MENÜ

Az állatalapú támogatás igénylése csak májusig szankciómentes

2017.04.18.

Állatalapú támogatás esetén nincs lehetőség szankciómentes egységeskérelem-módosításra 2017. május 15. után – figyelmeztet a nak.hu. Azok a kérelmezett állatok, amelyek esetében határidőtúllépésére kerül sor, kizárásra kerülnek a támogatásból.

Legyenek figyelmesek az érintettek az állatalapú támogatások benyújtása során, mert nincs lehetőség szankciómentes módosításra május 15-ét követően, még egy igazolás későbbi becsatolása is módosításnak minősül. Az állatlétszámot csökkenteni lehet, de javításra, új egyed benyújtására csak szankcióval van mód június 9-ig. A SAPS kérelem módosítása azonban május 15-ét követően sem érinti az állatalapú jogcímeket, ha azoknál nem történik módosítás.

A Nemzeti és az EU-s anyatehén-tartás támogatásra vonatkozó ENAR bejelentésekkel és a termékenyítési bizonylatokkal kapcsolatban figyeljenek az alábbiakra:

  1. Mesterséges termékenyítés esetén az inszeminátor minden esetben állítsa ki a termékenyítési jegyet az eseménnyel egyidejűleg, ennek adatai pedig haladéktalanul kerüljenek rögzítésre (vagy az inszeminátor, vagy az állattartó által) ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton a NÉBIH web-ter rendszerében. Mind az inszeminátornak, mind pedig az állattartónak van jogosultsága, hozzáférése a rendszerhez (cégek esetében a meghatalmazottnak). Ha az elektronikus benyújtásra nincs mód, akkor postai úton kell a bizonylatot beküldeni. Ne várjanak az inszeminátor ígéretére, illetve ha belépnek a saját ügyfélkapujukkal le is tudják ellenőrizni a lekérdezések menüjében a szaporítási adatoknál, hogy megtörtént-e a bejelentés! A megyei körzetbe sorolt tenyészetek tartói is hozzáférnek saját adataikhoz. A listák az alábbiak:
    1187 - Szarvasmarhák szaporítása
    1207 - Adott időszakban történt szaporítások
  2. Minden szaporítási esemény lekérdezhető, nem csak a mesterséges!
  3. Kézből történő pároztatás, természetes fedeztetés esetén az állattartó köteles weben keresztül benyújtani a bizonylatokat (postán csak szükség esetén adják fel).
  4. Háremszerű és szabad pároztatás esetén a pároztatási időszak végét követően kell benyújtani a bizonylatokat, itt is lehetőleg weben keresztül, saját ügyfélkapuval (cégek meghatalmazottéval).

Amennyiben a termékenyítési, pároztatási esemény (mesterséges, természetes), vagy a pároztatási időszak vége (háremszerű, szabad) az EK benyújtására nyitva álló időszak vége előtt történik, mindenképpen be kell nyújtani a bizonylatot legkésőbb az EK beadására nyitva álló időpontig (június 9.). Az ENAR bejelentéseket is meg kell tenni, figyelembe véve az adott állatfaj ENAR rendeletében előírt határidőket.

Amennyiben a pároztatási időszak vége, zárása, vagy a szaporítási esemény a birtokon tartási időszakra esik (kérelembenyújtást követően történik), a bizonylatok benyújtási határideje a következő év március 15. napja (Pl.: Beadják a kérelmet 2017.04.20-án, akkor a birtokon tartás 2017.04.21-én kezdődik, így az utóbbi napon történt eseményeket, zárásokat 2018.03.15-ig kell a TER-ben rögzíteni.) A 2017.04.20. napján történt eseményeket viszont június 9-ig be kell jelenteni.

Értelemszerűen, ha a bikák egész évben a nőivarú állományon voltak, a háremszerű, vagy szabad pároztatás január 1-től december 31-ig tartott, akkor a benyújtási határidő a következő év március 15. napja.

Azok a kérelmezett állatok, amelyek esetében bármelyik határidőtúllépésére kerül sor, kizárásra kerülnek a támogatásból, függetlenül attól, hogy pl. a szaporítás sikertelen volt, nem született borjú belőle.