MENÜ

Címke: tokaji

Szakfolyóirat > 2001/11 > Növénytermesztés szőlő bor minőség

Különleges minõségû borok készítése

Minden bortermelõ célja, hogy a rendelkezésre álló szõlõbõl a lehetõ legjobb minõségû bort készítse el. Ehhez általában elegendõ a technológiai lépések pontos betartása, melyben az optimális érettséggel szüretelt szõlõ kíméletes feldolgozása, a megfelelõ cefrefeltárás, mustkinyerés és mustkezelések egyforma súllyal szerepelnek. Döntõ jelentõségû továbbá az irányított erjesztés is, valamint a tisztító és stabilizáló kezelések alkalmazása. Nagyon fontos szerepe van még az érlelésnek és a borharmónia kialakításnak.

Szakfolyóirat > 2001/8 > Növénytermesztés bor tokaji must

A természetes borok

Valamennyi európai bortermelõ országban megkülönböztetett védelmet és külön kategóriát jelölnek meg a természetes borokra vonatkozóan. Így a magyar bortörvény is megkülönbözteti a természetes borok minõségi követelményeit (1997. évi CXXI. törvény 29. §), mely szerint: „Természetes bor az az asztali, meghatározott termõhelyrõl származó minõségi vagy különleges minõségû bor, melyet a törvényben szabályozott módon állítottak elõ.”