MENÜ

Kulcsszerepben a biztonság az élelmiszeriparban

Célkitűzés a tudás és a hatékonyság növelése

Agro Napló 2019.01.30.

Az élelmiszerbiztonság kiemelt téma az iparszerű előállításban – mondta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) élelmiszeriparért felelős országos alelnöke a napokban a köztestület Élelmiszeripari Igazgatóságának szakmai rendezvényén. A fórum a közepes és nagy élelmiszeripari vállalatok tudás- és hatékonyságnövelését kívánta elősegíteni a higiénia és élelmiszerbiztonság kérdéskörét érintő előadásokon keresztül.

Fotó: nak.hu

Éder Tamás köszöntőjében egyebek mellett elmondta: a hírek többsége arról szól, hogy milyen terméket vontak ki a forgalomból valamilyen probléma miatt. Ezen információk miatt pedig alapjaiban rendült meg az élelmiszerekkel szembeni fogyasztói bizalom.

A fogyasztói megítélés helyreállításakor a feldolgozókon kívül a termékpálya más szereplőire is ki kell terjeszteni a folyamatban megvalósítani szándékozott törekvéseket. Hiszen a legfontosabb, hogy megfelelő minőségű és élelmiszerbiztonsági szempontból kockázatmentes élelmiszer kerüljön a fogyasztók kosarába. Függetlenül attól, hogy olcsóbb tömegáruról vagy drága prémiumtermékről van-e szó, és akár kistermelőtől egy falusi piacon, akár egy kereskedelmi hálózat nagyvárosi üzletében vásárolták azokat – tette hozzá.

Dr. Szigeti Tamás János, a Wessling Hungary Kft. üzletfejlesztési igazgatója szerint mindennek az alapja a jó higiéniai gyakorlat, hiszen az a legfontosabb, hogy az előállított termék ne ártson, hanem tápláljon. Ezért a gyártástechnológia minden lépésénél meg kell vizsgálni, hogy milyen hibák fordulhatnak elő, amik a gyártás során a késztermék biztonságát és minőségét befolyásolhatják. A technológia felügyeletével az előállított élelmiszer megfelel a vele szemben támasztott követelményeknek és kockázat nélkül kerülhet a fogyasztó asztalára. Ezen elvekről és a folyamatos ellenőrzések szükségességéről beszélt Dr. Szigeti Tamás János, a Wessling Hungary Kft. üzletfejlesztési igazgatója. (Az előadás itt elérhető.)

Az alapok áttekintése után a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.-től Pércsi Szilárd üzletfejlesztési menedzser és Koós Ákos osztályvezető a jövő kihívásaira való felkészülés és a hosszú távú, fenntartható fejlődés folyamatához tartozó területeket ismertették. Kiemelték azokat a területeket, amelyekkel már uniós szinten foglalkoznak, ide tartozik az oktatás és a fogyasztói tudatosság növelése is. Az élelmiszeriparhoz kacsolódó sikeres együttműködési példákat is bemutatták. Tájékoztattak többek között az élelmiszer-alapanyag és késztermék veszteségének csökkentéséről, valamint az életciklus-elemzés szerepéről a jövőbeni elvárásoknak való megfelelés folyamatában, például a környezeti hatások csökkentésének figyelembevételével. (Az előadás itt elérhető.)

Az élelmiszerekkel szemben támasztott követelményeknek megfelelni akaró vállalkozások számára a tavaly júniusban megjelent új szabvány jó alapot kínál. Kéki Zsuzsanna, a Magyar Szabványügyi Testület Tanúsítási Titkárság főosztályvezetőjének előadásából kiderült, hogy az ISO 22000:2018 szabvány alkalmazásakor a kockázatokra kell koncentrálni. Ennek a HACCP-alapelveken nyugvó kockázatalapú gondolkodásmódnak köszönhetően a gyakorlatban is biztosítható, hogy az élelmiszer a fogyasztás idején biztonságos legyen. Így pedig erősödhet a vállalkozás termékei iránti fogyasztói bizalom. Többek között ez az egyik előnye a szabvány alkalmazásának. Alapvetően egy mindenki számára – mérettől függetlenül – elérhető rendszert kívántak kifejleszteni, ami a biztonságos élelmiszer-előállítás garantálása mellett a folyamatszervezés, a dolgozói szemléletformálás és egyéb területeken való (például: üzletszervezés) fejlődést is eredményezhet. (Az előadás itt elérhető.)

Az átláthatóság megteremtése és az élelmiszerbotrányok gerjesztette fogyasztói bizalmatlanság kialakulásának következtében az élelmiszer-biztonság és azon belül az élelmiszerek nyomonkövethetősége sarkalatos pontját képezi az egyre szigorúbbá váló uniós élelmiszer-szabályozásnak is. Tulajdonképpen a nyomonkövethetőség biztosítása nélkül ma már nem lehet elfogadható mértékű élelmiszer-biztonságról beszélni.

 A nyomon követés tehát alapkövetelmény. Így ennek megfelelően a jövőbeni kihívásokat és a változó fogyasztói igényeket figyelembe véve ezt is fejleszteni kell. A fogyasztói kör változása révén változnak a kommunikációs csatornák, továbbá a hatósági munka megkönnyítése érdekében is hasznos a visszakövetés idejének lerövidítése. Novákné Fejős Rita (sales manager, SGS Hungária Kft.) kifejtette, hogy elengedhetetlenné vált egy olyan átlátható és hatékony rendszer kialakítása, ami az információk gyors és pontos áramlását tudja biztosítani a teljes élelmiszer-ellátási láncon keresztül. A vázolt követelmények figyelembevételével az SGS – együttműködve a Transparency One vállalkozással – kialakított egy blockchain alapú nyomonkövetési rendszert. (A rendszer működési elvét előadásában ismertette.)

A NAK fontosnak tartja a gyártói „jó gyakorlatok” bemutatását is a konferenciáin. Az élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazását Fejes Ferencné, a HIPP Kft. gyártási üzemvezetője mutatta be.

A HIPP Kft. termékei egy rendkívül érzékeny csoportnak, a csecsemőknek és a kisgyermekeknek készülnek, ezért az ő élelmezésük során az élelmiszer-biztonság kiemelt figyelmet és felelősséget követel meg. Éppen ezért nagy körültekintéssel járnak el mind az alapanyag-, mind pedig a gyártásközi ellenőrzések során. A széleskörű nyersanyag-specifikus vizsgálatnak köszönhetően nem kerül hibás alapanyag a gyártásba (például: szermaradványok, toxinok). Alapvető szemlélet a cégnél, hogy a jó minőségű és biztonságos terméket csak egy komplexen jól működő üzemben lehet előállítani. Ezért a jövő kihívásaira reagálva a fenntarthatóságot is szem előtt tartják a tulajdonosok. (Az előadás vázlata itt elérhető.)

Keleti Marcell, a NAK élelmiszeripari igazgatója zárásként elmondta: a fogyasztói igények bővülése és az egyre jobban kiéleződő piaci verseny rákényszeríti a vállalkozásokat arra, hogy a piaci szerepük megtartása és jobb pozicionálása érdekében változtassanak az eddigi megszokott folyamataikon és vezetési szemléletükön. Kulcsfontosságú a folyamatos fejlődés, amihez a kamara minél több területhez kapcsolódó, jól hasznosítható innovációs irányt kíván bemutatni az idén tervezett konferenciáin is.