MENÜ

„Az összefogás csak a kezdet csupán, az együttműködés és a közös munka jelenti a sikert”

Agro Napló 2022.06.10.

Hivatalossá vált az AGROTEC Magyarország Kft., az IKR Agrár Kft. és a Széchenyi István Egyetem mosonmagyaróvári kara közötti közös munka a 2022 június 3-án a kar és a vállalkozások vezetői által aláírt duális felsőoktatási képzésről kötött együttműködési megállapodással.

   

Ezt a tényt emelte ki a SZE mosonmagyaróvári karának központvezetője, Dr. Tóth Tamás, a megállapodás aláírásán részt vevőket üdvözölve.

 

dr-toth-tamas-img_1004

Dr. Tóth Tamás

 

Hozzátette: az augusztus elsejétől Albert Kázmér elnevezéssel működő campus már több évtizede közös munkát végez a technológiakutatás és fejlesztés területén, valamint a talajerő-gazdálkodás terén az IKR-rel és az AGROTEC Magyarországgal. Ezért a campus és az Agrofert cégcsoport két tagjával mély szakmai kapcsolat alakult ki. A mostani megállapodás azért jön létre, hogy az együttműködést további szakmai területekre is ki lehessen terjeszteni – mondta a központvezető, kiemelve: fontos terület lehet a duális képzés, valamint a felnőttképzés megerősítése annak érdekében, hogy továbbfejleszthető legyen a cégek és az egyetemi tudásközpont közös tevékenysége. Ez jól illeszkedik a Széchenyi István Egyetem profiljába is – mutatott rá a szakember.

Dr. Szalka Éva, a SZE mosonmagyaróvári karának dékánja többek között arról beszélt, hogy a kar és a cégek között több évtizedes együttműködés alakult ki, mind az oktatás mind a kutatás terén, de eddig ezt a közös munkát nem foglalták formálisan megállapodásba. Most ezt az együttműködési megállapodás aláírásával pótolják. Az egyetemnek azért fontos ez a megállapodás, mert a mezőgazdaságban jelenleg olyan intenzív a fejlődés, hogy erre az egyetem csak a cégek segítségével tud naprakész válaszokat adni. Ennek érdekében pedig szükség van állandó, az egyetem munkáját ismerő külső partnerekre, amelyek szakmai tudásukkal segítik az egyetem oktatási tevékenységét.

 

 dr-szalka-Éva-img_1021

Dr. Szalka Éva

         

Ma fontos a gyakorlati képzés a felsőoktatásban, mivel a gyors változások követése csak ily módon lehetséges. Az egyetem elsősorban az elméleti képzésben tud naprakész információkat adni a hallgatóknak, míg a gyakorlati oktatás segítségével az egyetemmel együttműködő cégeknél lehet naprakész ismereteket szerezni a legmodernebb gépek és eszközök alkalmazásában. Ez együttesen adja a gyakorlatorientált képzés alapját, amely a legújabb fejlődési irány a felsőoktatásban. Mindez pedig különösen hasznos a mezőgazdaságban és a hozzá kapcsolódó élelmiszeriparban. Ennek a képzésnek fontos része a duális oktatás, nemcsak a középiskolákban, de a felsőoktatási intézményekben is.

Így a hallgatók a tanulmányi év egy részét az egyetemen, egy részét pedig gyakornokként, munkavállalóként a cégeknél töltik. Mindez azért kedvező a hallgatók számára, mert a hallgatók az elméleti ismeretek mellett olyan gyakorlati munkatapasztalatra tesznek szert, amelyet már tanulmányaik befejezését követően azonnal alkalmazni, használni tudnak. Így a cégek, mire a hallgató megkapja a diplomáját, olyan munkahelyi gyakorlattal rendelkező munkavállalót kapnak, akit már alapvetően nem kell megismertetni a munka világával. Kiemelte: a K+F területén a mosonmagyaróvári kar szintén hatékonyan együtt tud dolgozni mind az IKR-rel, mind pedig az AGROTEC-kel.

Az elméleti és a gyakorlati oldal összekapcsolásából olyan új dolgokat tudunk létrehozni, amelyek mindenki számára jelentősen a mezőgazdaságban.

A dékán reményét fejezte ki a tekintetben, hogy az évtizedes közös munka továbbra is eredményes és hasznos lesz, az együttműködési megállapodást aláírók számára.

Dr. Drucskó Zoltán, az IKR Agrár Kft. ügyvezetői kabinetjének titkára aláhúzta: „az együttműködés az elmék házassága” – idézte korunk egyik jelentős színészegyéniségét. Ez a gondolat azért is találó, mert igazolja azt a több évtizedes közös tevékenységet, amelyet az aláíró felek eredményesen végeztek az elmúlt időszakban. A Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kara az 1800-as évek eleje óta képzi a kor követelményeinek megfelelő módon a magyar agrárszakemberek generációit. Ez a tevékenység máig folyamatos, amit az is alátámaszt, hogy a Széchenyi István Egyetem tudatosan építi innovációs ökoszisztémáját annak érdekében, hogy képes legyen piaci szemlélettel, vállalati kapcsolatokon nyugvó különböző projektjeivel a gyakorlatban is megvalósítani terveit.

Az IKR Agrár Kft. munkájában hasonló szemléletű, mint a SZE. Ezt a szellemiséget már több mint fél évszázada képviseli. Ötven évvel ezelőtt a Bábolnán alapított cég teljesen új szemléletet honosított meg Magyarországon az iparszerű kukoricatermelési-rendszer bevezetésével. Ezzel az IKR sokak szerint nagy mértékben hozzájárult a modern magyar mezőgazdaság alapjainak megteremtéséhez.

Ma már az IKR 24 telephelyen szolgálja a magyar mezőgazdaságban dolgozó termelőket. Ennek érdekében importanyagokkal, agrártechnológiákkal segíti a gazdálkodókat, és éppen ezért hozta létre a műtrágya-kereskedelmi üzletágát, valamint a vetőmag-kereskedelemmel foglalkozó üzletágát is. De a precíziós gazdálkodás is szerepel az IKR portfóliójában. A cég erősítette mezőgazdasági integrátori tevékenységét annak érdekében, hogy a gazdálkodók minél biztosabb háttérrel végezhessék munkájukat az agráriumban.

Ezért az IKR például előfinanszírozza a termelők által végzett munkafolyamatokat is. A hazai műtrágyaellátás zökkenőmentessége érdekében a cégcsoport ugyancsak jelentős gazdasági aktivitást fejtett ki eredményesen. A cégcsoportnál van még mintegy 5000 hektáros növénytermesztő terület is, amelyen a gazdálkodók gyakorlatban is láthatják a modern növénytermesztési technológiák minden alapvető folyamatát, és a legkorszerűbb technikai és technológiai eszközök használatát. Ennek nyomán pedig saját gondjaik megoldására szaktanácsokat is kaphatnak a cégcsoport szakembereitől.

 

 dr-drucsko-zoltan-img_1045

Dr. Drucskó Zoltán

 

Cégünk mára Magyarország meghatározó mezőgazdasági kereskedelmi cégévé nőtte ki magát, jelentős műtrágya, vetőmag, növényvédőszer értékesítésével és terménykereskedelmével foglalkozunk – mondta az IKR Agrár vezető szakértője.

Illés Zoltán, az AGROTEC Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója elmondta: az általa képviselt cég 8 éve van jelen a magyar piacon.

Kiemelte: az általuk értékesített gépeket nemcsak eladják Magyarországon, hanem szolgáltatásokat is nyújtanak a vásárlók számára.

Felhívta a figyelmet arra, hogy az AGROTEC Magyarország eddigi tevékenysége során is nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a jövő nemzedék oktatásában segítsen különböző gyakorlati képzési formák lehetővé tételével.

Az eddigi tapasztalatok azt mutatták, hogy erre a területre a korábbinál is nagyobb hangsúlyt kell helyzeni, mert az igények az ilyen irányú együttműködésre egye nagyobbak. Az együttműködési megállapodás ezt a folyamatot jól szimbolizálja.

 

illes-zoltan-agrotec 

Illés Zoltán

      

A cég vezetése úgy véli, hogy a jövőt csak úgy lehet versenyképesen, fenntarthatóan megvalósítani, ha a humán erőforrást, ami korlátozottan áll rendelkezésre, a lehető legmodernebb eszközökkel és módszerekkel oktatják a minőségi munkavégzés érdekében.

Ezért a cég számára is fontosak azok az alapelvek, amelyek az együttműködési megállapodásban megfogalmazódtak. Ez ugyanis mindenki számára egy, a jelenleginél versenyképesebb helyzetet teremthet. Az együttműködés mind az egyetem, mind pedig a cégek számára hasznos, mivel a hallgatók megkapják a legkorszerűbb ismereteket és ezzel versenyképesebbé válnak a munkaerőpiacon, a cégek pedig jól képzett, fiatal szakembereket alkalmazhatnak a jövőben.

Ez pedig jótékony hatással lehet a vidék népességmegtartó erejére is. A mostani összefogás ezt a célt is támogatja, azaz pénzt, paripát és fegyvert biztosít ahhoz, hogy a mostani összefogás sikeres legyen – mondta a szakember.

 

285610464_5030996520311643_2557506232020507190_n

 

Elkötelezettek vagyunk abban, hogy ne csak partnerkörünket, de munkatársaink körét is bővítsük. Cégünk tevékenységi köre folyamatosan bővül. A New Holland mezőgazdasági gépek – traktorok, kombájnok, bálázók, teleszkópos rakodók, silózók, gyümölcs- és növénytermesztési céllal használt gépek, hivatalos hazai importőre – komplex megoldást nyújt precíziós növénytermesztés megvalósításához is.”

Dr. Nagy Frigyes, professzor emeritus, volt mezőgazdasági miniszter szerint a mostani együttműködési megállapodás alkalmával három generáció találkozott: a nagyapa, az apa és a fiú által képviselt nemzedék. A nagyapa az egyetem, amely több mint 200 éve a mostani aláírásnak is helyet biztosító épületben jött létre, és azóta is itt működik. Az apa az IKR, amely a múlt évben ünnepelte 50 éves születésnapját. A fiú pedig az AGROTEC, a harmadik generáció.

 

nagy-frigyes-img_1056

Dr. Nagy Frigyes

         

A volt miniszter azt mondta, hogy véleménye szerint ez a három generáció jól fog együttműködni, mivel szem előtt tartják azt a gondolatot, amit már a mosonmagyaróvári agrár-felsőoktatási intézmény alapítója, Albert Kázmér, szász-tescheni herceg is megfogalmazott, nevezetesen: „hiába a hatalmas vagyon, a sok pénz, ha annak előnyeit nem lehet kihasználni a megfelelő tudás hiányában”. Ezért alapította Mosonmagyaróváron azt az agrár-felsőoktatási intézményt, amely birtokai számára képzett magas szakmai színvonalon szakembereket.

Ez most is érvényes, hiszen hiába van tőke, ha nincs olyan ember, aki azt célszerűen hasznosítani tudja. Tudás nélkül ugyanis nem lehet előremenni, hiába van pénzbőség. Ezért a volt miniszter gratulált ahhoz az együttműködéshez, amely a megállapodás aláírásával hivatalos formát is öltött.

Az együttműködési megállapodás aláírását Nagy Frigyes, egykori földművelésügyi miniszter jelenlétével az Agrárminisztérium is támogatta.

Mivel – mint mondta –, abban biztos, hogy az együttműködéshez szükséges anyagi forrásokat az együttműködők meg tudják szerezni, amihez az egyetem hozzáadja a megfelelő tudást. 

 

szerződés aláírása hír

Az ünnepség résztvevői: Dr. Tóth Tamás, a Széchenyi István Egyetem Agrár- és Élelmiszeripari Kutatóközpontjának vezetője, Pecze Zsuzsanna, az IKR Agrár Kft. fejlesztési üzletágvezetője, Dr. Drucskó Zoltán, az IKR Agrár Kft. ügyvezetői kabinetjének titkára, ing. Tibor Takács, az IKR Agrár Kft. ügyvezető igazgatója, Dr. Szalka Éva, az egyetem mosonmagyaróvári karának dékánja, Illés Zoltán, az Agrotec Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója és Dr. Vona Viktória, az egyetem precíziós mezőgazdasági szakmérnök képzésének vezetője.

 

Az együttműködés keretében az IKR Agrár Kft. Bábolnán épülő oktatóközpontja és a Széchenyi István Egyetem intenzíven fejlesztett mosonmagyaróvári SmartFarm Tangazdasága a precíziós gazdálkodással, a környezetvédelemmel és a fenntarthatósággal kapcsolatos előadások és gyakorlati napok szervezését tűzte ki célul.

 

ikr-agrar-logo agrotec-mo-logo 115723316_1723115967843858_678878454105051881_n

 

-an-