MENÜ

Jön az új szerkezetátalakítási állatjóléti támogatás a tejágazat szereplőinek!

Agro Napló 2023.04.19.

Új állatjóléti támogatás igénylésére nyílik lehetőség a tejágazat szereplői számára, amelyet 2023.05.01. és 05.31. között kell benyújtani a Magyar Államkincstár elektronikus kérelemkezelő felületén.

 

A megvalósítási időszak alatt két mérföldkő tervezhető, 2023.05.01 és 2024.04.30., valamint 2024.05.01.és 2024.12.31. időtartamra. A kifizetési kérelmeket a 2024. és a 2025. évi egységes kérelem keretében lehetséges beadni.

A kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek a következők:

 1. A támogatást igénylő által tartott nőivarú, tejtermelő szarvasmarhák után 20 hónapon keresztül, gazdálkodási évente állategységenként (továbbiakban: ÁE) meghatározott mértékű támogatás vehető igénybe, amennyiben az állattartó a Felhívásban meghatározott kötelezettséget vállalja és azoknak eleget tesz.
 2. A támogatás alaptámogatásból és kiegészítő támogatásokból áll.
 3. Kiegészítő támogatás kizárólag az alaptámogatással együtt igényelhető.
 4. Az alaptámogatáshoz a kiegészítő támogatások egymástól függetlenül igényelhetők, azonban a kiegészítő támogatások igénybevétele nem kötelező.
 5. A támogatást igénylő köteles a Felhívásban meghatározott kötelezettségeket a teljes támogatási időszak alatt betartani.
 6. Támogatás illeti meg a támogatást igénylőt a vállalt kötelezettségek betartása miatt keletkező tranzakciós költségek megtérítésére, amelyet a támogatást igénylő az adott évi kifizetési igénylés benyújtásával egyidejűleg igényelhet, amennyiben a támogatói okirata alapján erre jogosult.
 7. A minimálisan támogatható állatlétszám 2 állategységnek megfelelő támogatható állategyed.
 8. A támogatást igénylő vállalását a kötelezettségvállalási időszak első napján a tenyészetében megtalálható nőivarú tejtermelő szarvasmarha állatlétszám alapján teszi meg. (2023.05.01. napon a szarvasmarha ENAR szerint a tenyészeteiben megtalálható nőivarú borjú, üsző, tehén összesített darabszáma).
 9. A kötelezettségvállalások részletes leírása a Felhívás 1. számú szakmai mellékletében található.

Alaptámogatáshoz kapcsolódó kötelezettségvállalások:

 1. Állatsűrűségre vonatkozó kötelezettség – a 807/2014/EU rendelet 10. cikk b) pontjának „nagyobb férőhelyszükséglet” előírása keretében, a tartási helyen négyzetméterenként átlagosan legfeljebb 0,24 ÁE tartható.
 2. Gondozói felügyeletre vonatkozó kötelezettség – a 807/2014/EU rendelet 10. cikk a) pontjának „állatgondozás” előírása a tejtermelő szarvasmarhák naponta legalább két alkalommal történő ellenőrzésével.
 3. Fejési technológiára és preventív beavatkozásokra vonatkozó kötelezettség - a 807/2014/EU rendelet 10. cikk a) pontjának „állatgondozás” előírása csülökápolás biztosításával.

 Választható önállóan támogatható tevékenységek:

Kiegészítő támogatáshoz kapcsolódó kötelezettségvállalások:

 1.  Természetes körülmények biztosítására vonatkozó kötelezettség – a 807/2014/EU rendelet 10. cikk c) pontjának „kijárás a szabadba” előírása legeltetés biztosításával.
 2.  Takarmányozásra vonatkozó kötelezettség – a 807/2014/EU rendelet 10. cikk a) pontjának „az állattartás természetes igényeivel összhangban lévő víz- és takarmányellátás ” előírása megfelelő víz és megfelelő takarmányozás biztosításával.

A támogatási kérelem benyújtását megelőzően a következő igazolások, dokumentumok beszerzése elengedhetetlen, amelyeket a pontozás érdekében a benyújtáskor a felületen csatolni szükséges:

 1. Igazolás a tenyésztőszervezeti tagságról, vagy Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács tagságról (bármelyik megfelelő, 15 pontot ér).
 2. Igazolás a termelői csoport tagságról (15 pont). Egyes termelői csoportok a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács társult tagjai, így az ő esetükben a Szakmaközi Szervezeti tagság igazolás is kiadásra kerül a Terméktanács által.
 3. Végzettséget igazoló okirat, és munkáltatói igazolás, vagy társasági szerződés (középfok 10 pont, felsőfok 15 pont).
 4. A széna etetést (takarmányozási kötelezettség) a benyújtásra kialakított felületen kell vállalni a korábbi éveknek megfelelően.
 5. A legeltetésről (természetes körülmények biztosítása 15 pont) is a felületen szükséges nyilatkozni (ehhez a 2023. évi SAPS-ban legalább 1 ha állandó, vagy ideiglenes gyep szükséges, amely legeltetettnek van bejelentve).
 6. Ökológiai gazdálkodás igazolásához az igazoló szervezettel kötött szerződést kell feltölteni (10 pont).
 7. Minőségrendszerekben történő részvétel (5 pont).
 8. Fiatal mezőgazdasági termelő (a 2023. évi egységes kérelem alapján vizsgálják, 10 pont).
 9. Az igénylésre kerülő nőivarú állatlétszámról a szarvasmarha ENAR adatai alapján kell nyilatkozni.

Az állatjóléti megfelelősségről a MÁK a megyei kormányhivataloktól fog bekérni adatokat, erről nem szükséges igazolást kérni, nem kell csatolni.
Természetesen az összes dokumentum május folyamán is beszerezhető, hiszen a benyújtási határidő a hónap vége. Nagyon fontos azonban, hogy minden feltételnek fenn kell állnia a program kezdetekor 2023.05.01. napon, mivel a korábbi pályázat tapasztalatai alapján a MÁK nem fogad el ezt követően történt belépést, szerződést, munkaszerződést.

 A várható Támogatás mértéke az alábbi táblázatban látható:

A 2016-2022 közötti támogatási összegek jelentősen növekedtek, de már az előző, VP3-14.1.1.-16 program utolsó 12 hónapjára (2022.05.01.-2023.04.30.) vonatkozóan 2023-ban benyújtásra kerülő kifizetési kérelmek esetében is az emelt finanszírozás érvényesül. A tehenek esetében az állatsűrűségre vonatkozó állategységenkénti támogatás 79-ről 156 euróra, a borjak és üszők esetében 25-ről 94 euróra növekszik, utóbbiak vonatkozásában figyelembe véve a 0,4 és 0,6 szorzót. A gondozói felügyelet ellentételezése 5-ről 8, a fejési technológiára és prevencióra igényelhető támogatás pedig 4 euróról 11 euróra emelkedik értesült a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) közleményéből az Agro Napló.

A kiegészítő támogatások közül a természetes körülmények biztosításának vállalásakor (legeltetés) 12 euróról hétszeresére, 85 euróra ugrik az egy állategységre jutó támogatás mértéke. A takarmányozásra vonatkozó kötelezettségre eső finanszírozás minimális mértékben változik, 20-ról 21 euróra nő. A tranzakciós költségek mértéke megegyezik az előző programban alkalmazott térítéssel.

Minden tej- és kettőshasznú szarvasmarha tartót, aki tejtermeléssel foglalkozik, arra bíztatunk, hogy vegyen részt a pályázatban, hiszen 75-80 ezer forintos támogatási összeghez juthat hozzá tehenenként évente, amellett, hogy a borjakra körülbelül 20 ezer, az üszőkre pedig 30 ezer forint kedvezményre lehet jogosult a tenyészetben és a korcsoportban eltöltött idő arányában.

A támogatási kérelem benyújtására alkalmas felület MÁK által történő megnyitását követően a legfontosabb teendőkről, az addig felmerülő kérdésekről tájékoztatást nyújtunk május első hetében.

 

(Forrás: NAK)