MENÜ

Címke: vetésidő

Partnereink hírei > X 2023.03.31.

Hogyan növelhetjük a terméshozamot 2023-ban?

A magyar gazdaságok teljesítőképessége és hosszútávú jövedelmezősége jelentősen függ a termések hozamának minőségétől és mennyiségétől. A termésátlagok növeléséhez számos tényező járul hozzá, többek között a megfelelő hibridválasztás, a vetésforgó használata, a tőszám és a sortáv megfelelő kiválasztása, a vetésidő meghatározása, a nitrogénveszteségek csökkentése és a tápanyagutánpótlás, valamint az öntözés fontossága.

Partnereink hírei > X 2020.04.02.

Mikor vessük a kukoricát?

Minden tavasszal felmerül az örökzöld kérdés, mikor induljuk a kukoricavetéssel? Hogy döntsön tehát a gazda, mikor vesse a kukoricát? A legtöbbször az optimális vetésidő adja a legmagasabb termést.

Partnereink hírei > X 2017.07.10.

A repce optimális vetésideje

A repce optimális vetésidejét számos tényező között kötött kompromisszum határozza meg, ezek közül különösen fontosak a talajművelés és a vetés folyamatát befolyásoló körülmények.

Szakfolyóirat > 2015/04 > Pr Kukorica Kwizda Termesztés

Konfekció helyett testre szabott megoldások!

Kukorica variációk A Kwizda Vario rendszer segítségével partnereink saját döntéseik alapján állíthatják össze a számukra leginkább szükséges szerkombinációkat. Ez a megközelítés újdonságnak számít a hazai növényvédő szer piacon. A kukoricatermesztés akár táblánként változó kihívásaira rugalmas és testre szabott megoldásokat tudunk így nyújtani. Ezt a flexibilitást az előre „bedobozolt technológiai csomagok” nem adják meg a termelőknek.

Szakfolyóirat > 2015/02 > Szántóföld Vetés vetésidő

A vetésidő optimalizálása 
a hibridspecifikus kukoricatermesztésben

A kukoricatermesztésben az agrotechnikai tényezők közül a vetéstechnológiának kiemelt szerepe van, amelynek helyes megválasztása jelentős mértékben befolyásolja a termesztés hatékonyságát. A vetésidőnek kiemelkedő jelentősége van a kukorica stressztűrésében azáltal, hogy a korábbi vetésidővel hamarabb következik be a virágzás, így elkerülhető a kukorica fejlődése szempontjából kritikus, aszályos időszak. Korábban alakul ki a feketeréteg a szemben, ami után megkezdődik a szemtermés vízleadása. Korábbi vetéssel lényegesen csökkenthető a betakarításkori szemnedvesség-tartalom, ami jelentős gazdasági előnnyel jár. A Debreceni Egyetemen beállított kisparcellás kukorica kísérletek eredményei jó példát szolgáltathatnak az elkövetkező vetési időszakra. Dr. Sárvári Mihály Professzor Úr témavezetésével három rendkívül szélsőséges kísérleti évben vizsgáltuk a kukorica termésének és betakarításkori szemnedvességének alakulását. Legfőbb célunk annak megfigyelése volt, hogy a vetésidő miképpen befolyásolja a kukorica hibridek termésének és szemnedvességének alakulását.

Szakfolyóirat > 2013/04 > Tudósítás Kísérlet vetésidő

Újraértelmezett vetésidõ-kísérletek

A MONSANTO fejlesztõmérnökei által koordinált kísérleti rendszer egyik részét képezik a kukorica nagyparcellás fajta-összehasonlító (FACT) kísérletek. Ebben és az egyéb agrotechnikai kísérletekben közremûködõ mintegy 28 nagytermelõt invitálta meg a cég az immáron második alkalommal megrendezett visegrádi tanácskozására.  

Szakfolyóirat > 2012/08 > Pr repce magágy Route

Repce 2012-2013: Új ár, új cél és új technológia

A repce tartósan 130-140000 Ft-os, magas árpozícióban van. Az elmúlt évek két tonna körüli termésátlagával is nyereséges, míg a 3-4 tonnás termésszinten a legjövedelmezõbb növény címéért a kukorica övezetekben is versenyben van. Az új célhoz az elmúlt évek tapasztalatait figyelembe véve érdemes megtervezni a technológiát.

Szakfolyóirat > 2011/09 > Szántóföld búza Vetés vetésidő

Korai vetésidõ és alacsonyabb csíraszám a magasabb búzatermésért - elméleti alapvetések és dalmandi tapasztalatok

A termésátlagok az intenzív mezõgazdasági termelés térhódításával elért növekedésében – az intenzív mûtrágyázás és növényvédelem mellett – kimagasló jelentõség jutott a nagyobb termõképességû fajtákat létrehozó nemesítõmunkának. Utóbbi természetesen napjainkban is nagyban hozzájárul ehhez, ugyanakkor a ma köztermesztésben lévõ fajták genetikailag jóval nagyobb terméspotenciállal rendelkeznek, mint amennyit ezekbõl valaha is betakarítunk. Következésképpen ezen fajták termésátlaga számottevõen növelhetõ az agrotechnika megfelelõ fejlesztésével. Az agrotechnika kritikus elemei a jó talajállapotot létrehozó talajmûvelés, a jól idõzített növényvédelem és tápanyag-gazdálkodás, továbbá a helyesen megválasztott vetésidõ és vetési csíraszám.

Szakfolyóirat > 2011/04 > Szántóföld repce Vetés vetésidő

Mit ígér a repce 2011 tavaszán?

Mint minden évben, idén is kíváncsian és izgalommal vártuk-várjuk a kitavaszodást. Van is okunk az izgalomra, hisz a repcének ebben a szezonban nemcsak a megszületéséért, de az életben maradásáért is nagyon meg kellett küzdenie. Ha visszagondolunk az õszi vetési feltételekre, csupa kedvezõtlen, munkánkat akadályozó körülményre emlékezhetünk, hisz az elmúlt 110 év legcsapadékosabb és egyik legszélsõségesebb évjáratának negatívumaival kellett számolnunk.

Szakfolyóirat > 2011/03 > Szántóföld hibrid Kukorica Kísérlet

A vetésidõ tervezése kukoricánál

A vetésidõ meghatározza a növény növekedését és fejlõdését. A természetben magától értetõdõen, optimális idõpontban történik, a termesztett növényeknél a termesztõtõl függ, hogy eltalálja-e a legkedvezõbb idõpontot. Az optimális vetésidõ a szokásos naptári idõszakon belül 2-3 szakasz, amely növeli a termést és csökkenti a kukorica betakarításkori nedvességtartalmát.  

Szakfolyóirat > 2010/10 > Tudósítás hibrid Dekalb Kukorica

Terepszemle a Dekalb Innovációs Centrumaiban

Termésbiztonság, jó vízleadási készség és nagy terméspotenciál jellemzi az extra nagy genetikai variabilitású Dekalb fajtákat. E tulajdonságok ismét bizonyítást nyertek a Bólyban és Enyingen megrendezésre került Dekalb Innovációs Centrum kísérleteit bemutató rendezvénysorozatán. Wortmann-Alt Gyula, a Monsanto munkatársa kísért bennünket végig a bemutatón, az alábbiakban a vetésidõ és a tõszámkísérletek eredményeirõl informáljuk Olvasóinkat.  

Szakfolyóirat > 2010/05 > Tudósítás hibrid Dekalb vetésidő

Idén a vetésidõé a fõszerep

Harmadik alkalommal indította el a Monsanto Hungária Kft. a népszerû Dekalb Innovációs Centrumok nevû kísérletsorozatát. – Idén négy Centrumban teszteljük fajtáinkat – nyilatkozta lapunknak Kökény Benõ, a cég termékmenedzsere, a kísérletsorozat fõkoordinátora Enyingen, a kísérlet beállításának napján.

Szakfolyóirat > 2019/01 > Szántóföld Szántóföld földművelés Vetés

Leggyakoribb vetési hibák kukoricában

A növénytermesztés során rendkívül fontos a technológiai elemek precizitása, hiszen a legkiválóbb genetika sem képes kompenzálni a termesztés-technológiai hibákat. Egész évben futó sorozatunk a különböző kultúrák technológiai elemeinek fontosságára irányítja rá a figyelmet, segítségül hívva a vállalatok technológusait, akik cizelláltabb kérdésekben is megosztják tapasztalataikat. E lapszámunkban a kukorica vetés témakörét vizsgáljuk több oldalról. Nagy a kockázata a vetésnek, hiszen egyszeri és megismételhetetlen folyamat, ezért érdemes az egyes fázisaira tudatosan felkészülni.

Szakfolyóirat > 2020/09 > Pr Kalászos növényvédelem Bayer CropScience

Újra kell gondolni a kalászosok őszi növényvédelmét

Éghajlatváltozás, hatóanyag-kivonások, fajtaváltás, egyszikű gyomok terjedése, őszi rovarkártétel és gabonavírusok… A sort még természetesen lehetne folytatni. Az eredője mindezen tényezőknek az, hogy ha jövedelmezően szeretnénk a jövőben is kalászos gabonát termelni át kell gondolnunk az eddig alkalmazott technológiai elemek hatékonyságát, és ha indokolt, változtatnunk/fejlesztenünk kell.