MENÜ

A gombakomposzt hasznosítási lehetőségeit kutatják a Szegedi Tudományegyetemen

Agro Napló 2021.12.08.

Az SZTE és az Új Champignons Kft. a 4 éves projektben a csiperketermesztésben keletkező nagy mennyiségű letermett gombakomposzt hasznosítására kíván technológiai megoldást kidolgozni – közölte a projektismertetőben honlapján a felsőoktatási intézmény.

 

Az Új Champignons Kft. és a Szegedi Tudományegyetem konzorciuma ez év januárjában elindította a KFI-2020-1.1.2 kutatási pályázatát, amiben egy négyéves projektben a csiperketermesztésben keletkező nagy mennyiségű letermett gombakomposzt hasznosítására kívántak technológiát kidolgozni. A magyarországi és európai tőzegbányák kimerülése, valamint a tőzeg bányászatának környezeti problémái évek óta ösztönzik a kutatókat egy jó minőségű takaróanyag előállítására alkalmas alternatív lehetőség kidolgozására.

A mindezidáig könnyen hozzáférhető, olcsó tőzeg takaróanyag rendelkezésre állása miatt a kutatások lassan haladtak, azonban gazdasági okokból mégis jelentős igény van a gombatermesztéssel foglalkozó vállalkozások részéről új, stabilabb termőképességet biztosító takaróanyagok kifejlesztésére.

A projektben részt vevő kutatók célul tűzték ki egy olyan, jó vízmegtartó képességű takaróföld előállítására szolgáló innovatív technológia kifejlesztését a csiperketermesztés céljára, ami a letermett gombakomposzt mikrobiálisan irányított rekomposztálásával valósul meg. A projekt során elsőként felmérik a letermett komposzt természetes újrakomposztálódási folyamata során lezajló fizikai, kémiai és mikrobiológiai változásokat, melynek során kidolgoznak egy alapanyagok és kész takaróanyagok kémiai analitikai és mikrobiológiai változásainak nyomonkövetésére szolgáló monitoring módszert.

A természetes újrakomposztálódási folyamat során vett mintákból mikroorganizmusokat (baktérium- és gombatörzseket) izolálnak, melyeket fajszintű molekuláris azonosítás után törzsgyűjteményben helyeznek el. Az izolált mikroorganizmusok gombakomposzt-kolonizációs képesség szempontjából kiemelten jelentős tulajdonságainak vizsgálata révén megteremtik a gombakomposzt rekomposztálását és takarófölddé alakulását elősegítő mikroorganizmus-törzsek szelektálásának lehetőségét.

A szelektált baktérium- és gombatörzsek fermentációs körülményeinek optimalizálását követően termék-prototípusokat hoznak létre, melyeket kezelésekben alkalmaznak a letermett gombakomposzt rekomposztálása során. Az eredményként kapott takaróföldet gombatermesztési kísérletekben tesztelik a hagyományos takarófölddel összehasonlításban.

A projekt célja a gazdasági megfontolások mellett, környezetvédelmi és nemzetgazdasági szempontból sem elhanyagolható. Az „economical circuit”, azaz a gazdasági körforgás, vagyis körforgásos gazdaság feltételeinek biztosítása a gazdasági folyamatokban az Európai Unió kifejezett célja, a gombatermesztésben a legújabb direktíva alapján 2030-ig kellene elérni az alapanyagok és végtermékek, melléktermékek visszaforgatását, illetve egyéb irányú hasznosítását.

A projekt ennek a célkitűzésnek az érdekében kíván a letermett gombakomposzt hasznosítására rekomposztálási technológiát, mikrobiológiai oltóanyag prototípust létrehozni: a Magyarországon hetente keletkező 2000 tonna letermett komposzt, termelésbe való visszaforgatására dolgoz ki technológiát. Ezzel nemcsak gazdaságosabbá válik a termelés, hanem környezetvédelmi szempontból is vitathatatlan előnyökkel jár.

A 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00111 számú projekt a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból biztosított támogatással, a piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása pályázati program finanszírozásában valósul meg tervezetten 2021.01.01-2024.12.31-ig.