MENÜ

Kinek kell visszafizetni a VP előleget?

2018.09.24.

A költségvetési egyensúly érdekében módosított a kormány az uniós támogatások előleg felhasználási szabályain, melynek értelmében számos kedvezményezettnek vissza kell utalniuk a korábban lehívott előlegeket. De azért vannak kivételek is.

 

A Vidékfejlesztési Programból nyújtott támogatások igénybevételét érintő államháztartási törvény (2011. évi CXCV. törvényben (Áht.) ) szeptemberi módosítása az önkormányzatoknak és társulásaiknak, helyi nemzetiségi önkormányzatoknak, az állam közvetett vagy közvetlen többségi tulajdonában álló gazdasági társaságoknak, amennyiben az adott kedvezményezett részére megítélt európai uniós forrásból nyújtott támogatás összege meghaladja az ötvenmillió forintot (támogatói okiratban megítélt támogatási összeg), új, kettős kötelezettséget ír elő.

Egyrészt az európai uniós forrásból származó költségvetési támogatások kincstáron kívüli fizetési számlán kezelt, még fel nem használt összegét a kincstárnál vezetett fizetési számlájára 2018. szeptember 30-ig át kell utalniuk - hívja fel az érintettek figyelmét a Magyar Államkincstár vidékfejlesztési honlapján.

Ezt követően a kedvezményezettek a költségvetési támogatás célja szerinti kiadásokat kizárólag a kincstárnál vezetett fizetési számláról teljesíthetik (Vagyis az előlegből fennmaradó összeg erejéig a szállítói számlákat a kincstárnál vezetett számláról kell kiegyenlíteni).

A Kifizető Ügynökség ellenőrzi az átutalási kötelezettség teljesítését, annak felszólítás ellenére történő elmaradása esetén a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit kell alkalmaznia.

Felhívjuk az érintett kedvezményezettek figyelmét arra, hogy egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie annak, hogy az átutalt összeg mely, a Vidékfejlesztési Program által támogatott projekthez kapcsolódik, ezért az átutalás közlemény rovatába kérjük, tüntessék fel a támogatás projektazonosítóját (támogatási kérelem vonalkódja)!  - olvasható a MÁK vidékfejlesztési honlapján. A kincstári számláról történő fizetések teljesítését a Kincstár a benyújtott kifizetési igénylések ellenőrzése útján vizsgálja.

Amennyiben a kedvezményezett a folyósított támogatási előleg összegével 2018. október 31. napjáig elszámol (ezen napig legalább az előleg összegének megfelelő összegben kifizetési igénylést nyújt be, melyben a teljes előleg elszámolását kéri, és a Kincstár azt jóvá is hagyja), a fenti előírások alól mentesül.