MENÜ

Címke: szálastakarmányok

Szakfolyóirat > 2004/4 > Gépesítés Takarmány kaszálás szálastakarmányok

Szálastakarmányok kaszálása, rendkezelése

Magyarországon a szálastakarmányok döntõ többségét a gyep és a lucerna adja. A lucernát az állattenyésztés igényeitõl függõen, ill. a kismértékû takarmányfeldolgozás igényének megfelelõen, mintegy 300-350 ezer ha-on termesztjük és ez évente - az idõjárási viszonyoktól föggõen - általában 4, jó esetben 5, kedvezõtlen idõjárás esetén 3 kaszálást ad. A kaszálható gyepterület 800 ezer ha-ra tehetõ, amelynek jelentõs részén az elsõ növedéket kaszálják, míg a sarjút legeltetik.