MENÜ

Jó tenyésztőegyesülethez jó tartozni

2019.03.18.

Március 1-én Adonyban tartott összevont közgyűlést az Aberdeen Angus és Galloway Tenyésztő Egyesület, valamint a Murray Grey Tenyésztő Egyesület.

 

A két egyesületnek összesen 76 tenyésztő tagja van, akik 7 700 kilenc hónaposnál idősebb nőivarú tenyészállattot tartanak. Tavaly év végén és idén eddig összesen 128 tenyészbikát állítottak be üzemi sajátteljesítmény vizsgálatba (ÜSTV), amelyek a minősítést követően kerülnek ki a tenyészetekbe mint gulyabikák.

 A rendezvénynek az Angus Kft. adott helyet. Adonyban 1987 óta tenyésztenek angust, ma 450 tehenet tartanak és nevelik a szaporulatot, többségében a fajta vörös színváltozatában. A törzstenyészet rendszeresen értékesít tenyészbikákat és üszőket.

A közgyűlés mindkét egyesület részéről egyhangú szavazással megerősítette igazgatói pozíciójában Mihalecz Andrást és tiszteletbeli elnöknek választották Stefler József emeritus professzort - írta az allattenyesztok.hu.

A régi, új igazgató, megválasztása előtt beszélt a terveiről. Szeretné, ha 2025-re a 9 hónapnál idősebb nőivarú törzskönyvezett angus állomány 15 ezerre, a murray grey 3 ezerre a galloway pedig ötszázra növekedne. A két egyesületet be kívánja kapcsolni a hazai és nemzetközi tenyésztés-szervezés vérkeringésébe, aktívan részt kívánnak venni a hazai tenyészállat kiállításokon, szakmai napokat fognak szervezni. Legsürgetőbb feladatnak a tenyészbika minősítés „rendezett mederbe terelését”, valamint a jelenleg még ismeretlen származású, de fenotípusában egyértelműen magas angus vérhányadú tenyészállatok törzskönyvi besorolását nevezte.

 A két egyesület megalakulásával új korszak indulhat el a hazai húsmarhatenyésztésben, ami reményeim szerint kibillenti holtpontjáról az ágazatot, és ennek hatására az együttműködés és szervezettség fokozatot válthat - mondta az igazgató. Hozzátéve, hogy ahhoz, hogy egy tenyésztőegyesület sikeres legyen és jól működhessen, a vezetőségnek és a tagságnak egyaránt jól kell dolgoznia, továbbá egymás kölcsönös tisztelete mellett jól kell tudniuk együttműködni egymással. Ez egyszerűnek és logikusnak tűnő képlet, aminek a gyakorlati megvalósítása azonban roppant nehéz. A vezetőségnek komolyan kell vennie a megbízatását, a legjobb tudásukkal a közösséget kell szolgálniuk, az egyéni érdekeiket háttérbe helyezve, a tagságnak pedig komolyan kell vennie tagi kötelezettségeit (pl. tenyésztési szabályok betartása, tagdíj befizetése és a szakmai rendezvényeken való megjelenés).

A szarvasmarhaágazat két legfiatalabb elismert tenyésztőszervezete néhány éves múltra tekint vissza. A Murray Grey Egyesület (MGTE) megalapítását (2015) az Ausztráliából honosított fajta magyarországi tenyésztésének elindulása indokolta. Az Aberdeen Angus és Galloway Tenyésztő Egyesület (AATE) megalakítására (2017) azért volt szükség, mert a két fajta akkori tenyésztőszervezetének (MHAGTE) szakmai munkájával nem volt elégedett a tagok egy jelentős része.

Tenyésztőszervezeti elismerést az AATE 2018-ban kapott, miután az 1988-ban alapított Magyar Hereford, Angus, Galloway Tenyésztők Egyesülete (MHAGTE) állami elismerését tavaly márciusban a szakminisztérium visszavonta.

Időközben a MHAGTE 2019. januárjában visszakapta tenyésztőszervezeti elismerését, így jelenleg az angus és galloway fajták tenyésztése két tenyésztőegyesület keretei között folyik. Ez példa nélküli a magyar állattenyésztésben, amire a 2018 novemberétől hatályos uniós rendelet teremt lehetőséget.

Annak ellenére, hogy ma már lehetőség van egy fajtát egy országon belül több tenyésztőszervezet keretei között tenyészteni, törekedni kell arra, hogy egységes legyen a magyar húsmarhatenyésztő és tartó kör, hiszen csak így tudunk hosszútávon fennmaradni és versenyképesek lenni.

A jelenleg egymástól függetlenül, elkülönülten, és sajnos bizonyos esetekben egymás ellen dolgozó húsmarha tenyésztőegyesületeknek egy jól szervezett, átláthatóan és magas szakmai színvonalon dolgozó húsmarhatenyésztő szervezetbe kellene tömörülniük. Ebben a közösségben a fajták tenyésztését külön szakbizottságok irányítanák, miközben a törzskönyvezést, teljesítményvizsgálatot és a marketing munkát közösen végeznék. Ez fajlagosan olcsóbbá és hatékonyabbá tenné a tenyésztésszervezést és a régóta időszerű, de az együttműködés hiánya miatt soha meg nem valósított tenyésztési központ létrehozását tenné lehetővé, amely központosított teljesítményvizsgálatoknak, árveréseknek, továbbképzéseknek és szakmai rendezvényeknek lehetne a helyszíne - olvasható a tudósításban.