MENÜ

Változnak a közösségi agrármarketing támogatások felhasználásának feltételei

Agro Napló 2023.07.27.

A minisztérium módosította a közösségi agrármarketing támogatások felhasználásának részletes feltételeiről szóló 59/2016. (IX. 14.) FM rendeletet. 

 

A rendelet módosítása főként az új közös agrárpolitika elemeinek technikai jellegű átvezetéséből adódik, de emellett az alábbi fontosabb változásokat is tartalmazza.

Mezőgazdasági termékkel kapcsolatos promóciós intézkedések esetén:

  • támogatható költségként elszámolhatók kis- és középvállalkozásnak minősülő kedvezményezett esetén verseny, kereskedelmi vásár és kiállítás szervezésével és az azon való részvétellel kapcsolatos költségelemek közül az utazási költségek mellett a megjelenített termékek szállításának költsége is;
  • jelképes díjanként, versenydíjanként és győztesenként legfeljebb 1000 eurónak megfelelő forintösszegű elszámolható díj mértéke legfeljebb 3000 eurónak megfelelő forintösszeg értékre nőtt;
  • az elsődleges mezőgazdasági termeléssel foglalkozó kedvezményezettek esetében a 60 000 euróról 10 000 eurónak megfelelő forintösszegre csökkent, míg a mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy mezőgazdasági termékek forgalmazásával foglalkozó, az erdészeti ágazatban működő vagy az EUMSz 42. cikkének hatályán kívül eső tevékenységet folytató kedvezményezettek esetében 500 000 euróról 100 000 eurónak megfelelő forintösszegre csökkent az az értékhatár, amelyet meghaladó támogatásokról a támogatás nyújtó szervezet (AMC) közzététel céljából adatot szolgáltat a Támogatásokat Vizsgáló Iroda, mint az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére.

Módosult továbbá a tudástranszfer és a tájékoztatási tevékenység végzésének támogatására vonatkozó rész, ami kiegészült az innováció előmozdítása érdekében végzett tevékenységgel.

A rendelet előírja, hogy a támogatott intézkedéseknek összhangban kell lenniük a mezőgazdasági ismeretek és innovációk rendszerével (AKIS), melynek leírása a magyar Közös Agrárpolitikai Stratégiai Tervben található.

A továbbiakban a tanácsadási szolgáltatás nyújtásának támogatására az irányadó közösségi jogszabály a 2021/2115 európai parlamenti és tanácsi rendelet.

Az egységes szerkezetbe foglalt hatályos rendelet ide kattintva érhető el.

 

(Forrás: NAK)