MENÜ

Címke: éghajlat

Szakfolyóirat > 2011/02 > Szántóföld Klíma növénytermesztés termésveszteség

A klíma és a növénytermesztés kapcsolata

A megfelelõ élelmiszerellátás és -biztonság alapja a mezõgazdasági termelés, ezen belül is a növénytermesztés produktuma. A termõhelyi viszonyok nagymértékben meghatározzák a növénytermesztési tevékenység feltételeit. A növénytermesztés jövõbeni lehetõségeit nagy valószínûséggel a klimatikus változásokhoz való alkalmazkodás szintje fogja bõvíteni, vagy korlátozni. Az alkalmazkodás elsõsorban a vízzel való hatékonyabb gazdálkodásra kényszerít. A talajhasználat tökéletlensége (hiányos mûvelés, trágyázás vagy növényvédelem) esetén a klimatikus tényezõk kedvezõtlen hatása fokozottabb, és a veszteség nagyobb. Jelen dolgozat tárgya a növénytermesztés klímaváltozással kapcsolatos feladatainak áttekintése.  

Szakfolyóirat > 2004/8 > Szántóföld csapadék zöldtrágyázás éghajlat

Zöldtrágyázás – zöldugar a talajtermékenység javítására a korlátozottan hasznosítható szántóterületeken

Az iparszerû gazdálkodás eredményeként a XX. század második felében a gyengébb termõhelyi adottságokkal rendelkezõ régiókban is látványos hozamnövelés valósult meg. A természetes inputok helyett mesterségesek alkalmazása (mûtrágyák, növényvédõ szerek, egyéb hozamfokozók), és nagyarányú peszticid felhasználás indult.