MENÜ

Agrártámogatási hírlevél - 2015. november

2015.11.16.

Néhány fontos agrártámogatásokkal kapcsolatos hírre hívjuk fel a figyelmet.

1. Vidékfejlesztési Program (2015-2020) – pályázatok 

VP_2015

A Vidékfejlesztési Program 2015. évre vonatkozó éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1721/2015. (X. 6.) Korm. határozatból a novemberben várhatóan megjelenő pályázatokat válogattuk ki az előző táblázatban.

Az első két jogcím az AKG és az ÖKO (ezek már meg is jelentek), hamarosan várható a trágyatárolók pályázati kiírása és a többi jogcím is.

Az építéssel járó beruházást tervező gazdálkodóknak (szárító, tároló, állattartás épületei, kertészeti építések, stb…) – amennyiben még nem kezdtek hozzá – javasoljuk a tervezési folyamat mielőbbi elindítását!

A Vidékfejlesztési Program várható támogatási jogcímeiről készített összefoglalónk elérhető itt:

http://www.agrion.hu/hu/hirek/60-videkfejlesztesi-program-osszefoglalo.html2. Közbeszerzések

Megjelent az új közbeszerzési törvény: 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről.

A közbeszerzési szabályok 2015. november 1-től változtak, így az 50% alatti támogatás intenzitással rendelkező vállalkozásokra is kiterjesztik a közbeszerzési kötelezettséget. Ebből eredően bizonyos feltételek teljesülése esetén a 2015. november 1. utáni beszerzések, megrendelések, szerződéskötések már közbeszerzési kötelezettséget vonhatnak maguk után.

2015. november 1-től a pályázók/kedvezményezettek szélesebb köre köteles a közbeszerzési törvény alkalmazásával eljárni a projektmegvalósítás során. A támogatásból megvalósuló beszerzés vonatkozásában közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett – egyebek mellett – az az egyébként az új Kbt. hatálya alá nem tartozó szervezet is, amelynek szolgáltatás megrendelését, árubeszerzését vagy építési beruházását az új Kbt. 5. § (1) bekezdésben meghatározott egy vagy több szervezet legalább 25.000.000,- forint összegben közvetlenül támogatja. Kiemelendő, hogy fentiekben meghatározott, támogatási összegen alapuló közbeszerzési kötelezettséget nem a teljes projekt viszonylatában, illetve a

teljes projekt támogatási összege alapján, hanem az egyes konkrét beszerzések (közbeszerzések) tekintetében kell vizsgálni és megítélni. (Forrás: gazdasagfejlesztes.gov.hu)3. AKG és ÖKO pályázat (2016-2020) – módosítások 

November 13-i közlemények szerint:

1.) Módosítás történt az „Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés” című (VP-4-10.1.1-15 kódszámú) felhívás dokumentációjában, a módosítás jelentősebb pontjai a következők:

 • A benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában a keresztellenőrzések lezárultát követő 30 napon belül születik döntés;
 • Pontosításra kerültek a 10/2015. (III.13.) FM rendelet szerinti ökológiai jelentőségű területek, és az AKG előírások együttes teljesítésének támogathatóságával kapcsolatos feltételek;
 • A növényvédőszer-mentes zöldugar/méhlegelő szegély kialakításával kapcsolatos AKG előírások esetében a növényvédőszer-mentes zöldugar/méhlegelő szegély és a füves mezsgye területek tábláinak minimális mérete 0,05 ha-ban került meghatározásra. A növényvédőszer-mentes zöldugar/méhlegelő szegély és a füves mezsgye a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület része, az egységes

  kérelemben külön táblaként kell berajzolni és igényelni;
 • Pontosításra kerültek a zöldugarra vonatkozó szabályok;
 • Pontosításra került, hogy az évelő szálas pillangósok termesztése esetén az egyes választható előírásokat miként kell értelmezni (pl. középmély lazítás);

A módosított felhívás és a segédletek elérhetősége: http://www.palyazat.gov.hu/doc/4524

2.) Módosult az „Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása” című (VP-4-11.1.-11.2.-15 kódszámú) felhívás, a módosítás jelentősebb pontjai a következők:

 • A benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában a keresztellenőrzések lezárultát követő 30 napon belül születik döntés;
 • A 3.2. pontban a szántó és ültetvény földhasználati kategória esetén tápanyag-gazdálkodási terv készítési kötelezettség került meghatározásra;
 • A 3.2. pontban pontosításra kerültek a szántóföldi földhasználat esetében a termeszthető növénykultúrák köre;
 • A 3.2. pontban az ültetvény kivágás és újratelepítés bejelentési kötelezettsége 10 napról 15 napra változott, formanyomtatvány helyett elektronikus bejelentés került alkalmazásra;
 • A 3.2. pontban a támogatást igénylőnek a gazdálkodási naplót, a tápanyag-gazdálkodási tervet és a területmérési jegyzőkönyvet a támogatási időszak végét követő hetedik év helyett tízedik év végéig meg kell őrizni.

A módosított felhívás és a segédletek elérhetősége: http://www.palyazat.gov.hu/doc/4525

AKG_tablazat

Mit tegyen aki pályázni akar?

1.) A végleges pályázati felhívás alapos áttanulmányozása után, az 5 év alatt biztosan tartható vállalások átgondolása, szükség szerint szaktanácsadó igénybevételével (erre plusz pont is jár). A gazdaság adottságaitól nagyban függ, hogy kinek milyen előírásokat éri meg vállalni.

2.) A www.mepar.hu oldalon leellenőrizni a blokkokat, hogy melyiknek milyen a lehatárolása (pl. nitrátérzékeny, Naturás,…), illetve itt lehet utánanézni annak is, hogy az AKG-ba bevinni kívánt terület beleesik-e bármely zonális (MTÉT, vagy vízvédelmi) lehatárolásba. A MePAR keresőjébe beírt helyrajzi szám, vagy blokkazonosító után a térképen megjelenik a keresett földterület. Ezután ne felejtsünk el rákattintani, hogy a bal oldalon az adott terület adatai jelenjenek meg. Érdemes átnézni a többi, zonális tematikus előíráscsoportot is (pl. MTÉT szántó, gyep), ezeknél több vállalás betartásával magasabb

támogatási összeg igényelhető, a verseny viszont várhatóan kisebb lesz. 2015-től több új MTÉT terület is kijelölésre került, pl. Fertő MTÉT, Jászság MTÉT.

3.) Földhasználatok áttekintése. Az 5 éves földhasználat igazolása nem feltétel a beadáshoz, de jelentős plusz pontot kap az, aki az AKG-ba bevinni kívánt területe minél nagyobb részén tudja ezt igazolni.

4.) Területmérés. Az előző AKG ciklustól eltérően, idén már a pályázat benyújtásakor szükséges csatolni az AKG-ba bevinni kívánt területek határainak GPS-el lemért koordinátáit. Az előírásokat a támogatás 5 éve alatt ezekre a kijelölt területekre kell betartani, azon változtatni az intézkedés folyamán nem lehet. A területek felmérése során a terület töréspontjainak EOV koordinátáit meg kell adni. A koordináták megadása történhet shape file feltöltésével, illetve az előző AKG támogatási időszakban már felmért poligon kiválasztásával. A területmérés előírásait a végleges felhívás melléklete tartalmazza.

5.) Szükséges mellékletek beszerzése: 

 • szaktanácsadó által kiállított igazolás
 • családi gazdaság nyilvántartásba vételéről szóló határozat
 • végzettséget igazoló oklevél/bizonyítvány
 • őshonos és veszélyeztetett állatok tartása esetén tenyésztőszervezeti igazolás
 • alkalmazott munkaszerződése, amennyiben az alkalmazott végzettségét igazoló oklevél/bizonyítvány kerül benyújtásra
 • ültetvények esetében az ültetvény korát igazoló NÉBIH igazolás (kizárólag ez hiánypótolható, a többi nem).

Pontozási szempontok

 • A bevont terület környezeti meghatározottsága (Natura 2000, nitrátérzékeny terület, THÉT (korábban KAT) terület, VTT terület)
 • A gazdaság teljes területe 300 ha alatti vagy feletti
 • Közép-, vagy felsőfokú agrárvégzettség
 • Szaktanácsadói javaslat alapján tett vállalások
 • Állatállomány megléte
 • A gazdaság teljes méretéhez képest az AKG-ba bevitt területek aránya
 • 5 éves földhasználati jogosultság megléte az érintett területek arányától függően
 • A választott előírások alapján számított környezeti hozzáadott érték (ki mennyit vállal

  a választható előírások közül)

Az AKG kiírással kapcsolatban részletes leírások találhatók a honlapunkon is: www.agrion.hu illetve személyes konzultáció keretében állunk az érdeklődő gazdálkodók rendelkezésére. A szaktanácsadói együttműködésre többlet pont jár, így nagyobb az esély a sikeres pályázatra!

Az AKG-ra pályázni szándékozó gazdálkodóknak – kérésre – adatlapot küldünk.

A pályázatok beadását az adatlapok és mellékletek visszaérkezésének sorrendjében tudjuk vállalni.

A pályázatok beadása – a jelenleg hatályos felhívás szerint – dec. 7-ig lehetséges.4. Határidő módosítások – ÚMVP

1.) A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015. (IV.17.) MvM rendelet módosítása szerint:

A művelet megvalósításának határideje: 2015. november 6.

A kifizetési kérelem benyújtásának határideje: 2015. november 6.

2.) A kertészeti gépek beszerzéséhez 2015. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 26/2015. (V.6.) MvM rendelet módosítása szerint:

A művelet megvalósításának határideje: 2015. november 6.

A kifizetési kérelem benyújtásának határideje: 2015. november 6.

3.) A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet módosítása szerint (ld. még 129/2015. (X. 3.) MVH Közlemény):

A kifizetési kérelem benyújtásának határideje: 2015. november 13.

4.) A 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 16/B., 17. illetve 25. §-ai szerint a műveletek megvalósításának és a kifizetési kérelmek benyújtásának határideje 2015. november 13.

Érintett ügyfélkör: a módosítás mindazon ügyfeleket érinti, akik támogatási vagy valamely kifizetési kérelmükkel összefüggő fellebbezéseik tárgyában az elsőfokú döntést megváltoztató másodfokú döntést, vagy a megsemmisítő másodfokú döntés alapján a megismételt eljárásban hozott új elsőfokú döntést 2015. május 31. napja után vették kézhez.

További részletek:

48/2015. (XI. 2.) MvM rendelet, 31/2015. IH Közlemény, 33/2015. IH Közlemény, 34/2015. IH Közlemény, 35/2015. IH Közlemény, 36/2015. IH Közlemény5. Ökológiai másodvetések (zöldtrágya) bejelentése

A másodvetés elvetésének és beforgatásának tényleges időpontját a megvalósítást követő 15 napon belül kell bejelenteni az MVH-nak, az elektronikus felületen.

A határidő elmulasztása esetén nem ismerhető el a zöldítésben!6. Szója, borsó – aratás utáni teendők

A minimális hozam (szójánál: 1t/ha) meglétének igazolására a termeléshez kötött fehérjetakarmány-növény termő terület vonatkozásában a betakarítást követő 2 héten belül, de legkésőbb november 15-ig (136/2015. MVH Közlemény) meg kell küldeni az MVH részére a következő dokumentumokat:

 • Gazdálkodási Napló – 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 8. mell. szerinti – másolata ÉS
 • Betárolás esetén: tárolási napló – 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 9. melléklet szerinti – vagy a tárolást és a betárolt mennyiséget igazoló egyéb dokumentum másolata.
 • Betakarítást követő 2 héten belüli értékesítés esetén: számla vagy felvásárlási jegy másolata.

Benyújtás módja: elektronikus úton, vagy papír alapon, postai úton az ügyfél lakóhely/székhely szerinti illetékes MVH kirendeltséghez.

Az űrlapok elérhetők itt: http://www.agrion.hu/hu/hirek/57-zoldites-es-termeleshez-kotott-tamogatasok-%E2%80%93-teendok.html7. Szőlő szerkezetátalakítás

Megjelent a 130/2015. (XI. 5.) MVH Közlemény a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához a 2012/2013 borpiaci évtől igényelhető támogatás feltételeiről szóló 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet alapján a 2015/2016 borpiaci évben benyújtandó „egyéni terv” nyomtatvány közzétételéről.

Az egyéni tervet az MVH által rendszeresített és honlapján közzétett nyomtatványon kell benyújtani. A jelen közlemény 1.-2. számú mellékletei szerinti, B3088 és B3089 számú (Főlap és Betétlap) egyéni tervet az előírt mellékletek csatolásával együtt 2015. november 16. és 2015. december 15. között az MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatósága részére kell benyújtani.

Az egyéni terv és a mellékletek benyújtása kizárólag postai úton történhet. A benyújtás helye:

MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatósága

1476 Budapest, Pf. 407.

Egy benyújtási időszakban egy kérelmező kizárólag egy egyéni tervet nyújthat be. Vonatkozó rendeletmódosítások: 70/2015. (XI. 2.) FM rendelet és 72/2015. (XI. 3.) FM rendelet.8. Leader

A Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítésére írt ki pályázatot a Miniszterelnökség november 10-én, amelyre az Irányító Hatóság által előzetesen elismert LEADER Helyi Akciócsoportok nyújthatják be pályázatukat. A felhívás célja, hogy egy olyan, társadalmi egyeztetésen alapuló helyi fejlesztési stratégia szülessen meg, amelynek köszönhetően a 2014-2020 közötti uniós támogatási időszakban a helyi igényeknek megfelelő projektek, fejlesztések valósuljanak meg. A pályázatok benyújtására kizárólag az Irányító Hatóság által előzetesen elismert Leader Helyi Akciócsoportok számára nyílik lehetőség. A rendelkezésre álló 1 milliárd forintos keretösszegből a helyi fejlesztési stratégia elkészítésére, ezen belül képzések szervezésére, elemzések, tanulmányok elkészítésére, konzultációs tevékenységek, fórumok lebonyolítására, valamint adminisztrációs és igazgatási feladatok elvégzésére kaphatnak támogatást az akciócsoportok. A pályázatra a támogatási kérelmeket 2015. december 10. és 2015. december 17. között kizárólag elektronikus úton nyújthatják be a Leader Helyi Akciócsoportok az MVH felületén, a www.mvh.gov.hu weboldalon. A kötelezettségeket 2016. április 30-ig kell teljesíteni, a kifizetési kérelmeket pedig 2016. május 15-ig kell benyújtani.9. Méhészeti támogatások

A 2015/2016-ös végrehajtási évben (2015. szeptember 1-je és 2016. augusztus 31-e közötti időszak) az Országos Magyar Méhészeti Egyesületben tag méhészgazdálkodók 2015. október 16-ától nyújthatják be kifizetési kérelmeiket a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján. A támogatás igénybevételéhez a 166/2014. (X. 13.) számú MVH Közlemény, illetve a 168/2014. (X. 13.) számú MVH Közlemény szerinti kifizetési kérelmeket kell benyújtani az MVH-hoz az előírt mellékletek csatolásával együtt.

A 2015/2016-ös végrehajtási évben a támogatási jogosultság alapja a 2015. évre vonatkozó őszi méhegészségügyi vizsgálat során megállapított és azt követően legkésőbb 2015. november 15-éig az illetékes állategészségügyi hatósághoz beérkezett bejelentések alapján a Tenyészet Információs Rendszerben (TIR) nyilvántartásba vett, valamint a kifizetési kérelem MVH-hoz történő benyújtásának napján is a méhészgazdálkodó tulajdonában lévő méhcsaládok száma.10. Nitrát jelentések – dec. 31-ig

2013. szeptember 1-től az ország területének közel 70 %-a nitrátérzékeny besorolásba került. Az újonnan kijelölt nitrátérzékeny területeken az előírásokat 2014. szept. 1-től kell alkalmazni. Az előírások be nem tartása, (pl. a nitrát jelentés be nem küldése) esetén a gazdálkodó által kapott összes közvetlen támogatás csökkenthető, vagy megvonható. A nitrátérzékeny területeken gazdálkodóknak, illetve az ország egész területén magánszemély háztartási igényét meghaladóan állatot tartóknak (vegyes állattartás esetében összesen 5 számosállat/ingatlan, baromfi esetében 3 számosállat/ingatlan felett) - minden évben szeptember 1. és december 31. között adatot kell szolgáltatniuk (nitrát jelentés).

Az adatszolgáltatási kötelezettség az elmúlt gazdálkodási évre, tehát a 2014. szeptember 1. és 2015. augusztus 31. közötti időszakra vonatkozik, és a gazdálkodási évben vezetett gazdálkodási napló – vagy azzal egyenértékű adattartalommal rendelkező – nyilvántartásán alapul.

A nitrát adatlapot a NÉBiH-hez kell benyújtani 2015. szeptember 1-től 2015. december 31-ig ügyfélkapun keresztül. Az adatlap, valamint a benyújtással kapcsolatos információk a Hivatal honlapján az alábbi linken találhatók: http://anyk.nebih.gov.hu/

A nitrát adatlapot csak ÁNYK formátumban lehet benyújtani.

Akiknek a területe 2013. szeptember 1-től vált nitrátérzékennyé, a HMGY előírásait csak 2014. szeptember 1-től kell betartaniuk. Számukra az első adatszolgáltatás határideje szintén 2015. december 31.11. Baromfi és sertés állatjóléti támogatások

A baromfi és sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételei 2015. IV. negyedévétől megváltoztak (58/2015. (IX. 24.) FM rendelet). A módosítások alapján az MVH új közleményeket, és új nyomtatványokat jelentetett meg.

A baromfi állatjóléti támogatás igénybevételéhez szükséges új nyomtatványok a 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet szerinti támogatásokhoz kapcsolódó 125/2015. (X. 21.) számú MVH Közlemény mellékleteként (N0619 és N0620 nyomtatványok) elérhetők az MVH honlapján.

A sertés állatjóléti támogatás igénybevételéhez alkalmazandó új nyomtatvány szintén megtalálható az MVH honlapján a 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet szerinti támogatásokhoz kapcsolódó 126/2015. (X. 21.) sz. MVH Közlemény mellékleteként (N0618 nyomtatvány).

A 2015. IV. negyedévére vonatkozó támogatási kérelmeket az új nyomtatványokon 2016. február 1-éig (tekintve, hogy január 31. munkaszüneti napra esik) lehet benyújtani a MVH – ügyfél lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes – megyei kirendeltségéhez.12. Kárenyhítés: referenciaárak és átlaghozam-adatok

Megjelent a földművelésügyi miniszter közleménye a 2015. kárenyhítési év kárenyhítő juttatás iránti kérelméhez felhasználható referenciaárakról és átlaghozam-adatokról. A 2015. kárenyhítési évtől a számítást az elektronikus rendszer végzi el a termelő és a hatóságok helyett, a károsult gazdák ugyanis idén novembertől elektronikus úton tudják benyújtani a kárenyhítő juttatás iránti kérelmüket. A kárenyhítő juttatás iránti kérelem november 30-ig nyújtható be.13. Közvetlen támogatási összegek 2015.

A 61/2015. (X. 12.) FM rendelet alapján közzétett támogatási összegek:

1. Hízottbikatartás támogatása: történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 33 000 Ft.

2. Tejtámogatás: történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 6,51 Ft. A 2015. évben a fenti összegből előlegként 4,93 Ft/bázis jogosultság fizethető ki.

3. Anyatehéntartás termeléshez kötött támogatása: egyedenként legfeljebb 27 916 Ft

4. Extenzifikációs szarvasmarhatartás támogatása: TB jogosultságonként legfeljebb 33 000 Ft

5. Anyajuhtartás termeléshez kötött támogatása: egyedenként legfeljebb 21,90 Ft. Ha a termelő juhtejet vagy juhtejterméket értékesít, akkor egyedenként legfeljebb 15,60 Ft.

6. Kedvezőtlen adottságú területeken nyújtandó anyajuhtartás kiegészítő támogatása: történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 2415 Ft.

A támogatási keret túllépése esetén az igényelt támogatás összege – az érintett mezőgazdasági termelőnél a túllépés mértékével megegyezően – arányos visszaosztás alkalmazásával csökkentésre kerül.

A 62/2015. (X. 12.) FM rendelet alapján közzétett támogatási összegek:

1. Egységes területalapú támogatás: a 2015. október 16-tól kifizethető előleg mértéke hektáronként legfeljebb 31 868 Ft.

2. Zöldítés: 2015. október 16-tól kifizethető előleg mértéke hektáronként legfeljebb 17 748 Ft.

3. Termeléshez kötött közvetlen támogatás: 2015. október 16-tól kifizethető előleg mértéke legfeljebb a táblázatban meghatározott összeg.

4. Fiatal mezőgazdasági termelők támogatása: 2015. október 16-tól hektáronként kifizethető előleg mértéke legfeljebb 14 483 Ft.

A csökkentési együttható mértéke: 0,97864. A csökkentési együttható már az előleg kifizetésekor is alkalmazandó.

tablazat_214. Jégeső-elhárítás díjtámogatása

A jégeső-elhárító szervezetnek fizetett szolgáltatási díj támogatása igénybevételének szabályairól szóló 59/2009. (V. 8.) FVM rendeletnek a 68/2015. (XI. 2.) FM rendelettel történt módosítása alapján a jégeső-elhárító szervezet vissza nem térítendő csekély összegű támogatásként kiegészítő díjtámogatást vehet igénybe az általa nyújtott jégeső-elhárítási szolgáltatás költségeinek részbeni finanszírozásához. A támogatási kérelmet tárgyév december 15-ig postai úton az alábbi címre kell benyújtani: MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatósága, 1476 Budapest, Pf. 407. Lásd: 131/2015. (XI. 5.) MVH Közlemény.15. Tenyésznyúl támogatás

Az 54/2014. (IV. 29.) VM rendelet alapján a tenyésznyulat tenyésztésbe állító állattartók vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű kiegészítő támogatást vehetnek igénybe. A kiegészítő támogatás a 2015. január 1. és június 30. között tenyésztésbe állított, támogatásban még nem részesült tenyésznyulak után igényelhető. A támogatás mértéke a támogatási időszakban tenyésztésbe állított tenyésznyulanként 2000 forint, azzal, hogy az nem haladhatja meg az állattartó és a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás részére rendelkezésre álló szabad csekély összegű támogatási keretet.

2015. november 12. és 2015. november 20. között nyújthatnak be kiegészítő támogatás iránti kérelmet, amennyiben 2015. január 1. és június 30. közötti támogatási időszak vonatkozásában támogatási kérelmet nyújtottak be az MVH-hoz. Részletek a 134/2015. (XI. 10.) MVH Közleményben.16. Anyakecsketartás támogatása

A 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet alapján az anyakecskét tartó mezőgazdasági termelők az anyakecske tartásához vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű támogatást vehetnek igénybe.

A támogatási kérelmet a Rendelet 5. § (1) bekezdésében hivatkozott, a 135/2015. (XI. 10.) MVH Közlemény melléklete (N0407) szerinti „Anyakecske-tartás támogatása - Támogatási Kérelem” elnevezésű nyomtatványon 2015. december 11-ig, postai úton az alábbi címre kell benyújtani: MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatósága, 1476 Budapest, Pf. 407.17. Jogszabályok, jogszabályváltozások

325/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet és a földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

74/2015. (XI. 10.) FM rendelet a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet alapján nyújtott kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról

73/2015. (XI. 6.) FM rendelet a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadói tevékenységről

71/2015. (XI. 3.) FM rendelet a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről

69/2015. (XI. 2.) FM rendelet az agrárágazati szabályozás körébe tartozó egyes rendeletek módosításáról

68/2015. (XI. 2.) FM rendelet egyes, a földművelésügyi ágazatba tartozó támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról

67/2015. (X. 30.) FM rendelet az egyes földügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

66/2015. (X. 26.) FM rendelet az elkobzott védett természeti értékekkel kapcsolatos intézkedésekről szóló 19/1997. (VII. 4.) KTM rendelet, valamint a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból

jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet módosításáról

65/2015. (X. 26.) FM rendelet a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításáról

64/2015. (X. 16.) FM rendelet a mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány bevezetéséről és kiadásának szabályairól szóló 83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosításáról

63/2015. (X. 16.) FM rendelet a természetvédelmi szempontból jelentős mesterséges üregek védetté nyilvánításáról18. MVH Közlemények

133/2015. (XI. 9.) MVH Közlemény a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programmal összefüggő általános csekély összegű támogatás igényléséhez kapcsolódóan vezetendő üzemnaplóról

132/2015. (X. 6.) MVH Közlemény a sovány tejpor magántárolási támogatásáról

128/2015 (X. 26.) MVH Közlemény Az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 19/2015. (IV. 24.) FM rendelet szerinti támogatás kifizetése iránti kérelem benyújtásáról

127/2015 (X. 22.) MVH Közlemény a sajt magántárolási támogatásáról

124/2015 (X. 20.) MVH Közlemény a sovány tejpor magántárolási támogatásáról szóló 132/2014. (IX. 6.) számú MVH közlemény módosításárólÖsszeállította: Dr. Weisz Miklós, AGRION Vállalkozásfejlesztő Iroda, www.agrion.hu