MENÜ

Címke: Biomassza

Partnereink hírei > X 2023.08.18.

Megújuló villamos- és távhőtermelés biomasszából: bálázott tüzelőanyagot vásárol a pécsi erőmű

Ismét elindítja lágyszárú-tüzelőanyag felvásárló kampányát a Veolia Energia Magyarország csoporthoz tartozó Pannon-Biomassza Kft., amely az idei évben is közel 200 ezer tonna gabona-, és egyéb szalma megvásárlására készül magyarországi agrárvállalkozóktól. A beérkező szalma tüzelőanyagként hasznosul, ugyanis a Pannon Hőerőmű Zrt. egy speciálisan erre a célra kialakított kazánjában égetik el azt. A felvásárlási kampány célja többek között az energetikai és az agrárszektor közötti együttműködés évről-évre történő folyamatos erősítése, a mezőgazdasági melléktermékek energetikai hasznosítása érdekében.

Szakfolyóirat > 2015/11 > Gazdaság Erdészet élelmiszerbiztonság Biomassza

Elérhetőek az agrárgazdasági Horizont 2020 kiírások

Október 14-én publikálásra került a Horizont 2020 keretprogram társadalmi kihívások 2 (SC2), az úgynevezett „Élelmiszerbiztonság, fenntartható mezőgazdaság és erdészet, tengerkutatás, tengeri és belvízi kutatás és a biomassza alapú gazdaság” 2016/2017-re szóló munkaprogramja. A pályázatok első benyújtási határideje 2016. február 17-e. Addig van néhány hónap arra, hogy a tagországok, illetve a potenciális szereplők felkészüljenek a pályázati forrásokra. A 2016/2017 munkadokumentum a 2014/2015-höz képest 70%-kal növeli a kiírások számát, így 49 projektkiírás 83-ra emelkedik, továbbá nő az SC2-re allokált források nagysága is, az előző munkaprogramhoz rendelt 482 millió euró 727,5 millió euróra bővül. Tehát átszámítva, hozzávetőlegesen 218 milliárd Ft lesz elérhető a következő két évben agrárkutatási, fejlesztési és innovációs forrásokra az EU által.

Szakfolyóirat > 2014/05 > Pr Biomassza Altherm energetika

A fejlődés indikátora a tudatosság

A magyar gazdák egyre gyakrabban találkozhatnak az Altherm Kft. biomassza alapú fűtőberendezéseket gyártó és forgalmazó cég, és az Alternconsult energetikai Tanácsadó és Kutatás-fejlesztési Kft. nevével. 
A hódmezővásárhelyi székhelyű cégcsoport rendszeres résztvevője a jelentős hazai rendezvényeknek, így a lokális Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok kiállításnak is, ahol újonnan bevezetett Vyncke termékük mellett bemutatták teljes kínálatukat.

Szakfolyóirat > 2013/12 > Tudósítás Energia Biomassza erőmű

Mezőgazdasági melléktermékből biomassza- Átadták a pécsi erőmű új blokkját

Egyedülálló létesítménnyé vált a Baranya megye székhelyén novemberben új biomassza blokkal bővült erőmű. 
A Dalkia cégcsoporthoz tartozó Pannonpower az újabb fejlesztés eredményeként a biomassza felhasználásával immáron teljes egészében megújított hő- és villamos energiát termel, így tisztán zöldenergiával látja el Pécs városát – elsőként az országban, de Európában is.

Szakfolyóirat > 2012/07 > Pr Biomassza Hungrana bálák

Biomassza iránytû

A vidék, az agrárgazdálkodók megerõsödését is segíti a Hungrana Kft. szabadegyházi gyárában júniusban felavatott biomassza kazán. Az import energia kiváltása, a hazai megújuló energia felhasználása mellett ez is fontos szempont – hangsúlyozta a miniszterelnök a modellértékûnek tekintett létesítmény átadásakor.  

Szakfolyóirat > 2012/06 > Pr Biomassza földgáz ipari hő

Ipari hõt termel a biomassza

Hamarosan elkészül az ország legnagyobb ipari hõtermelõ biomassza kazánja a Hungrana Kft. szabadegyházi gyárában. Európa legjelentõsebb kukorica-feldolgozó vállalata a beruházás segítségével egyharmadával csökkenti földgázfelhasználását, a termékei elõállításához szükséges gõz kétharmadát ezentúl környezetbarát módszerrel teremti elõ.  

Szakfolyóirat > 2011/10-11 > Gépesítés Biomassza Kazán mérés

Biomassza tüzelõberendezés energetikai vizsgálata a VM MGI-ben

A VM MGI egészen a 70’-es évek közepétõl foglalkozik, elsõsorban a mezõgazdasági eredetû energiahordozók és energetikai rendszerek vizsgálatával, fejlesztésével. Napjainkban, amikor kiemelt szerepet kap a környezetvédelem és a fenntartható gazdálkodás, legyen akár szó mezõgazdasági, vagy energiagazdálkodásról, nagyon fontos, hogy a nemzetközi irányokat figyelemmel kísérve, ugyanakkor a hazai adottságokat szem elõtt tartva kerüljenek kialakításra olyan fejlesztések és programok, melyek elõsegítik a hazai innovációt, vállalkozás- és gazdaságfejlesztést. Ennek szellemében a VM MGI a 2000-es évektõl kezdõdõen olyan laboratóriumfejlesztési programba kezdett, amelynek célja egy átfogó, gyakorlatorientált bioenergetikai centrum létrehozása volt.

Szakfolyóirat > 2011/02 > Gépesítés Biomassza energiatermelés energiafarm

Az energiafarm egy alternatíva a multifunkcionális mezõgazdaságnak

Hazánkban, a mezõgazdaság ágazatban, az egyik fõ kiegészítõ tevékenység lehet a jövõben az energiatermelés. Magyarországon az energiaimport csökkentésében és a fosszilis energiahordozók visszaszorításában, a klímaváltozást okozó folyamatok megregulázásában a következõ harminc évben a biológiai alapú energiahordozók (biomassza) szerepe lesz hangsúlyos. 2010-ben Magyarország primer energiamixében 8%-kal szerepeltek a megújuló energiák. Ezeknek 90%-át a biomassza alapú energiahordozók adták.  

Szakfolyóirat > 2010/08 > Gépesítés búza Támogatás Kukorica

Bioetanol és biodízel elõállítás hazánkban

Hazánkban is egyre nagyobb a kereslet a folyékony bioüzemanyagok, a bioetanol és a biodízel iránt. Évente mintegy 2-3 millió tonna kukoricából gyártható alkohol, a búzából pedig mintegy 1 millió tonna. Repcébõl Magyarországon a 2004–2009 között betakarított terület két és félszeresére nõtt így a bekeveréshez szükséges alapanyagigényt – ha a kivitel csökkenne – biztosítani lehetne hazai forrásból. A biomassza-hasznosítás lehetõségeit az érdeklõdõk megismerhetik elõzõ (2010. júl.) és mostani lapszámunkból az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) tanulmánya alapján.  

Szakfolyóirat > 2010/07 > Gépesítés Biomassza talaj növénytermesztés

A biomassza hasznosítása Magyarországon

Két részben – azaz két egymást követõ számunkban – adjuk közre azt az átfogó elemzést, és helyzetértékelést, amelyet az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) készített a biomassza-hasznosítási lehetõségeirõl az Agro Napló számára. Az összegzés elsõ részében az általános áttekintésen túl az általános eltüzelésrõl és a biogáz hasznosításáról, míg a következõ számban pedig a folyékony hajtóanyagok – a bioetanol és a biodízel – elõállításáról olvashatnak a téma iránt érdeklõdõk.  

Szakfolyóirat > 2010/01 > Pr Biomassza trágya silókukorica

100%-on Kapuvár

Egy évvel ezelõtt, november elején indult a Kisalföldi Mg. Zrt. Kapuvár melletti 1000 tejelõ tehenes szarvasmarha telepén, az 524 kW-os villamos teljesítményû biogáz üzem építése. A beruházó azon kevés EMVA pályázó közé tartozik, aki a megvalósítást komolyan gondolta, és mára teljes gõzzel termeli a villamos- és hõenergiát.

Szakfolyóirat > 2009/04 > Gépesítés Energia Biogáz Biomassza

Biomassza hasznosítás biogáz elõállításra

Napjainkban az éghajlatváltozással, a rapszodikusan változó olajárakkal és ellátásbiztonsággal kapcsolatos súlyos aggodalmak közepette a megújuló energiaforrások hasznosítása jelentheti a legjobb megoldást. A biomassza energiacélú felhasználásánál a biogáz elõállítás kiemelt jelentõségû, mert hatékonyan kapcsolja össze a környezetvédelmet az energiatermeléssel.  

Szakfolyóirat > 2009/02 > Szántóföld Tápanyag Biomassza csicsóka

A csicsóka biomassza produkciója és tápanyagigénye

  A csicsóka széles körû hasznosíthatósága és kiváló gazdasági értéke ellenére méltánytalanul mellõzött kultúránk, mert kevésbé ismert hasznosíthatóságának lehetõségei, hiányzik a feldolgozás ipari háttere és fejlesztést igényel agrotechnikája. A cikk az agrotechnikai elemek közül a trágyázás fejlesztéséhez szolgáltat kísérleti eredményeket.  

Szakfolyóirat > 2003/11 > Növénytermesztés Termesztés Energia Biomassza

Az „energianövények” termesztése, jelentősége, problemái

Az Agronapló 2003/10 számában részletesen foglalkoztunk a szántóföldi melléktermékek hasznosítási lehetőségeivel. Többek között utaltunk arra is, hogy egy részük alkalmas fűtőenergia, motorhajtóanyag előállítására. Ugyanez természetesen érvényes meghatározott növényfajok főtermékeire is. Ezeket a fajokat nevezzük energianövényeknek. Egyébként minden növény az asszimilációs híd révén energia átalakító-hasznosító biológiai rendszer, mi több a nap energiájának, mint megújuló energiaforrásnak legnagyobb transzformátora. Ezt azért kell hangsúlyozni, mert újabban mondják is, írják is, hogy a növénytermesztés legyen „nettó energiatermelõ”!? Álljon itt ezzel szemben néhány adat:

Szakfolyóirat > 2003/10 > Pr AXIÁL Kft. IKR KITE

Napraforgó adapterek, bálázók a 10 éves Optigép kft-tõl

Az OPTIGÉP Kft. 1993-ban alakult a korábbi mezõgazdasági gépgyártással foglalkozó Békési Gépgyárból. A napraforgó adapterek gyártása és fejlesztése több évtizedes hagyomány volt az OPTIGÉP Kft. elõdjeinél is. A NAS típusú NAPRAFORGÓ ADAPTEREK eljutottak a világ nagy napraforgó termelõihez, Szibériától az USA-ig. A rezgõasztalos napraforgó adapterek újdonságként hatottak az OPTIGÉP Kft. megalakulásakor is. Folyamatos konstrukciós korszerûsítésekkel a világon nagy megbecsülést vívott ki magának a piacon.

Szakfolyóirat > 2017/05 > Pr szalma szalmatüzelés Tüzelőanyag

Eladhatja fel nem használt szalmáját

A pécsi Pannonpower tárt karokkal várja az állattenyésztés számára nem megfelelő minőségű szalmabálákat az erőműben. A létesítmény mintegy 3,5 milliárd forintot szeretne felhasználni lágyszárú tüzelőanyag felvásárlására, ezáltal kínálva kiegészítő jövedelmet a térségben lakó mezőgazdaságból élőknek. Az erőmű idén is mintegy 200 ezer tonna gabona-, illetve egyéb szalma megvásárlására készül.

Szakfolyóirat > 2017/06 > Pr szalma szalmatüzelés Tüzelőanyag

Eladhatja fel nem használt szalmáját

A pécsi Pannonpower tárt karokkal várja az állattenyésztés számára nem megfelelő minőségű szalmabálákat az erőműben. A létesítmény mintegy 3,5 milliárd forintot szeretne felhasználni lágyszárú tüzelőanyag felvásárlására, ezáltal kínálva kiegészítő jövedelmet a térségben lakó mezőgazdaságból élőknek. Az erőmű idén is mintegy 200 ezer tonna gabona-, illetve egyéb szalma megvásárlására készül.

Szakfolyóirat > 2019/03 > Pr Gabonakutató Nonprofit Kft. cirokfélék szemescirok

Biztos siker a szegedi takarmánycirkokkal

A cirokfélék forró égövi származásukból adódóan kiváló szárazságtűréssel rendelkeznek. Nagy, szerteágazó és mélyre hatoló gyökérzetükkel a talaj mélyebb rétegeiből is képesek hasznosítani a vízkészletet, valamint nagy melegben viaszréteggel vonják be leveleiket, ezzel jelentősen csökkentve a párolgási felületet. A cirokfélék másik nagy előnye, hogy hosszan tartó szárazság után is képesek átvészelni az aszályt, a csapadék megérkeztével megújulnak és tovább növekednek.

Oldalak: 1 / 6
1 2 3 4 5 6