MENÜ

Agrártámogatási információk az Agro Napló ajánlásával – 2017. június

2017.06.29.

Néhány fontos agrártámogatásokkal kapcsolatos hírre hívjuk fel a figyelmet.

1. Erdészeti géptámogatás
2. Zöldugar, méhlegelő telepítés támogatása
3. Szakmai tanulmányutak és csereprogramok
4. REL együttműködések támogatása
5. Őshonos és veszélyeztetett állatfajtákhoz kapcsolódó támogatások
6. Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság
7. Innovációs Operatív Csoportok támogatása
8. Termelői csoportok támogatása
9. Diverzifikáció támogatása
10. Továbbra is nyitva van még
11. Borászati pályázat felfüggesztése

12. Fiatal gazda pályázat felfüggesztése
13. VP pályázati döntések
14. AKG aktuális teendők
15. Tejtermelők kivételes támogatása
16. Szőlő szerkezetátalakítás
17. Szőlőkabóca elleni védekezés támogatása
18. Sertés törzstenyészetek fejlesztését szolgáló támogatás
19. Baromfi állatjóléti támogatások
20. Tenyésznyúl támogatás
21. Fűszerpaprika termelők támogatása
22. NAK tagdíjbevallás
23. Fiatal gazdák 10% kifizetési kérelme
24. Jogszabályok, jogszabályváltozások
25. Kincstár Közlemények


1. Erdészeti géptámogatás

Támogatható igényelhető az alábbi területeken:

I. Erdőgazdálkodásban használt gépek, eszközök beszerzése
II. Fatermékek felkészítését szolgáló gépek beszerzése
III. Erdei gomba, gyógynövény és vadgyümölcs feldolgozását vagy tárolását szolgáló fejlesztés

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: támogatást igénylőnként maximum 100 millió Ft. A támogatás maximális mértéke: 50%, a Közép-Magyarországi régióban: 40%

Támogatási kérelmek benyújtása: 2017. június 1-től, az első szakaszhatár: 2017. július 3.


2. Zöldugar, méhlegelő telepítés támogatása

Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az alábbi négy célterület valamelyikéhez
tartozó műveletek megvalósítására:

A) célterület – Tartós zöldugar létesítése szántóterületeken
B) célterület – Gyeptelepítés
C) célterület – Sövény telepítése mezőgazdasági táblák szegélyein
D) célterület – Méhlegelő növénykultúra létesítése szántóterületeken

A támogatás mértéke:

  • A), B) és D) célterületen: 400 eurónak megfelelő forint összeg/ha;
  • C) célterületen: 400 eurónak megfelelő forint összeg/100 folyóméter;

A következő szakaszhatár: 2017. július 31.


3. Szakmai tanulmányutak és csereprogramok

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

I. A célterület esetében: Szakmai tanulmányút megvalósítása.
II. B célterület esetében: Szakmai csereprogram megvalósítása.
III. C célterület esetében: Gyakornoki program megvalósítása.

A projekt maximális elszámolható összköltsége:

  • A és B célterület esetén: 130 €/fő/nap euró összegnek megfelelő forint összeg.
  • C célterület esetén: 162 €/fő/nap euró összegnek megfelelő forint összeg.

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.
A támogatási kérelmek benyújtására 2017. év július hó 10. naptól van lehetőség.
Az első értékelési szakaszhatár: 2017. július 31.


4. REL együttműködések támogatása

Önállóan támogatható tevékenységek:

  • Termelői együttműködésen alapuló, rövid ellátási láncú értékesítési üzleti modell kialakítása és működtetése, ennek érdekében új REL csoport kialakítása és működtetése (a projektterv megvalósítása);
  • Létező REL-jellegű közvetlen értékesítést végző csoport esetén a projekttervben meghatározott, új projekt megvalósítása.

Új projektnek minősül pl. a rövid ellátási lánc kritériumnak megfelelő (maximum egy közvetítő közbeiktatása) értékesítés új vagy továbbfejlesztett megszervezése és megindítása; a végső fogyasztók egy, a REL-csoport addigi tevékenysége során nem kiszolgált típusának bevonása; és/vagy az értékesítés megszervezése és megindítása a REL-csoport addigi tevékenysége során nem használt kereskedelmi formában, valamint a REL-csoport által addig nem használt, a csoporthoz kapcsolódó védjegy-rendszer kidolgozása és bevezetése.

A támogatási kérelmek benyújtására a 2017. június 19. napjától van lehetőség.
Az első értékelési határnap: 2017. július 19.


5. Őshonos és veszélyeztetett állatfajtákhoz kapcsolódó támogatások

I. célterület: In vitro génmegőrzés támogatása
A védett őshonos és veszélyeztetett helyzetbe került mezőgazdasági állatfajták szaporítóanyagának (sperma, embrió vagy petesejt) begyűjtése, mélyhűtve történő tárolásra előkészítése, laboratóriumi körülmények közötti tárolása mélyhűtéses eljárással, továbbá a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták egyedein végzett genetikai vizsgálatok.
II. célterület: Ex situ génmegőrzés támogatása
A védett őshonos és veszélyeztetett helyzetbe került mezőgazdasági állatfajták (kivéve
baromfifélék) hímivarú egyedeinek az eredeti tartási-, takarmányozási feltételektől eltérő
módon, ex situ környezetben történő megőrzése.
III. célterület: Genetikai beszűkülést megelőző tanácsadói tevékenységek támogatása
A védett őshonos és veszélyeztetett helyzetbe került mezőgazdasági állatfajták megőrzését biztosító tenyésztési, génmegőrzési feladatok ismertetése a tenyésztőkkel, szaktanácsadás a végrehajtásban, a hasznosítási feltételek megteremtésének elősegítése.

A támogatás öt éven keresztül évente kerül odaítélésre, vissza nem térítendő támogatás
formájában. A támogatás intenzitása 100%.
A támogatási kérelmek benyújtására 2017. június 1-től van lehetőség.
Az első értékelési határnap: 2017. július 3.


6. Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság

Legalább egy mezőgazdasági vállalkozás és egy meghatározott célcsoport tagjainak bevonásán alapuló, több éves tematikus együttműködés kialakítása, az együttműködés szervezése és megvalósítása, az alábbi célterületi bontás valamelyike szerint:
1. célterület: A célcsoport tagjainak a mezőgazdasági termelők által végzett termelésbe
történő bevonásához szükséges tevékenységek.
2. célterület: A célcsoport bevonásával előállított mezőgazdasági termékek közösség által
támogatott mezőgazdasági tevékenység keretében történő értékesítése, illetve annak szervezése.

A támogatási kérelmek benyújtására 2017. július 17-től van lehetőség.
Az első értékelési határnap: 2017. év augusztus hó 17.


7. Innovációs Operatív Csoportok támogatása

Egy meghatározott, együttműködésen alapuló innovatív projekt kialakítása, megvalósítása és eredményeinek megosztása érdekében az alábbi A-D) pontokban foglalt önállóan támogatható tevékenység-csoportokon belüli – a felhívásban részletezett – tevékenységek csak együttesen valósíthatók meg, a tevékenységek mindegyikének megvalósítása kötelező.

A) Mezőgazdasági termeléssel kapcsolatos operatív csoportok közös innovációs tevékenysége
B) Élelmiszer-feldolgozással borászattal kapcsolatos operatív csoportok közös innovációs tevékenysége
C) REL-el kapcsolatos operatív csoportok közös innovációs tevékenysége
D) Erdőgazdálkodással kapcsolatos operatív csoportok közös innovációs tevékenysége

A támogatási kérelmek benyújtására 2017. május 30-tól van lehetőség.
Az első értékelési határnap: 2017. július 3.


8. Termelői csoportok támogatása

A pályázatra a 2014. január 1-nél nem régebben alakult, elismeréssel rendelkező termelői
csoportok nyújthatják be kérelmeiket.

A támogatást a vonatkozó 42/2015. (VII. 22.) FM rendelet alapján elismeréssel rendelkező termelői csoportok a működési feltételeik kialakításához és az elismerés során elfogadott üzleti tervük megvalósításához használhatják fel. A pályázat keretében maximum 100 000 eurónak megfelelő forintösszegű támogatás kapható évente, 5 éven keresztül. A pontos támogatás mértéke a csoport éves értékesített termelése alapján kerül meghatározásra.

A pályázatra 2017. május 2. és 2019. április 30. között nyújthatók be a kérelmek.
A következő értékelési szakasz zárása: 2017. szeptember 29.


9. Diverzifikáció támogatása

Önállóan támogatható tevékenységek:
a) Falusi turisztikai attrakciók és szolgáltatások létesítése, fejlesztése:
- új falusi szálláshely létesítése és meglévő fejlesztése esetében a projekt eredményének
rendelkeznie kell a 4 napraforgós minősítést tartalmazó Minősítő Bizonyítvánnyal;
Egyéb szálláshely esetében:
- új egyéb szálláshely létesítése és meglévő fejlesztése támogatható;
- amennyiben a projekt a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területén valósul meg, egyéb szálláshelyhez kapcsolódó fejlesztés támogatható.
b) A felhívás 11. számú mellékletében felsorolt listában szereplő nem mezőgazdasági termék-, szolgáltatás- és technológiafejlesztés, a tevékenység elindításához vagy továbbfejlesztéséhez szükséges műhely vagy bemutató tér kialakítása, fejlesztése, interaktív bemutatók tartásához szükséges fejlesztések, árusító helyek/csatornák kialakítása, fejlesztése.

Támogatási kérelmet nyújthatnak be:
Vidéki térségekben működő mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelők.

Az igényelhető támogatás összege: maximum 160 000 eurónak megfelelő forintösszeg. A támogatás maximális mértéke 50-70%.

A támogatási kérelmek benyújtására 2017. május 12. napjától van lehetőség. A következő értékelési szakasz zárása: 2017. július 12.


10. Továbbra is nyitva van még:

Időjárási kockázatok megelőzését szolgáló beruházások támogatása

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan: a jégesőkár, az esőkár és a tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló beruházások. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 20 millió forint, kollektív projekt esetén maximum 100 millió forint. Támogatás: 60-80%.
A következő értékelési határnap 2017. július 6.

Kisüzemek fejlesztése

15 ezer euró átalánytámogatás pályázható, a következő értékelési határnap: 2018. március 20.


11. Borászati pályázat felfüggesztése

A „Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása” című (VP3- 4.2.2-16 kódszámú) felhívás vonatkozásában a támogatási kérelmek benyújtásának lehetősége 2017. június 13. napján, 00 órától felfüggesztésre került.


12. Fiatal gazda pályázat felfüggesztése

„A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás” című (VP2-6.1.1-16 kódszámú) felhívás vonatkozásában a támogatási kérelmek benyújtásának lehetősége 2017. július 1. napján, 00 órától felfüggesztésre kerül.


13. VP pályázati döntések

Az Irányító Hatóság tájékoztatása szerint a VP pályázatokkal kapcsolatos döntések várható időpontjai:

agrion0629-1

agrion0629-2


14. AKG aktuális teendők

Aki 2016-ban pályázott, de még nem kapott határozatot, neki is be kell tartani az előírásokat 2017. jan. 1-től. A döntés hamarosan várható, erről külön értesítés fog jönni, remélhetőleg a következő napokban/hetekben.

1.) Feromoncsapdák
AKG programban érintett szőlő-, gyümölcs-termelőknek (akik vállalták), kötelező a feromoncsapdák kihelyezése. A szexferomon csapdákat legalább 1 db / 2 ha sűrűségben kell kihelyezni. Ha a parcella kisebb, mint 2 ha, akkor 1 db elég, ha pl. 2,5 ha-os, akkor már 2 db kell.

2.) Madárodúk
Az AKG programban vállalt előírás szerint: Madárodú kihelyezése: 3 db/ha sűrűségben, kihelyezési útmutató alapján. Minden megkezdett hektár után az 1 ha-ra előírt madárodú darabszámot kell biztosítani.

3.) Levélanalízis
Részletek az AKG felhívás mellékletei között elérhető útmutatóban.

4.) Tiltott hatóanyagok
A 2017-ben tiltott növényvédőszer hatóanyagok listája: https://www.palyazat.gov.hu/node/57277

5.) Ültetvények kivágása, újratelepítése
A kivágást és az újratelepítést 15 napon belül be kell jelenteni.

6.) Munkavégzést követő 15 napon belül bejelentendő tevékenységek:

  • zöldtrágyázás
  • istállótrágya kijuttatása
  • baktériumtrágya kijuttatása
  • középmély lazítás

15. Tejtermelők kivételes támogatása

Június 12. helyett június 30-ig van nyitva a 3/2017. (I. 23.) FM rendelet alapján elérhető kivételes alkalmazkodási támogatás kérelmezési felülete. 2017. június 9-én jelent meg a tejtermelőknek és az egyéb állattenyésztési ágazatok gazdálkodóinak nyújtandó kivételes alkalmazkodási támogatás igénybevételének feltételeiről szóló 3/2017. (I. 23.) FM rendelet módosítsa.

Ennek értelmében azon tejhasznú tehénállománnyal rendelkező termelők is igényelhetik a kivételes alkalmazkodási támogatást, akiknek olyan kettőshasznú egyedeik vannak, amelyek esetében 2015 előtt anyatehén támogatást vettek igénybe.

A támogatási kérelmet benyújtó termelő 2017. április 30-i tejhasznú tehén állománya nem
lehet magasabb, mint a MÁK által megadott referenciaállomány. További részletek a 81/2017. (V. 23.) számú Kincstár Közleményben.


16. Szőlő szerkezetátalakítás

Megjelent a 21/2017. (III. 17.) számú Kincstár Közlemény a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához a 2012/2013 borpiaci évtől igényelhető támogatás feltételeiről szóló 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet alapján a 2016/2017 borpiaci évben benyújtandó „Támogatási kérelem” nyomtatvány közzétételéről.

A rendelet alapján jóváhagyott egyéni tervben foglaltak szerint megvalósított szerkezetátalakítás alapján támogatás kifizetése igényelhető. Támogatási kérelem az egyéni tervben szereplő tevékenység végrehajtását követően, de legkésőbb a jóváhagyott egyéni tervben megjelölt tevékenység végrehajtásának borpiaci évét követő borpiaci évben nyújtható be.

A támogatási kérelmet az előírt mellékletek csatolásával együtt 2017. április 1-je és 2017.
július 17-e között kell benyújtani postai úton a következő címre: Magyar Államkincstár Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztálya (1476 Budapest Pf. 407.).


17. Szőlőkabóca elleni védekezés támogatása

Megjelent az 58/2017. (IV. 26.) Kincstár Közlemény a szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló 9/2016. (II. 15.) FM rendelet szerinti támogatás igényléséről és a 2017. évi „Támogatási kérelem” nyomtatvány közzétételéről. A Rendelet 7. § (1) bekezdése értelmében a növényegészségügyi megelőzés, illetve a növényegészségügyi felszámolás támogatása igénybevételéhez a támogatási kérelmet a szőlő tárgyévi növényvédőszeres kezelését követően, de legkésőbb 2017. augusztus 15-ig kell benyújtani. A benyújtás helye: a területileg illetékes, növényvédelmi igazgatási hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal (növényvédelmi hatóság).


18. Sertés törzstenyészetek fejlesztését szolgáló támogatás

A 2017. évre 40 millió forint forrás áll rendelkezésre a sertéságazati stratégiai intézkedések keretében a törzstenyészetek fejlesztését szolgáló mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásra.

A 78/2013. (IX.10.) VM rendelet alapján vissza nem térítendő, mezőgazdasági csekély összegű támogatást igényelhetnek a törzskönyvezett sertéstenyészet állattartói a tenyészsertés és szaporítóanyag, a teljesítményvizsgálat és törzskönyvezés végzéséhez szükséges eszközök, a törzskönyvi rendszer használatára alkalmas számítógépes konfiguráció, és a sertés mesterséges termékenyítéshez szükséges laboratóriumi eszközök, állatgyógyászati eszközök és az állatjóléti státusz javítását szolgáló eszközök, berendezések beszerzésével kapcsolatos költségeik részleges fedezéséhez.

A támogatás igénybevételéhez a támogatási kérelmet a 83/2017. (VI. 14.) számú Kincstár Közlemény 1. számú melléklete szerinti, N0741 számú „Támogatási kérelem” nyomtatványon 2017. július 10-ig kell benyújtani a Magyar Államkincstárhoz az előírt melléklet csatolásával együtt.


19. Baromfi állatjóléti támogatások

Júniusban lehet benyújtani az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint a tenyészbaromfi fajok 2017/2018. évi állatjóléti támogatása iránti kérelmeket. Az intézkedés célja, hogy támogatásban részesüljenek azon gazdálkodók, akik vállalják az előírásokon túlmutató állatjóléti feltételek biztosítását az étkezési tojást termelő tyúk és tenyészbaromfi állományok tartása során.

A támogatás igénybevételéhez – első lépésként – 2017. június 1. és 30. között támogatási kérelmet kell benyújtani a Magyar Államkincstár (Kincstár) honlapján közzétett, a jogelőd Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által rendszeresített (N0636 számú Támogatási kérelem) nyomtatványon a Kincstár Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztályához (1476 Budapest, Pf. 407. címre), az előírt mellékletek csatolásával. A nyomtatvány az 57/2016. (VI. 9.) számú MVH Közlemény mellékleteként megtalálható a Kincstár honlapján (www.mvh.allamkincstar.gov.hu).

Amennyiben nem áll rendelkezésre minden csatolandó dokumentum, a támogatási kérelem nyomtatványt ebben az esetben is be kell nyújtani legkésőbb 2017. június 30. napjáig, a hiányzó mellékletek csatolására hiánypótlás keretében lesz lehetőség, azonban a határidőn túl benyújtott támogatási kérelmeket a Kincstárnak a hatályos jogszabályi előírások alapján el kell utasítania.


20. Tenyésznyúl támogatás

Megjelent a 31/2017. (III. 30.) számú Kincstár Közlemény a tenyésznyúl tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról. A támogatás mértéke a támogatási időszakban tenyésztésbe állított tenyésznyulanként 2000 forint. A tárgyév január 1. és június 30. közötti időszakban tenyésztésbe állított tenyésznyulak alapján a tárgyév július 1. és július 31. közötti időszakban lehet támogatási kérelmet benyújtani. A tárgyév július 1. és december 31. közötti időszakban tenyésztésbe állított tenyésznyulak alapján a tárgyévet követő év január 1. és január 31. közötti időszakban lehet támogatási kérelmet benyújtani.


21. Fűszerpaprika termelők támogatása

Megjelent a 36/2017. (IV. 11.) számú Kincstár Közlemény a fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű támogatásának igénybevételéhez szükséges 2017. évi nyomtatvány rendszeresítéséről. A támogatás mértéke a 2016. október 20. és 2017. április 30. közötti időszakban megvásárolt fémzárolt vetőmag nettó árának 75%-a, de kilogrammonként legfeljebb 30 000 forint. A támogatási kérelmet 2017. május 1. – 2017. augusztus 5. közötti időszakban postai úton az alábbi címre kell benyújtani: Magyar Államkincstár Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztálya 1476 Budapest, Pf. 407.


22. NAK tagdíjbevallás

A tagdíjbevallási időszak 2017. június 1-től július 15-ig tart. Ezt követően 2017. július 31-ig 10 százalékos késedelmi pótlék megfizetése mellett van lehetőség a bevallás elkészítésére. A tagdíjbevallás a tag e-Irodáján keresztül, vagy a falugazdászok segítségével tehető meg.

Azok az őstermelők, akiknek előző évi árbevétele nem érte el a 600 ezer forintot, és emiatt nem kell bevallást tenniük, szintén 2017. június 30-ig fizethetik meg a 2000 forint tagdíjat. A többi tag esetében a tagdíj megfizetésének határideje 2017. július 31. A tagdíjat a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 11749008-20190244 számú bankszámlájára banki átutalással, illetve bevallás során igényelt, egyedi azonosítóval ellátott csekken lehet megfizetni. Átutaláskor a közlemény rovatban fel kell tüntetni a kamarai tag kamarai regisztrációs számát, továbbá adószámát vagy adóazonosítóját.


23. Fiatal gazdák 10% kifizetési kérelme

A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások keretében a támogatási összeg fennmaradó 10 %-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási feltételeiről szóló 85/2017. (VI. 14.) számú Kincstár Közlemény szerint:

A 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet alapján támogatást nyert fiatal gazdálkodók a megítélt
támogatási összeg fennmaradó 10 %-ának kifizetése érdekében kifizetési kérelmet nyújthatnak be, amennyiben már a 2016. évben eleget tettek a Rendelet 4. § (1), 5. § (1)
bekezdésében, valamint a 6. §-ban foglalt feltételeknek.

A támogatási összeg fennmaradó 10 %-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtására évente július 1. és 31. között, de legkésőbb a működtetési időszak 5. évében megnyíló kifizetési időszak végéig van lehetőség.

A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások keretében a támogatási összeg fennmaradó 10 %-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási feltételeiről szóló 69/2017. (V. 16.) számú Kincstár Közlemény szerint:

A 34/2014. (IV. 4.) VM rendelet alapján támogatást nyert fiatal gazdálkodók a megítélt támogatási összeg fennmaradó 10 %-ának kifizetése érdekében kifizetési kérelmet nyújthatnak be, amennyiben már a 2016. évben eleget tettek a Rendelet 4. § (1), 5. § (1)
bekezdésében, valamint a 6. §-ban foglalt feltételeknek. A támogatási összeg fennmaradó 10 %-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtására évente június 1. és 30. között, de legkésőbb a működtetési időszak 5. évében megnyíló kifizetési időszak végéig van lehetőség.


24. Jogszabályok, jogszabályváltozások

2017. évi LXIV. törvény
az élelmiszerlánccal kapcsolatos egyes törvények módosításáról

2017. évi LVIII. törvény
egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról

2017. évi LVI. törvény
az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról

2017. évi XLI. törvény
a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény módosításáról

138/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet
a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

135/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet
a fás szárú ültetvényekről

34/2017. (VI. 9.) FM rendelet
a tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet és a tejtermelőknek és az egyéb állattenyésztési ágazatok gazdálkodóinak nyújtandó kivételes alkalmazkodási támogatás igénybevételének feltételeiről szóló 3/2017. (I. 23.) FM rendelet módosításáról

33/2017. (VI. 9.) FM rendelet
a jövedéki adóval és az állattenyésztési támogatásokkal összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

32/2017. (VI. 9.) FM rendelet
az egyes természetvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

31/2017. (VI. 9.) FM rendelet
a belső piacon és harmadik országokban megvalósított, mezőgazdasági termékekre vonatkozó tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedések támogatásáról

30/2017. (VI. 7.) FM rendelet
a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról

29/2017. (VI. 7.) FM rendelet
az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról

28/2017. (V. 30.) FM rendelet
az élelmiszer-vállalkozások által működtetendő önellenőrzési rendszerre vonatkozó követelményekről

27/2017. (V. 30.) FM rendelet
a GMO-mentességre utaló jelölésről szóló 61/2016. (IX. 15.) FM rendelet módosításáról

26/2017. (V. 25.) FM rendelet
a Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetbe sorolt központi kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló 32/2015. (VI. 19.) FM rendelet módosításáról

25/2017. (V. 25.) FM rendelet
a bizonyos nem állati eredetű élelmiszerek és takarmányok behozataláról és fokozott hatósági ellenőrzéséről szóló 141/2011. (XII. 23.) VM rendelet, és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet módosításáról

24/2017. (V. 17.) FM rendelet
a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításáról

23/2017. (V. 5.) FM rendelet
az egyes barlangok védettségének feloldásáról


25. Kincstár Közlemények

84/2017. (VI. 14.) számú Kincstár Közlemény
a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzéséhez nyújtandó támogatás (állati génmegőrzés támogatása) kifizetésének igényléséről

82/2017. (VI. 8.) számú Kincstár Közlemény
az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról szóló 29/2017. (VI. 7.) FM rendelet szerinti, 2017/2018. tanévi megállapodás és megállapodás-módosítás jóváhagyása iránti kérelem, és azok módosításának, átruházásának jóváhagyása iránti kérelmek nyomtatványainak közzétételéről

80/2017. (V. 23.) számú Kincstár Közlemény
az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán a kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozások hitelhez kapcsolódó költségeihez igénybe vehető csekély összegű támogatás igényléséhez nyomtatvány rendszeresítéséről

79/2017. (V. 23.) számú Kincstár Közlemény
az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán a kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozások hitelhez kapcsolódó költségeihez igénybe vehető csekély összegű támogatás igényléséhez szükséges nyomtatvány rendszeresítéséről

78/2017. (V. 23.) számú Kincstár Közlemény
az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán a kedvezőtlen időjárás következtében igénybe vehető csekély összegű kamattámogatás lehívásához szükséges nyomtatvány rendszeresítéséről

77/2017. (V. 23.) számú Kincstár Közlemény
az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán a kedvezőtlen időjárás következtében igénybe vehető csekély összegű kamattámogatás lehívásához szükséges nyomtatvány rendszeresítéséről

76/2017. (V. 23.) számú Kincstár Közlemény
az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet szerinti támogatások igényléséhez rendszeresített nyomtatványokról

75/2017. (V. 17.) számú Kincstár Közlemény
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatás 2017. évi kifizetésének igényléséről

74/2017. (V. 17.) számú Kincstár Közlemény
az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 21/2017. (IV. 26.) FM rendelet szerinti előzetes jóváhagyási kérelem és szállítási szerződések jóváhagyása iránti kérelem benyújtásáról

73/2017. (V. 16.) számú Kincstár Közlemény
a közönséges búza 2016/2017. gazdasági évben rögzített áron történő intervenciós felvásárlásáról

72/2017. (V. 16.) számú Kincstár Közlemény
az intervenciós felvásárlásra szánt tejtermékek gyártóinak jóváhagyásáról

71/2017. (V. 16.) számú Kincstár Közlemény
az intervenciós sovány tejpor tárolásában való részvételről

70/2017. (V. 16.) számú Kincstár Közlemény
az intervenciós vaj tárolásában való részvételről

68/2017. (V. 8.) számú Kincstár Közlemény
az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán igénybe vehető csekély összegű támogatáshoz kapcsolódó kamattámogatási és támogatáslehívási kérelemnyomtatványok rendszeresítéséről

67/2017. (V. 8.) számú Kincstár Közlemény
az Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán igénybe vehető csekély összegű támogatáshoz kapcsolódó kamattámogatási és támogatás lehívási kérelemnyomtatványok rendszeresítéséről

66/2017. (V. 5.) számú Kincstár Közlemény
az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán igénybe vehető csekély összegű támogatáshoz kapcsolódó kamattámogatási és támogatáslehívási kérelemnyomtatványok rendszeresítéséről

65/2017. (V. 5.) számú Kincstár Közlemény
az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán igénybe vehető csekély összegű kamattámogatáshoz kapcsolódó nyomtatványok rendszeresítéséről

64/2017. (V. 3.) számú Kincstár Közlemény
a 2011 májusában fagykárt szenvedett mezőgazdasági termelők hitelhez jutási lehetőségéről szóló 133/2011. (XII. 22.) VM rendelet szerinti támogatások lehívásáról

62/2017. (IV. 28.) számú Kincstár Közlemény
az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2011. évtől igényelhető támogatásról szóló 83/2011. (VIII. 31.) VM rendeletben előírt nyomtatványok közzétételéről

61/2017. (IV. 28.) számú Kincstár Közlemény
az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultságok kezelésének, valamint az országos tartalékból történő igénylés rendéjről

 

Összeállította:

AGRION Vállalkozásfejlesztő Iroda
Lev. cím: 9482 Nagylózs, Kossuth u. 18.,
Iroda: 9400 Sopron, István bíró u. 8/A.
30/394-83-83
agrion@agrion.hu