MENÜ

Aktuális teendők, zöldtrágya bejelentések

2016.08.25.

Néhány fontos, aktuális teendőre hívjuk fel a figyelmet.

1.) Kárenyhítési hozzájárulás

A kötelező kárenyhítési hozzájárulás megfizetési határideje: szept. 15.

Az MVH idén nem postán, hanem ügyfélkapura küldte minden érintett gazdálkodónak az erről szóló értesítést.

Aki még nem utalt, sürgősen rendezze, mert ennek hiányában nem lesz jogosult idén kárenyhítési juttatásra.


2.) Ökológiai másodvetés bejelentése

Aki a SAPS kérelmében a zöldítésre EFA másodvetést (zöldtrágyázást) választott, figyeljen rá, hogy ez összesen négy bejelentéssel jár:

  • Egységes kérelemben (ez már megtörtént)
  • Vetést követő 15 napon belül
  • Beforgatást megelőző 5 napon belül
  • Beforgatást követő 15 napon belül

A legtöbb tájékoztatóban – egyelőre helytelenül – az szerepel, hogy a beforgatás tervezett időpontját a beforgatás előtt legalább 5 nappal kell bejelenteni,

de a jelenleg hatályos 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 20.§ (2) szerint:

„Az ügyfélnek az általa bejelentett táblán megvalósított másodvetés, ökológiai jelentőségű másodvetés és zöldtrágyázás céljából elvetett másodvetés tényleges vetését és esetleges betakarítását vagy beforgatását – a vetést, betakarítást, beforgatást követő tizenöt napon belül – külön be kell jelentenie az MVH-hoz az elektronikus űrlapkitöltő felületen azzal, hogy az esetleges betakarítást vagy beforgatást a betakarítást, beforgatást megelőző öt napon belül is külön be kell jelentenie az MVH-hoz az elektronikus űrlapkitöltő felületen. Egy másodvetésre vonatkozó tényleges vetési és betakarítási, beforgatási időpontokat külön-külön kell bejelenteni.”

A határidő elmulasztása esetén az egységes kérelemben bejelentett, tervezett másodvetés nem kerül figyelembevételre az egyes támogatások vonatkozásában, vagyis nem ismerhető el a zöldítésben sem!

Az esetleges változásról küldünk majd értesítést.

Akinek a bejelentésekben segítségre van szüksége, kérjük jelezze!


3.) Ökológiai másodvetés helyének változása

Lehetőség van az Egységes kérelemben jelölt ökológiai másodvetés akár más blokkba történő áthelyezése is.

Eddig a felület csak blokkon belül engedte az átrajzolást, most azonban már másik blokkban történő megvalósítás is elfogadott.

Ügyelni kell viszont arra, hogy az EK-ban bejelentett területhez képest nem nőhet az EFA másodvetés területe!


4.) Termeléshez kötött támogatások

Szemes fehérjetakarmány-növények

A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet előírásai szerint a minimális hozam meglétét (pl. szója 1 t/ha) – a gazdálkodási napló vonatkozó betétlapjai mellett – a mezőgazdasági termelő az általa a szemes fehérjetakarmány-növény termesztésének támogatására jogosult területen termelt szemes fehérjetakarmány-növények

a) betárolása esetén a 9. melléklet szerinti tárolási naplóval vagy a tárolást és a betárolt mennyiséget igazoló egyéb dokumentummal,

b) a betakarítást követő két héten belüli értékesítés esetén a számlával vagy felvásárlási jeggyel igazolja.

A fenti dokumentumok másolatát a mezőgazdasági termelő köteles a betakarítást követő két héten belül, de legkésőbb tárgyév november 15-éig az MVH részére megküldeni.

Szálas fehérjetakarmány-növények

A szálas fehérjetakarmány-növény termesztés támogatása igénybevételének feltétele, hogy (…)

a mezőgazdasági termelő az igénylés évét megelőző évben megvalósult őszi, illetve a tárgyévben megvalósult tavaszi telepítés vagy felülvetés esetén a két- vagy többéves művelésre alkalmas kultúrák esetében a szálas fehérjetakarmány-növény termesztés támogatása igénylés első évében augusztus 1-jéig egyszeri, ha az állomány már többévesnek minősül, illetve a szálas fehérjetakarmány-növény termesztés támogatás igénylésének a további éveiben tárgyév július 1-ig legalább kétszeri kaszálást végezzen.

Összeállította:
AGRION Vállalkozásfejlesztő Iroda
www.agrion.hu