MENÜ

Heti fókusz: A durumpiac elvárásai a fajtákkal szemben

2022.08.09.

A piaci és feldolgozói kritériumokat szakértők mondják el.

A durumpiac elvárásai a fajtákkal szemben

A válaszokért kattintson!

steinmacher lászló-betamag-500 varga-gabor-saaten-buza
Steinmacher László
Misa-Farm Kft.

Varga Gábor
SAATEN-UNION Hungária Kft.


Steinmacher László (Misa-Farm Kft.)

A fajtaválasztás a durumbúza esetében létkérdés, mert: a fajta – az alkalmazott termesztés technológiával együttesen - az alapja a jó minőségű durumbúza terménynek. A fajta hordozza azokat az értékmérő tulajdonságokat, amelyek alapvetően befolyásolják a termés minőségét és ezáltal az elérhető árat, a gazdálkodás jövedelmezőségét.

 

p5060013

iride

 

Nézzük meg terménypiaci oldalról, melyek azok a tulajdonságok, amelyekkel rendelkeznie kell egy jó fajtának, mert ezek a tulajdonságok határozzák meg a durum termény minőségét, értékesíthetőséget:

 • Fehérjetartalom; a durum termény esetében nincs takarmány kategória, nincs piaca a gyenge minőségű, alacsony (11-12%) fehérje tartalmú tételeknek. Csak magas (14% <) fehérje tartalomra képes fajtának van helye a piacon. A 12-14%-os fehérje tartalmú tételek általában nehezen, csak keresleti piac esetén és akkor is nyomott áron értékesíthetők.
 • Sikértartalom; piacfüggő beltartalmi paraméter, az olaszok, akik durumban a legnagyobb felvásárlók nem mérik, a hazai, vagy szomszédos országok felvásárlói kiköthetnek min. 28-30%-os sikértartalmat. Az igazán jó minőségű durum termény sikértartalma - szoros összefüggésben a fehérjével –, 30-34%-os.
 • Hektoliter súly; a megfelelő időben betakarított és a szemkitelítődés alatt jelentős csapadékot nem kapott durum termény HL-súlya nagyon magas, jellemzően 83-84 kg/hl.
 • Esésszám; az esésszám szintén összefüggésben van a tenyészidőszak végén kapott csapadék mennyiségével, ha megázott, akkor megemelkedik (350≤). A magas minőségű durum termény esésszáma 280-300 sec.
 • Sárga (b minolta) index; speciális beltartalmi paraméter, amely a durumbúza szem sárga színét mutatja. A terményből nem mérik, a fajta genetikailag hordozza, ideális értéke 22-26.
 • Üvegesség; speciális, az egyik legfontosabb durum beltartalmi paraméter, ideális értéke 80-98%. Szoros összefüggésben van a tenyészidőszak végén leesett csapadékkal, amely rontja értékét. Jelentősebb, 20-30 mm vagy többszöri kisebb eső teljesen lerontja az üvegességet és a szem lisztessé, a takarmánybúzához hasonlóvá válik, míg a magas üvegességű (min. 90) durumbúza szinte átlátszó.

 

durum búza szemek

 

A MISA-FARM Kft. által szaporított durumbúza fajták az elmúlt években már bizonyítottak! Fajtáinkat szigorúan a gyakorlat, terménypiaci kedvező tapasztalataink alapján válogattuk össze, nemesítőtől függetlenül. A vetőmagot a legszigorúbb körülmények között szaporítjuk és fémzároljuk, biztosítva ezzel a lehető legjobb kiindulási alapot a jó minőségű termés eléréséhez. Az általunk ajánlott fajták beltartalmi tulajdonságai megfelelnek a felsorolt beltartalmi követelményeknek, a belföldi és a külföldi feldolgozóipar legmagasabb minőségi elvárásainak.

Fajta ajánlatunk 2022 őszi vetéshez: LUNADUR, GK JULIDUR, WINTERGOLD.

LUNADUR

Kiváló télállóságú, magas termőképességű őszi durumbúza fajta Ausztriából.

Jellemzői:

 • Korai/közép-korai érés
 • Alacsony szár, jó állóképesség
 • Betegség ellenálló képessége fuzáriummal szemben erős, szeptóriákkal szemben jó.

GK JULIDUR

2015-ben minősített kiváló termőképességű középérésű durumbúza fajta hazai nemesítésből.

Jellemzői:

 • Korai-középkorai típusú (a jól ismert Betadurnál 2-3 nappal később érik)
 • Télállósága, szárazságtűrése, állóképessége jó
 • Kórtanilag megbízható, levél- és sárgarozsda ellenálló képessége kiváló.

WINTERGOLD

Az elmúlt évek egyik sikerfajtája, német nemesítésből.

Jellemzői:

 • középkorai típusú
 • minőségstabilitása kiváló
 • levélbetegségekkel szemben kiugróan stabil ellenálló képességgel rendelkezik.

A durumbúza termelésében a fémzárolt és csávázott vetőmag használata alapvető kritérium, ezáltal biztosítva a fajták genetikai potenciáljának kiaknázását úgy a termőképesség, mint a termény minősége szempontjából. Csak a fémzárolt vetőmag garantálja a keverékesség mentes, 100 %-ban homogén durum állományt. A durum terményben a vetőmaggal belekeveredett malmi búza, árpa, vagy egyéb más kalászos faj a megtermelt termény minőségét csökkenti, magas minőségű durumként történő átvételét megakadályozhatja!

Bízom benne, hogy ajánlatunk megfelel elképzelésének és számíthatunk megrendelésére!

Steinmacher László
Ügyvezető igazgató
Misa-Farm Kft.

Vetőmag megrendelés: Lestyan Kitti, 20/239-5059
Vetőmagüzem: 5551 Csabacsűd-Nagyráta 0244/15.


Varga Gábor (SAATEN-UNION Hungária Kft.) saaten logo kek-zold

 

A durumbúza (kemény szemű, üveges szemű vagy ún. makarónibúza) termesztése az elmúlt évtizedben Európa-szerte és hazánkban is újra reneszánszát éli. Kontinensünkön a hagyományosan durumtermesztő és -fogyasztó – döntően a mediterrán régióba tartozó – országok mellett napjainkban számos kelet-közép-európai országban (Magyarország, Szlovákia, Románia) dinamikusan nőtt a vetésterület, köszönhetően az árualap helyben történő felhasználásának, valamint az exportképesség javulásának. A fogyasztási szokások átalakulása a durumbúza iránt is világméretű érdeklődést eredményez a piacokon.

A durumbúza megítélésében és hasznosságában meghatározó szempont, hogy ennek a kemény szemű gabonának kiváló a minősége a termesztett őszi búzákéhoz képest (T. aestivum L.), eltérő a fehérjeszerkezete (gluténszegény, bár nem gluténmentes), őrleménye tojás és egyéb adalékanyagok felhasználása nélkül is jó főzési értékű, sárga színű, ízletes tésztát ad.

A piaca pedig szinte korlátlan méretű, hiszen a feldolgozók egyre nagyobb mennyiségben igénylik. Ennek következtében stabilan magasan tartja az árát, és minden évjáratban érvényesül a hagyományos őszi búza felvásárlási áraihoz képest mérhető minimum 25-30%-os árelőny. Több év tapasztalata alapján biztonsággal kijelenthető, hogy a durumbúza a gazdaságokban reális alternatívát jelent, mivel a kalászosok vetésterületének szerkezetében változást jelentő és nem utolsósorban jövedelmező kultúra. Érthető, hogy a hazai termelők a kalászos-vetésszerkezet egyre meghatározóbb hányadán gondolkoznak a termesztésében.

A durumbúza esetében is kiemelkedően fontos a megfelelő, az agronómiai, piaci és feldolgozói igényeket hosszú távon biztonságosan és stabilan kiszolgáló fajta, a fajtahasználattal kapcsolatos megalapozott és felelősségteljes döntés. Meghatározó lehet az is, hogy a legfontosabb felhasználók melyik fajtát mely tulajdonságaik alapján, miért és hogyan hasznosítják. A fajták megítélése során itt nem az új minősítés a lényeges, hanem fokozottan érvényesül az az irányelv, hogy hosszú távon olyan fajtára van szükség ezen a speciális piacon, amely megoldást jelent a biztonságosan kivitelezhető, jó minőséget szolgáltató árualap előállításához és megfelel a tésztakészítéshez és a fogyasztók számára.

A SAATEN-UNION Hungária Kft. immár több mint egy évtizede van jelen a hazai és európai köztermesztésben WINTERGOLD őszi durumbúzájával, amely a magyarországi vetőmag-szaporító és árumag-előállító területen tapasztalt dinamikus felfutást követően napjainkra piacvezetővé vált. Cégünk büszke a termelők, a piac és a feldolgozók elégedettséget tükröző visszajelzéseire, a fajta iránti töretlen igényükre.

 

an_heti_fokusz_su_durumbuza_tablazat1_2022aug

 

Több év távlatában miért lehetséges mindez? Mert a WINTERGOLD a köztermesztés, a piac és a feldolgozók számára egyaránt azt nyújtja, amit egy versenyképes durumbúzának tudnia kell!

A WINTERGOLD-dal hosszú idő alatt, napjainkig megszerzett nagyüzemi tapasztalatok egyértelműen igazolják, hogy a fajta stabil termőképessége mellett igazán nagy erénye és előnye a versenytársakhoz képest a kiemelkedően jó és stabil minősége (sárga pigment aránya, üvegessége, szemolinaaránya, HL-súlya). Sőt, a WINTERGOLD a gyakorlatban számos évjáratban bizonyította, hogy csapadékos betakarítási körülmények esetén is tartja a minőségét. A WINTERGOLD hazánk őszi klimatikus viszonyai között az egyik legstabilabb agronómiai adottságú, köztudottan magas (már-már javító) minőséget mutató és a piacon jól értékesíthető képviselője a durumbúzáknak. Azaz a fajta minőségstabilitása kiváló, így termése az évjáratok többségében biztonságosan értékesíthető a tésztaipar számára.

 

an_heti_fokusz_su_durumbuza_tablazat2_2021aug

 

Az agronómiai előnyöket tovább sorolva a számtalan hazai gyakorlati tapasztalat és a NÉBIH kórtani vizsgálatai alapján bizonyított, hogy a WINTERGOLD a betegségeknek jól ellenálló vagy azokat jól toleráló őszi durumbúza. A téli vagy kora tavaszi fagyokat is jól viseli, de a regenerációs képessége – a fajra jellemző módon – mérsékeltebb és vontatottabb lehet a hagyományos őszi búzákéhoz képest. A durumok növényvédelmi technológiájában figyelni kell arra is, hogy a gyomirtó szereket gyökérváltott, regenerálódott állományokban használjuk, a tankkombinációk kerülésével és a talaj-pH figyelembevételével (meszes-lúgos talajokon kíméletes szerhasználat), a fitotoxicitás elkerülése érdekében.

 

an_heti_fokusz_su_durumbuza_wintergold_grafikon_2021aug

 

A fajtaválasztás és fajtatípus-választás fontos gyakorlati kérdése még: őszi vagy tavaszi durumbúzát vessek? Tapasztalatunk szerint az őszi durumfajták termesztésével a termésbiztonság fokozódik, és nagyobb mennyiségű és jó technológiai minőségű malomipari alapanyag állítható elő. A tavaszi durumfajták termőképessége és termésstabilitása ugyan rendre elmarad az ősziekétől, viszont kiemelkedően jó tésztaipari minőségük miatt hazai termesztésük a vetésfelület kisebb hányadán mégis indokolt lehet.

A durumbúza, azon belül a WINTERGOLD őszi durumfajtánk termesztése kellő szakértelmet, a hagyományos búzákhoz képest valamivel körültekintőbb technológiát igényel. Erre alapozva mindazoknak a termelőknek javasoljuk a vetését, akik úgy szeretnék differenciálni kalászos-vetésszerkezetüket, hogy a hazai agroökológiai környezetben jól és biztonsággal megtermelhető, speciális, keresleti piaci igényeket kielégítő, jövedelmezően termeszthető, komoly árelőnnyel értékesíthető kultúrát tudjanak bevonni gazdálkodásukba.

Kérjük, tekintse át javaslatainkat, ismerkedjen meg a biztonságos és fenntartható termelés szempontjából megbízható WINTERGOLD őszi durumbúzafajtánkkal. Hogy a döntés még megalapozottabb, a termelési kockázat még kisebb legyen, javasoljuk, hogy forduljon bizalommal az Önhöz legközelebbi SAATEN-UNION területi képviselőhöz.

További információ:
www.saaten-union.hu

 

-an összeállítás-