MENÜ

Bevált a Huminisz technológia napraforgó- és kukoricatermesztésben is!

2017.05.24.

„2016 nem a termésnövelő anyagok éve volt.” – hangzott el a mondat különböző fórumokon. A megfelelő csapadék mennyiség, annak többé-kevésbé egyenletes eloszlása, és az átlagosnál jobb időjárási körülmények kedveztek a növénytermesztésnek. Ezt figyelembe véve igen kedvező képet alkothattak a termelők a Huminisz készítményeinek pozitív hatásáról a vegetáció során és a betakarításkor. Partnereink a Huminisz-technológiával 2016. évben is átlagosan 10% körüli terméstöbbletet realizáltak szántóföldi és kertészeti kultúrákban.

Sajnos a 2017. év ez idáig környezeti stressz vonatkozásában 2016-hoz képest nagyon kedvezőtlenül alakult. Tapasztaljuk az idei száraz és hideg, kora tavasz és a húsvétot követő hetek extrém hideg és fagy, valamint a szeles időjárás következményeit.

Az ország számos pontján a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék okozott problémákat április-május hónapban (pl. Jászság), ugyanakkor a csapadékban gazdagnak leírt Zala megye az ország legszárazabb része jelenleg.

A napraforgó és kukorica kelésének, kezdeti fejlődésének sem kedvezett az időjárás.

Már a növény 3-4-6 leveles, korai stádiumban javasolt a Huminisz-technológia az abiotikus stresszhatások kezelésre. A gyomirtás következtében esetlegesen fellépő fitotoxicitás, valamint pl. kukoricánál a hideg és/vagy száraz talaj miatt fellépő relatív foszfor-hiányból adódó lilulást látványosan 2-5 napon belül megszünteti a Kondisol N 5 l/ha + Solvitis Mg 1 l/ha + Solvitis Zn 1 l/ha .

A kukoricánál és a napraforgónál a 6-8-10 leveles állapotban elvégzett kezeléseknek jelentős (15-30%-os) gyökértömeg növekedést eredményeznek

Intenzív napraforgó Huminisz-technológia:

 • kezelés 6-8 leveles állapotában:
  • Kondisol B+S 5 l/ha
  • Solvitis BórMo 1 l/ha
  • Solvitis Mg 1 l/ha
 • kezelés csillagbimbós állapotban/virágzásban:
  • Kondisol B+S 5 l/ha
  • Solvitis Bór Extra 1 l/ha

Napraforgó esetében a termelők gyakran kivárnak a lehető legkésőbbi stádiumig (csillagbimbó), amikor még szántóföldi géppel vagy - állománytól függően már csak hidas traktorral - bele tudnak menni az állományba. Ebben az esetben 5 l/ha Kondisol B+S + 2 l/ha Solvitis BórMo + 1 l/ha Solvitis Mg komplex kijuttatását javasoljuk. Különösen aszályos években indokolt Solvitis NPK 4-4-11-el, 1-2 l/ha dózisban a fenti kezeléseket kiegészíteni.

A Huminisz Kft. az elmúlt hat évben közel 20 helyszínen vizsgálta a technológia hatékonyságát. A kezelések eredményeként a termelők átlagosan +10%-kal magasabb hozamot érhettek el, ami +5% és +17% között változott. A legnagyobb különbséget egy Tamásiban beállított tesztnél mértük aszályos évben, ahol a termésátlag 28%-kal volt magasabb, mint az üzemi kezelés esetén.

A Huminisz növénykondicionálás és növénytáplálás technológiájával a napraforgónál kiemelkedő mértékben növelni tudja a termés mennyiségét, -minőségét és -biztonságát. Partnereink egybehangzó véleménye alapján a versenytárs  készítményekkel kezelt táblák eredményeit szinte minden esetben 1-3 értékkel meghaladja a Huminisz technológiával kezelt növények olaj/olajsav-tartalma. A Huminisz technológia alkalmazásával (egy kezelés ca. 5-7 ezer Ft), a ráfordítás 5-10-szeres megtérülését várhatják 6 év üzemi és kísérleti eredményei alapján.


Intenzív takarmánykukorica, hibridkukorica, csemegekukorica Huminisz-technológia:

 • kezelés 8-10-12 leveles állapotában:
  • Kondisol N 5 l/ha + Solvitis Zn 1-2 l/ha
 • kezelés csőképződés kezdetén/virágzásban:
  • Kondisol B+S vagy Kondisol N 5 l/ha + (Solvitis BórMo 0,5-1 l/ha)

A 2. kezelés hatására javul a termékenyülés, hl-súly, vetőmag előállítás esetén a csírázási%, csemegekukoricánál többek között a cukortartalom.

A 2016-os évjárat a kukoricatermesztés számára is kedvező volt. A Kondisol és Solvitis alkalmazásával elért terméstöbblet takarmány és csemegekukorica esetében jellemzően 0,5-2.5 t/ha körül mozgott, ami az alacsonyabb árak ellenére is többszörös megtérülést biztosított.

 Amennyiben bővebb információra van szüksége, látogassa meg honlapunkat (www.huminisz.hu), vagy hívja területi szaktanácsadóinkat, akik örömmel segítenek Önnek!

 

Pais István
Huminisz Kft.