben két lépcsőben bevezeti azt. Az új közbeszerzési törvény 2017. január 1-jén lépne hatályba.


19. Jogszabályok, jogszabályváltozások

328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal megszüntetéséről, valamint egyes ezzel összefüggő kormányrendeletek módosításáról

70/2016. (X. 14.) FM rendelet
a földművelésügyi miniszter által adományozható díjakról és más elismerésekről szóló 25/2015. (V. 27.) FM rendelet módosításáról

69/2016. (X. 14.) FM rendelet
a 2016. évi körzeti erdőtervezésre vonatkozó tervezési alapelvekről, valamint az erdőgazdálkodás tartamosságát és fejlesztését szolgáló körzeti erdőtervezési keretértékekről

68/2016. (X. 13.) FM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet alapján nyújtható átmeneti nemzeti támogatás jogcímeihez kapcsolódó 2016. évi támogatások összegeinek megállapításáról

67/2016. (X. 13.) FM rendelet
a 2016. évi egységes területalapú támogatás, valamint az egyéb közvetlen támogatások összegeinek megállapításáról

66/2016. (X. 12.) FM rendelet
az egyes kedvezőtlen piaci helyzetben lévő agrárgazdasági ágazatok részére az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott átmeneti támogatásról

65/2016. (IX. 21.) FM rendelet
a földművelésügyi miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó, egyes agrárágazati tárgyú  támogatásokat szabályozó rendeletek módosításáról

64/2016. (IX. 19.) FM rendelet
egyes állategészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

63/2016. (IX. 16.) FM rendelet
a beszállított nyerstej mennyiségének csökkentéséért megállapítható támogatás igénybevételének feltételeiről

62/2016. (IX. 16.) FM rendelet
a magyar ebfajták körének megállapításáról és genetikai fenntartásuk rendjéről

61/2016. (IX. 15.) FM rendelet
a GMO-mentességre utaló jelölésről

60/2016. (IX. 14.) FM rendelet
az óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról szóló 19/2015. (IV. 24.) FM rendelet módosításáról

59/2016. (IX. 14.) FM rendelet
a közösségi agrármarketing támogatások felhasználásának részletes feltételeiről


20. MVH Közlemények

97/2016. (XI. 3.) számú MVH Közlemény
a közönséges búza 2016/2017. gazdasági évben rögzített áron történő intervenciós
felvásárlásáról

96/2016. (X. 27.) számú MVH Közlemény
az egyes kedvezőtlen piaci helyzetben lévő mezőgazdasági vállalkozások részére az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott átmeneti támogatáshoz kapcsolódó költségtámogatás lehívásához szükséges nyomtatvány rendszeresítéséről

95/2016. (X. 27.) számú MVH Közlemény
az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében - egyes kedvezőtlen piaci helyzetben lévő agrárgazdasági ágazatok részére - nyújtott átmeneti kamat-, kezelési költség-, kezességi díj támogatások lehívásához szükséges nyomtatvány rendszeresítéséről

94/2016. (X. 27.) számú MVH Közlemény
a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához a 2012/2013 borpiaci évtől igényelhető támogatás feltételeiről szóló 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet alapján a 2017. pénzügyi évre kifizethető támogatási keretösszeg közzétételéről szóló MVH közlemény

93/2016. (X. 26.) számú MVH Közlemény
a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással történő lepárlásáról szóló 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet szerint a 2017. pénzügyi évben kifizethető támogatási keretösszegről szóló MVH közlemény

92/2016. (X. 28.) számú MVH Közlemény
Az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 19/2015. (IV. 24.) FM rendelet szerinti támogatás kifizetése iránti kérelem benyújtásáról szóló 128/2015. (X. 26.) számú MVH közlemény módosításáról

91/2016. (X. 27.) számú MVH Közlemény
az egyes gyümölcs- és zöldségfélék termelőinek nyújtandó további ideiglenes rendkívüli támogatási intézkedések megállapításáról szóló 2016. június 10-i 2016/921/EU bizottsági rendeletben meghatározott 3000 (háromezer) tonna tagállami termékmennyiségi keret kimerüléséről

89/2016. (X. 4.) számú MVH Közlemény
a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához a 2012/2013 borpiaci évtől igényelhető támogatás feltételeiről szóló 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet alapján a 2016. pénzügyi évre kifizethető támogatási keretösszeg közzétételéről

88/2016. (X. 4.) számú MVH Közlemény
a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással történő lepárlásáról szóló 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet szerint a 2016. pénzügyi évben kifizethető támogatási keretösszegről

87/2016. (X. 3.) számú MVH Közlemény
az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet szerinti támogatások igényléséhez rendszeresített nyomtatványokról

86/2016. (IX. 29.) számú MVH Közlemény
sovány tejpor rögzített áron történő felvásárlása

85/2016. (IX. 28.) számú MVH Közlemény
Az óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról szóló 19/2015. (IV. 24.) FM rendelet módosításáról szóló 60/2016. (IX. 14.) FM rendelet alapján a 2016/2017. tanévre jóváhagyott szerződéssel nem rendelkező intézményekre vonatkozó szállítási szerződés jóváhagyása iránti kérelem benyújtásáról

84/2016. (IX. 21.) számú MVH Közlemény
az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet szerinti, a
2016/2017. tanévre vonatkozó kifizetési kérelem benyújtásához szükséges nyomtatványok közzétételéről

83/2016. (IX. 21.) számú MVH Közlemény
a 2016/2017. tanévi iskolagyümölcs-program keretében a köznevelési intézményekbe szállítható termékekről és termékmennyiségekről

82/2016. (IX. 21.) számú MVH Közlemény
a sovány tejpor magántárolási támogatásáról szóló MVH közlemény módosítása

81/2016. (IX. 16.) számú MVH Közlemény
A beszállított nyerstej mennyiségének csökkentéséért megállapítható támogatás

80/2016. (IX. 14.) számú MVH Közlemény
az eljárásbeli jogutódlás bejelentésének szabályairól

79/2016. (IX. 2.) számú MVH Közlemény
az egyes gyümölcs- és zöldségfélék termelőinek nyújtandó további ideiglenes rendkívüli támogatás iránti kifizetési kérelmek benyújtásáról

Összeállította:

AGRION Vállalkozásfejlesztő Iroda
Lev. cím: 9482 Nagylózs, Kossuth u. 18.,
Iroda: 9400 Sopron, István bíró u. 8/A.
30/394-83-83
agrion@agrion.hu