MENÜ

Mikrobiológiai készítmények alkalmazásának hatása a termőtalajra és a növényállományra

2023.05.25.

Az AÖP-ben (Agro-ökológiai Programban) támogatott jó gyakorlat a mikrobiológiai készítmények használata.

 

talajbaktérium-szövetség-logo

 

Az alábbiakban vegyük sorba, milyen előnyöket tapasztalhat meg a gazdálkodó, ha a technológiát pontosan betartva mikrobiális talajoltást alkalmaz.

  • A talaj szervesanyag tartalma nem csökken, sőt növekedhet
  • Javulhat a talaj tápanyagszolgáltató képessége
  • Könnyebben művelhető a talaj, változik a szerkezete
  • A vízmegtartóképesség növekedhet, aszálytűrőbbé válhat a növényállomány
  • Erózió elleni védelmet biztosíthatunk
  • Visszaszorulhatnak a talajból fertőző patogén kórokozók
  • Intenzívvé válik a gyökérnövekedés és a növényi fejlődés
  • Élénkebbé válhat a talajélet

Szervesanyag növelése, megőrzése

A termőtalaj szervesanyagának megőrzésének, illetve növelésének alapja az, hogy a növényi maradványokat visszadolgozzuk a talajba.  A szármaradványokat szakszerűen kell kezelni beforgatás előtt. Ez azt jelenti, hogy szárbontó mikrobiológiai készítményt kell alkalmazni. Ezen termékekben olyan mikrobák vannak, amelyek segítik a növényi részek gyors és hatékony lebontását. A celluláz, xilanáz, béta-glükozidáz enzimeket termelő baktériumtörzsek, illetve enzimes bontást végző gombák elkezdik a bontási folyamatokat. A szárbontó baktérium készítmények többségében vannak nitrogénkötő baktériumtörzsek. Ezek a mikrobák szabadon, nem gyökérhez kötötten élnek a talajban, és viszonylag nagy mennyiségben képesek a levegő nitrogénjét megkötni. Ezzel akadályozzuk meg a „nitrogénéhséget” jelző pentozán hatást.

 

biofil13

1. ábra: A szármaradványokat szakszerűen mikrobiológiai készítménnyel kezelni kell és beforgatni
(Kezelt, beforgatott gabonatarló, 2020)

 

Tápanyagutánpótlás, tápanyagszolgáltató képesség javítása

A nitrogén ellátás egy része a nitrogénkötő baktérium törzseknek (szabadon élő és gyökérhez kötötten élő törzsek) köszönhető. Szakirodalmak szerint 100-180 kg/ha N biztosítása is lehetséges, bár ez nagyban függ a talajtípustól, hőmérséklettől, talajnedvességtől is.

A foszfor és kálium tápelemeket a kötött formából a növények részére csak a mikroorganizmusok képesek feltárni. A talajoltó baktérium készítmények tartalmazzák a P és K mobilizáló baktérium törzseket. Így átlagosan 70-80 kg/ha foszfort és 20-30 kg/ha káliumot tudnak biztosítani a növényeknek.

Cinket, vasat, egyéb mikroelemeket és vitaminokat is szolgáltatnak egyes baktérium törzsek, ezek is megtalálhatók a baktérium termékekben.

Talajszerkezet javítása

A talajszerkezet építésének támogatása ún. exopoliszaharidot (EPS-t) termelő törzsekkel történik.

Az EPS, egy nyálkaszerű anyag, mely segíti a talajaggregátumok képződését, így a talajszerkezet épülését. Emellett viszonylag nagy mennyiségű vizet képes tárolni, így a talaj pufferkapacitását, víz- és hőháztartását is javítja.

Vízmegtartóképesség növelése

Összefügg a talajszerkezet javításával.  Főként az exopoliszacharidok szerepe a jelentős.

Javasolt mikrobiológai készítmények használatának integrálása a technológiai rendszerbe.

Emellett fontos a szervesanyag visszapótlás, a növényi maradványok szakszerű kezelése mikrobiológiai termékekkel és visszaforgatása a talajba.

Erózió védelem

Törekedni kell a komplex hatás biztosítására, vagyis az egyéb technológiai műveleteket is javasolt használni a hatékonyság érdekében, például talajtakarás, forgatás nélküli vagy sekély művelés, stb.

Kulcstényező a talaj szerkezetének megőrzése és építése, a talaj hő- és vízháztartásának javítása a mikrobiológiai készítményekkel.

 

erozio

2. ábra: Erózió (Forrás: Nyíregyháza Westsik, 2021)

 

Patogén kórokozók visszaszorítása

A patogén gombák visszaszorítására a sziderofórt termelő baktérium törzsek alkalmasak. Ugyanis a   sziderofór megköti a vasiont, a környezet vashiányos lesz, ami a patogén gombák szaporodását gátolja, ugyanakkor a növények a kötött vasat fel tudják venni. A baktérium készítményekben is megtalálhatók a sziderofór termelő baktérium törzsek. Ide tartoznak többek között a Bacillus subtilis, Pseudomonas fajok is.

A 3. ábrán a bal oldali Petri csészében fuzárium (Fusarium graminearum) patogén gombát tenyésztettek táptalajon (kontroll). A jobb oldali Petri csészében a szántóföldi dózisnak megfelelő mikrobiális készítménnyel történt a kezelés. Látható, hogy a gomba növekedése gátolt.

 

fusarium graminearum_saniplant

 

Növényi fejlődés, növekedés támogatása

A növényi hormont termelő baktérium törzsek képesek a gyökérnövekedés és hajtásfejlődés stimulálására. A talajoltóval kezelt területen a növények gyökérzete jóval fejlettebb, mint a kontroll területen.

Mi történik a mikrobiológiai készítmények alkalmazása esetén?

A gazdák – a több éves talajoltó használat után – talán elsőként a talajszerkezet javulását tapasztalják meg. Ez azt jelenti, hogy sokkal könnyebben lehet művelni a talajt, csökken a vonóerő és a gázolaj felhasználás is. A termésátlagok növekednek és kiegyenlítettebbekké válnak, ugyan az évjárat hatás ezt befolyásolhatja. Élénkebbé válik a talajélet, vagyis növekedik a mikroorganizmusok száma és fajgazdagsága is – ennek következménye például, hogy egyre több földigiliszta jelenik meg a talajban.

 

agro.bio_logo_2021

 

attendsa_logo 2020-01

 

biofil-logo

 

corax-logo_gorbek 

 

geosan_logo-nagy

 

nah logo_fekvő

 

phylazonit ng logo - fehér keretes