MENÜ

Pontosít vagy módosít? Nem mindegy!

2018.06.06.

Az egységes kérelem módosítására csak június 11-ig van lehetőség, ezt követően már csak pontosítható a kérelem.

Miben különbözik a két fogalom? A módosítás a fogalommeghatározás szerint: a támogatási igény növelésére irányuló adatváltozás bejelentése (pl.: a tábla terület növelése vagy a megadott hasznosításnak megfelelő termeléshez kötött támogatás igénylése, illetve új tábla felvitele úgy, hogy támogatást igényel rá stb.); tehát további támogatási összegek lehívására van még lehetőség. A pontosítás pedig: az egységes kérelemben megadott adatokra vonatkozó adatváltozás bejelentése, ami az egységes kérelemben megadott adatok kiigazítására irányul, de többlettámogatási igényt nem generál (pl. SAPS esetében a hasznosítási kód váltása napraforgóról kukoricára, tábla bontása úgy, hogy az eredetileg igényelt méretet a létrehozott táblák összterülete nem haladja meg stb.).

Felhívjuk a figyelmet, hogy a hasznosítási kód változtatása jogcímenként kerül kiértékelésre, ezáltal pl. a VP ÖKO szántó esetében, ha szántóföldi növény hasznosítási kódját változtatják zöldségnövényre, akkor az a SAPS szempontjából pontosítás, de VP ÖKO vonatkozásában már módosításnak számít, mert nagyobb kifizetési összeg jár érte. Ugyanez a VP AKG esetében is módosításnak számít, ha egy AKG-ban nem támogatott növény hasznosítási kódját egy másik, támogatott növény hasznosítási kódjára változtatják, hiszen kifizetést igényelnek utólag a támogatás elutasítása helyett. Pontosítást jelent továbbá a táblaterület csökkentése, a korábban igényelt jogcím(ek) visszavonása, az öntözés bejelölése akkor,  ha az egységes  kérelem benyújtásakor ezt nem tették meg (pl. erdőrészlet-sorszám megváltoztatása stb).

Felhívjuk figyelmet arra, hogy 2018. június 11-e után módosítással területet növelni abban az esetben lehet, ha egyben az ügyfél a „Támogatást nem igényel” jelölőnégyzetbe tesz pipát. Továbbá kérjük, minden esetben figyeljen a jogvesztő határidőre!

Azon gazdálkodóknak, akiket a Magyar Államkincstár előzetes ellenőrzés keretében az ügyfélkapun keresztül kiértesít, úgy a megadott határidőn belül, de legkésőbb június 19-ig lehetőségük van arra, hogy az előzetes ellenőrzés tartalmára vonatkozóan módosítással, pontosítással éljenek. Az előzetes ellenőrzés során a leírtaknak megfelelően tett javításokat nem szankcionálják.

Tehát még most tekintse át valamennyi érintett a hasznosítási kódokat és a változtatások során vegye figyelembe az igényelt támogatásait is, hogy egyértelműen eldönthesse, módosítás vagy pontosítás lesz annak eredménye.


Forrás: NAK