MENÜ

Gazdálkodók és felvásárlók kölcsönösen előnyös helyzetben

2015.07.29.

Új kézikönyv segíthet a gazdáknak a termékértékesítési szerződések jobb kialakításában

Róma, 2015. július 28.  A termékértékesítési szerződések (egy terjedőben lévő gyakorlat, amikor a gazdálkodó és a felvásárló idő előtt megegyezik az eladásra szánt termény árában és mennyiségében) biztosíthatják a termelők számára a tiszta szerződéses viszonyokat és a konfliktusrendezés mechanizmusait.

A Jogi kézikönyv a termékértékesítési szerződésekhez, melyet három szervezet, a Nemzetközi Intézet a Magánjog Egységesítéséért (UNIDROIT), az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) és az ENSZ Nemzetközi Mezőgazdasági Fejlesztési Alap (IFAD) közösen jegyez, végre egy átfogó jogi hátteret kínál ezen régóta létező gyakorlathoz, a felhasználók széles skálájának adva tanácsokat.

Az ilyen szerződések segíthetik a gazdák piachoz jutását, magasabb jövedelmet garantálva nekik, miközben a mezőgazdasági feldolgozók számára biztosítják a minőségi elvárásaiknak megfelelő alapanyagot.

Mint minden szerződéses megállapodásnál, itt is előfordulhatnak problémák, és a gazdák könnyen a vesztes oldalon találhatják magukat. Ilyen helyzet lehet, ha a felvásárló minőségi kifogásokra hivatkozva nem hajlandó kifizetni a szerződésben szereplő árat, a megállapodás azonban nem tartalmaz megoldást a konfliktusok békés rendezésére.

Fair, megbízható és átlátható szerződésekre van szükség, megfelelő jogi keretekkel.

A mostantól elérhető jogi kézikönyv a három szervezet többéves munkájának eredménye, mely során jogi és mezőgazdasági szakértőkkel, termelőkkel és kereskedőkkel egyeztettek a lehető legoptimálisabb végeredményért.

 

Termékértékesítési szerződések napjainkban

Világszerte gazdák milliói termelnek különféle szerződéses keretek között és számos iparág operál ilyen jogi bázissal.

Az igényt a világ élelmiszeripari rendszereiben és a fogyasztók elvárásaiban történt változások gerjesztik: a fejlett és a fejlődő világban megfigyelhető élelmiszerkereslet-növekedés a feldolgozóipar és a piac szereplőit rákényszeríti a bőséges és folytonos alapanyag-ellátás biztosítására, ami a piacról nem mindig megoldható azonnal.

Ezzel egy időben az egyre konkrétabb kereskedelmi és fogyasztó elvárások a termékek frissességére, minőségére, származására és kinézetére vonatkozóan megnövelik a felvásárlók igényét a termelés fölötti ellenőrzésre, hogy a folyamatos minőség biztosítva legyen, akár megkövetelve a gazdától olyan technológia használatát, amire amúgy nem lenne lehetősége.

Ideális esetben a termékértékesítési megállapodás a felvásárló számára garantálja a termelés, minőség-ellenőrzés és árképzés feletti kontrollt, míg a gazdáknak a biztos jövedelmet és a piachoz jutást. Utóbbiak akár a termeléshez is kaphatnak támogatást, miután bizonyos szerződéstípusok mezőgazdasági felszereléshez és technikai segítséghez juttatja a gazdálkodókat.

 

Megbízható jogi keretek

Ahol a megbízható jogi keretek hiányoznak, a felvásárló cégek, amelyek általában erősebb pozícióban vannak a gazdáknál, a helyzeti előnyüket kihasználva profitálhatnak a helyzetből. A gazdálkodóknak viszont sokszor kevés jogi lehetősége van a viták kezelésére.

A felvásárlókra az jelenthet fenyegetést, hogy a termelők külön-megállapodásokon keresztül másnak adják el terményeiket – magasabb áron. Az opportunizmustól tartva, akár el is pártolhatnak a cégek a kistermelőktől való ilyen formájú vásárlástól.

A 250 oldalas tanácsadó kiadvány ilyen és ehhez hasonló eseteket kíván megelőzni a megbízható szerződések felépítésére vonatkozó javaslatokkal, bemutatva konkrét eseteket a veszélyek elkerüléséhez és a szerződésszegés és konfliktusok bekövetkeztére.

Megtalálhatók benne az általános szerződéses fogalmak magyarázatai, jogi esetek és problémák, illetve azok a gyakorlati életből vett megoldásai. A kiadvány egy fejezete az alternatív vitarendezési technikákra fókuszál, ahol elkerülhető bíróságok bevonása.

 

Elérhetőség

Hogy a kézikönyv elérje célját és egy széles körben használt jogi eszközzé váljon, elérhetővé kell tenni a gazdák, felvásárlók és a horizontálisan szerveződő termelői intézmények számára. A FAO, az IFAD által rendelkezésre bocsátott támogatás révén, az UNIDROIT-val együttműködésben, angol, francia és spanyol nyelven egy egyszerűsített, laikusok számára is érthető változatot is készít.

A szakértők számára tréningeket tartanak, hogy ők maguk is oktatóként tudják továbbadni tudásukat a termelői csoportoknak és a felvásárlóknak.

A FAO webalapú termékértékesítési tudásközpontja is megújul, hogy az online kurzusok és a gyakorlók online közösségének platformjává válhasson.

 

Forrás: FAO