MENÜ

Az IKR Agrár Kft. „kedvenc” repcehibridjei

2022.06.15.

Úgy gondolom, hogy elfogadott tény, hogy a terméseredmények javításának, növelésének legkézenfekvőbb eszköze egy-egy új fajta bevezetése. Ez főleg érvényes napjainkban, amikor a termesztés egyre intenzívebbé, egyre igényesebbé válik, hisz ilyenkor a fajta, a genetika szerepe felértékelődik, ugyanis a fajtákban rejlő „kapacitások, potenciálok” ilyenkor tudnak leginkább érvényre jutni.

RAPOOL Duplo, fotó: RAPOOL

 

A nemesítők töretlen hittel, kitartással, türelemmel és elhivatottsággal dolgoznak azért, hogy a már meglévőknél még jobb, még stabilabb, még jövedelmezőbb új fajtát állítsanak elő. Ebben a mai bőség-kínálatban vajon gondolunk-e arra, hogy mennyi munka, mennyi kudarc, mennyi idő és tudás kell ahhoz, hogy egy új fajta megszülessen?! Bizony csak ezrelékben vagy tízezrelékben kifejezhető a siker a próbálkozásokhoz viszonyítva, de a nemesítők nem adják fel, mert végül a munka és a kitartás meghozza gyümölcsét, és megszületik a tervezett, a réginél termékenyebb, vagy egészségesebb, vagy jobb beltartalmú új fajta. Ezért hát mindig gondoljunk hálával és elismeréssel a nemesítőkre, amikor egy-egy új fajtát/hibridet birtokba veszünk.

Az IKR Agrár Kft. kezdetektől fogva feladatának tekintette a fajtaismeret megosztását a Termelőkkel, segítséget nyújtva ezzel a termesztési feltételekhez és a termesztési célokhoz leginkább alkalmas fajták kiválasztásához. Ezért üzemeltetjük folyamatosan fajtakísérleti hálózatunkat, hogy a legkülönbözőbb termesztési viszonyok között is megismerhessük a kínálatban elérhető fajták tulajdonságait, és fel tudjuk mérni a bennük lévő terméspotenciálokat, az évjáratokhoz, illetve a termőhelyekhez való alkalmazkodóképességüket, más szóval stabilitásukat.

Manapság egy repcehibriddel szemben is elsődleges fontosságú a termesztő szempontjából a termésbiztonság. Talán a termés mennyiségénél is fontosabb, hogy egy-egy hibrid minden évjáratban és minden körülmények között az elvárható szinten teljesítsen. Ebben meghatározó szerepe van a különböző termesztési körülményekhez való alkalmazkodóképességnek. Az utóbbi néhány évben a legnagyobb kihívást és veszélyt a tenyészidő érzékeny fázisaiban fellépő vízhiány okozta, ezért napjainkban a szárazságtűrés a repcében is az első számú „prémium” fajtatulajdonság. Ezen kívül a repcének meg kell küzdenie jónéhány kór- és károkozóval is, ezért az ellenállóképesség, egy kiváló „healthy package”, azaz egészségcsomag ugyancsak elvárt egy korszerű hibridnél. A kipergés ellenállóság, a télállóság, a szárszilárdság ugyancsak a stabilitás tényezői. A nagy termés eléréséhez pedig a kiemelkedő terméspotenciál, és az azt érvényre juttató tápanyaghasznosítás szükséges. A korai fejlődési erély, a tavaszi regeneráló- vagy az elágazóképesség pedig azok a tulajdonságok, melyek ismeretével a termesztéstechnológiát (vetésidő, tőszám, regulálás) pontosítani tudjuk.

Kísérleteinkben a 2021/2022-es termesztési szezonban 12 nemesítőház 40 hibridjét – köztük 24 újat! –, versenyeztetünk. Ezekkel a fajtakísérletekkel továbbra is az a célunk, hogy egyrészt a kapott eredményeket megoszthassuk Termelő Partnereinkkel, és támogatást nyújtsunk a fajtaválasztáshoz, másrészt, hogy kiszelektáljuk azt a néhány hibridet, melyeket a nemesítőházakkal való megállapodás szerint kizárólagos joggal, de legalábbis prioritással forgalmazhatunk, illetve ajánlhatunk. Ebben máris kedvező tapasztalatokat szerezhettünk, hisz az elmúlt 2 évben a csak nálunk elérhető hibridek közül a Franklin (Rapool) és az RGT Azurite is meggyőzően szerepelt úgy a kísérleti, mind a termesztési gyakorlatban. A 2021/2022-es termesztési ciklusra kínálatunk tovább erősödött a Rapool DUPLO hibridjével. Az előttünk álló 2022/2023. évi termesztési ciklusra pedig kiemelt hibridjeink köre tovább bővül, hiszen az LG Absolut is kedvezményes feltételek mellett lesz elérhető az IKR Agrár repcekínálatában. Mivel a Franklin-ről és az Azurite-ról már többször, több fórumon is beszámoltunk, terjedelmi okok miatt most csak ezt a két új hibridet mutatjuk be. A DUPLO is és az LG Absolut is már az új generációs hibridek képviselői, felvértezve a szárazságtűrést is magába foglaló stressztűréssel és a kibővített betegségellenállással, mely kiterjed a fóma legújabb rasszaira és a tarlórépa sárgaság vírusa elleni rezisztenciára is. Választásunk tehát azért esett ezekre a hibridre, mert rendelkeznek minden olyan genetikai és agronómiai jó tulajdonsággal, melyekkel a legmagasabb termés- és jövedelmezőségi szint elérhető.

 

duplo

 

Míg a Duplo egy középérésű, addig az LG Absolut egy korai virágzású és korai érésű hibrid. Mindkettő kiemelkedő terméspotenciállal bír - a nemesítők és a saját kísérleti tapasztalataink szerint is termésük kedvező feltételek között elérheti az 5,5-6 tonnát is hektáronként. Míg a Duplo erőssége a rendkívül gyors fejlődési erély és regenerációs képesség és a kiemelkedő olajtartalom, addig az LG Absolut kemelkedő termőképessége révén a termésversenygyőztes nagy esélyese, melyet meggyőző kipergés ellenállósága elősegít. Míg a Duplo optimális vetésideje rendkívül gyors fejlődése miatt inkább későbbre, szeptember elejére-közepére időzíthető, addig az LG Absolut inkább a korábbi vetéseket - augusztus vége-szeptember eleje - igényli. Mindkét repcehibdid jó elágazóképességgel bír és kiváló a télállóságú is, ezért a javasolható tőszám mindkét hibrid esetében 300-350 ezer tő hektáronként. Míg a Duplo a szélesebb sortávolsághoz (45-70 cm) is jól alkalmazkodik, addig az LG Absolut a hagyományos, dupla gabonasoros vetést preferálja.

 

absolut

 

Úgy gondoljuk, hogy ezekkel a bizonyíthatóan élenjáró repcehibridekkel Termelő Partnereinknek reális esélye lesz terméseredményeik további növelésére. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az IKR Agrár Kft.-ben nemcsak a vetőmagok, hanem a teljes termesztési folyamathoz szükséges inputanyagok is - késleltetett lebomlású műtrágyák (Hunfert NPS immunMAX), gyomirtószerek (Circuit SyncTec, Wish), biológiai (Hi Spore) és kémiai eredetű (Tebucor) fungicidek, hatékony, többféle hatásmechanizmusú inszekticidek (Spéci rovarirtó csomag), különböző, könnyen felvehető makro- és mikroelemekben gazdag lombtrágyák (Lovosur, Lobosulbor, Spéci Bór) és az egységes és gyors leszárításhoz szükséges deszikkáló anyagok (Nufozát UP) is elérhetők. Ne felejtsék el, hogy a repce igényes növény, tehát az elvárt termésmennyiség és minőség csak okszerű növénytáplálással és gondos növényvédelemmel érhető el a legjobb genetika esetében is.

 

885x530 prosik-repce

 

dr-kiss-erzsébet-böbe-ikr-agrár

Dr. Kiss Erzsébet
kísérleti tanácsadó

ikr-agrar-logo