MENÜ

TERMELÉSHEZ KÖTÖTT KÖZVETLEN TÁMOGATÁS A SZÓJA ESETÉBEN

2015.03.23.

Az alábbiakban a vonatkozó rendelet ismeretében foglaltuk össze a szója termeléshez kötött támogatás igénylésének feltételeit. …mert mi nem csupán eladjuk a vetőmagot…

2015. és 2020 között a termeléshez kötött közvetlen támogatás címen kiemelkedő mértékű keretösszeg támogatást kapnak a szemes fehérje takarmány-növény termesztők Magyarországon. Ennek mértéke az alábbiak szerint alakul:

2015.: 13,46 millió Euro

2016.: 13,44 millió Euro

2017.: 13,43 millió Euro

2018.: 13,43 millió Euro

2019.: 13,43 millió Euro

2020.: 12,69 millió Euro

A Földművelésügyi Minisztérium 215.03.13. –án megjelent 90/2015 (III.13.) FM rendelete tartalmazza a Fehérjetakarmány- növény termesztésére vonatkozó feltételeket és a támogatás igénybevételének szabályozását.

A Fehérjetakarmány-növény termesztés támogatása igénybevételére a Szója növény tekintetében az a mezőgazdasági termelő jogosult, aki:

  • betakarításkor minimum 1t/ha hozamot igazoltan elér,
  •  legalább 70 kg/ha minimális mennyiségű szaporítóanyagot támogatás igénylése céljára bejelentett teljes terület vonatkozásában használ,

A felhasznált szaporítóanyag beszerzését igazolnia kell:

  • saját nevére szóló érvényes számlával, a  minősített szaporítóanyag címkéjének vagy a  minősítését igazoló bizonyítványnak a másolatával,
  • termeltető vagy termelői csoport nevére kiállított számla esetén:

1.

a vásárolt minősített szaporítóanyagról a termeltető vagy termelői csoport nevére kiállított számla másolatával, a minősített szaporítóanyag címkéjének vagy a minősítését igazoló bizonyítványnak a másolatával,

2.

a termeltetővel vagy termelői csoporttal kötött szerződéssel,

3.

a  termeltető vagy termelői csoport által a  mezőgazdasági termelő részére átadott minősített szaporítóanyag mennyiségét, valamint a  származás megjelölését tartalmazó, a  termeltető vagy a termelői csoport által kiállított dokumentummal igazolja.A támogatási kérelemhez csatolni kell a minősített szaporítóanyag használatát igazoló számla és vetőmagcímke másolatát, valamint a termeltető és a termelői csoportba tartozók esetében, a termeltető vagy a termelői csoport által kiállított dokumentum másolatát, vagy, ha a  mezőgazdasági termelő saját előállítású, minősített szaporítóanyagot használ, a szaporítóanyag minősítő bizonyítvány másolatát.

A szója termesztésére vonatkozó 1 tonna/ha minimális hozam meglétét – a  gazdálkodási napló mellett –tárolási naplóval vagy a  tárolást és a  betárolt mennyiséget igazoló egyéb dokumentummal, a betakarítást követő két héten belüli értékesítés esetén a számlával vagy felvásárlási jeggyel igazolja. A fent említett dokumentumok másolatát a mezőgazdasági termelő köteles a betakarítást követő két héten belül, de legkésőbb tárgyév november 1-jéig az MVH részére megküldeni.

az alábbiakban a TÁROLÁSI NAPLÓT és a GAZDÁLKODÁSI NAPLÓT is letöltheti.

Figyelem, a tájékoztatás nem teljeskörű, az igényléshez feltétlenül olvassa el részletesen Magyar Közlöny vonatkozó számát, és egyeztessen a területileg illetékes Falugazdásszal!

…mert mi nem csupán eladjuk a vetőmagot…

Letölthető dokumentumok:

Gazdálkodási Napló.pdf [337.05 kB]

Tárolási Napló.pdf [48.93 kB]