MENÜ

De minimis támogatás igényelhető a sertés törzstenyészetek fejlesztésére

2018.07.19.

A sertéságazati stratégiai intézkedések keretében a törzstenyészetek fejlesztését szolgáló mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 78/2013. (IX. 10.) VM rendelet alapján vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű támogatás vehető igénybe.

  • tenyészsertés és szaporítóanyag,
  • a sertés üzemi teljesítményvizsgálat végzéséhez szükséges eszközök,
  • a törzskönyvi rendszer használatára alkalmas számítógépes konfiguráció,
  • a sertés mesterséges termékenyítéshez szükséges laboratóriumi eszközök,
  • állatgyógyászati eszközök és
  • az állatjóléti státus javítását szolgáló egyéb eszközök, berendezések beszerzéséhez.

Támogatást a 36/2018 (VII) Kincstár közlemény 1. számú melléklete szerinti, N0808 számú formanyomtatványon az a sertéstenyésztő igényelhet, aki megfelel a rendeletben meghatározott követelményeknek.

A kérelem 2018. július 23. – 2018. augusztus 27. közötti időszakban nyújtható be postai úton az alábbi címre :

 

Magyar Államkincstár Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztálya

1476 Budapest, Pf. 407.

 

Amennyiben a borítékon a postai feladás dátuma korábbi, mint 2018. július 23., vagy későbbi, mint 2018. augusztus 27., úgy a kérelmet a Kincstár visszautasítja.

 

Ne feledjék, hogy a kifizetési kérelmet a közlemény 2. számú melléklete szerinti, N0809 számú „Kifizetési kérelem” nyomtatványon, a támogatási döntésben jóváhagyott beszerzés megvalósítását követően, de legkésőbb a támogatási döntés kézhezvételétől számított 120 napon belül kell benyújtani és az abban megjelölt - a támogatás alapját képező – tenyészsertéseket a jóváhagyó kifizetési határozat kézhezvételét követő naptól egy éven át folyamatosan birtokon kell tartan, valamint a támogatással beszerzett eszközöket egy éven át rendeltetésszerűen használni.

 Forrás: NAK