MENÜ

CSR Best Practice elismerésben részesült a K&H

2016.10.14.

CSR Best Practice elismerésben részesült a fiatalok oktatását és a környezetvédelmet középpontba helyező K&H a fenntartható agráriumért ösztöndíjpályázat. A Bank egyike annak a 6 vállalatnak, amelyeket díjjal jutalmazott a Magyar PR Szövetség.

A Magyar PR Szövetség idén tizedik alkalommal adta át CSR Best Practice elismerését, amellyel a szervezet olyan példaértékű CSR gyakorlatokat díjaz, amelyek megvalósítják a felelős működés elvét és az etikus üzleti magatartás folyamatát a napi működésben, illetve amelyeknél az üzleti döntések tükrözik a fenntartható fejlődésre való törekvést és a társadalmi érzékenységet. A K&H Bank a fiatalok oktatását és a környezetvédelmet célzó K&H a fenntartható agráriumért ösztöndíjpályázattal nyerte el a CSR Best Practice 2016 díjat.

„A K&H Csoport elkötelezett a hosszú távon fenntartható fejlődés mellett, illetve több saját programján keresztül is részt vesz a fiatalok oktatásában. E kettőt ötvöztük, amikor tavaly első alkalommal ösztöndíjpályázatot hirdettünk az agrárképzést folytató egyetemek és főiskolák mester és PhD képzésben résztvevő hallgatói számára, akik kutatómunkájuk során a fenntartható fejlődést tartják szem előtt. A programot idén is folytattuk, a résztvevők körét azonban kibővítettük a gépészmérnöki képzésben résztvevő hallgatókkal, a pályázatok témájaként pedig az innovációt jelöltük meg” – mondta el Tresó István, a K&H Bank Agrárüzletág fejlesztési főosztály vezetője.

„A pályázatok értékelése során idén is azt tartottuk szem előtt, hogy mennyire hatja át a vállalat stratégiáját a társadalmi felelősségvállalás. A K&H Csoport ebből a szempontból kiemelkedő a hazai vállalatok között, hiszen hasznosítható, jó gyakorlatokat alkalmaz, amelyek közül a K&H a fenntartható agráriumért ösztöndíjpályázat követendő példaként szolgál” – mondta el Mayer Zsolt, az MPRSZ Alelnöke, a CSR tagozat vezetője.

A K&H számára az agrárium hagyományosan kiemelt terület, kezdetek óta stratégiai partnere a mezőgazdasági szektornak. „Az agrárium számára egyre égetőbb a generációváltás, a friss és szakképzett fiatalok bevonása az ágazatba. Az ösztöndíjpályázatot megelőző kutatásunk ugyanakkor rávilágított arra, hogy az agrárvégzettség nem igazán népszerű a pályaválasztóknál, így a fiatal szakemberek felkarolásával, és az általuk végzett izgalmas kutatások, innovációk bemutatásával a szakma presztízsét is növelni szeretnénk” – mondta el Tresó István.

„Nagyon örülünk, hogy a karok dékánjai, a doktori iskolák vezetői és a zsűrizéshez felkért professzorok mellett a szakmai közönség is elismeri ösztöndíjpályázatunkat, amelyet terveink szerint 2017-ben is folytatni tudunk. Célunk a jövőben is az, hogy kezdeményezésünkkel azokat az ifjú agrárszakembereket támogathassuk, akik olyan új eljárásokkal állnak elő, amelyekkel a hazai mezőgazdaság innováció terén is előkelőbb helyre kerülhet” – tette hozzá Tresó István.