MENÜ

Címke: kérelem

Szakfolyóirat > 2015/03 > Aktuális szőlő Támogatás Pálinka

Aktuális támogatások 2015. márciusban

A húsmarha és juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program különleges támogatásában részt vevő gazdáknak a 2014. évi támogatás igénybevételéhez a feltételek teljesítéséről szóló nyilatkozatot 2015.év március 16. napjáig postán be kell küldeniük a helyileg illetékes MVH kirendeltségekre. A 2014. évi monitoring adatszolgáltatás a kötelezettek számára az ügyfélkapun keresztül elektronikusan 2015. évben február 17. és március 19. között teljesíthető.

Szakfolyóirat > 2015/02 > Gazdaság MVH Támogatás Kifizetés

Monitoring adatszolgáltatás

A jelenleg hatályos rendelet szerint a tavalyihoz hasonlóan, február 17-től kezdődően március 19-ig teljesíthetik az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) és az Európai Halászati Alap (EHA) keretében támogatást kapott ügyfelek a monitoring adatszolgáltatást. Az adatszolgáltatás csak elektronikusan nyújtható be az MVH-hoz.

Szakfolyóirat > 2015/02 > Aktuális MVH Támogatás Kifizetés

Aktuális 
támogatások 2015 február

A februári hónapban a gazdálkodóknak a 2014. évi gázolaj jövedéki adó visszaigénylésére is lehetőségük nyílik elektronikus úton. 
A zöld színű őstermelői igazolványokat továbbra is a falugazdász hivatalokban le kell cserélni az érvényes barna színű igazolványokra. A következőkben az EMVA korszerűsítés támogatások kifizetési kérelmeinek benyújtásával kapcsolatos szabályait olvashatják.

Szakfolyóirat > 2014/12 > Gazdaság MVH Támogatás kérelem

Aktualitások egyes nemzeti támogatásokról

A 2014. évi nemzeti és uniós támogatások igénylésének főbb szabályai már az év elején hatályba léptek. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően az uniós jogcímekhez kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások mértékét a szaktárca csak novemberben hirdette meg. A döntően állattenyésztőket érintő összegek mellett a juh és kecske ágazatban elérhető csekély összegű támogatásokról szóló jogszabály is megjelent. Így a 2014. évben elérhető valamennyi támogatás esetében ismertek az igénylés feltételei és az elérhető támogatás összege is. 

Szakfolyóirat > 2014/12 > Aktuális MVH Kifizetés kérelem

Aktuális támogatások decemberben

A nitrátérzékeny területen gazdálkodók 2014. december 31-ig kötelesek nitrátjelentést készíteni és beküldeni azt az ügyfélkapun keresztül. A nitrátjelentés adatlapját a nebih.hu honlap elektronikus nyomtatványai menüpontból tudják letölteni a beküldésre kötelezettek.

Szakfolyóirat > 2014/06 > Aktuális Támogatás Szerződés rendelet

Aktuális támogatások Júniusban

A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő támogatás, valamint az anyatehén tartás támogatás igénylése mellett a mezőgazdasági tevékenységet végző gazdálkodóknak nem szabad elfelejteniük az ez évi agrárkamarai tagdíj befizetésének határidejét, amely 2014. év július 7.

Szakfolyóirat > 2014/05 > Gazdaság Gazda Támogatás Gazdálkodás

Fiatal gazda támogatások aktuális hírei

Áprilisban megjelent a fiatal gazdálkodók indulásához a 2014. évben igényelhető támogatásokról szóló VM-rendelet és MVH-közlemény. A kiírás fontosabb feltételeit ismertetjük. A korábbi években nyert fiatal gazdálkodók számára megjelent egy jogszabály-módosítás is, ami több száz szankcióval sújtott fiatal gazda ügyét hivatott rendezni.  

Szakfolyóirat > 2014/05 > Gazdaság Támogatás EMVA Területalapú

A közvetlen támogatások igénylésének 2014. évi keretei

2009-től vált lehetővé, hogy a mezőgazdasági termelők egyes uniós és nemzeti támogatási konstrukciókra egy eljárás keretében nyújtsák be kérelmüket. Az úgynevezett egységes kérelemről szóló jogszabályt évente hirdeti ki a Vidékfejlesztési Minisztérium. 
A 2014. évre vonatkozó egységes kérelem rendelet március végén jelent meg (28/2014 (III. 27.) VM-rendelet), amely az április 4-én megjelent SAPS-ÁNT-rendelettel (35/2014. (IV. 4.) VM-rendelet) együtt határozza meg a közvetlen támogatások igénylésének idei feltételeit.

Szakfolyóirat > 2014/04 > Aktuális Támogatás Kifizetés Földhasználat

Aktuális támogatások Áprilisban

A mezőgazdasági őstermelők őstermelői igazolványaikat kamarai tagként továbbra is ingyenesen érvényesíthetik az agrárkamarai tanácsadóknál, falugazdászoknál. A 2014. évi egységes kérelem áprilistól kezdődő beadásához a gazdálkodóknak mielőbb rendezniük kell területeik földhasználatát, hogy arra támogatást igényelhessenek.

Szakfolyóirat > 2014/03 > Aktuális Program Juh Méhészet

Aktuális támogatások Márciusban

Az agrárkamarai tanácsadóknál és a falugazdászoknál már átvehetőek a kamarai tagkártyák a gazdálkodók számára. A húsmarha és juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezet-
átalakítási támogatások teljesítéséről 2014. év március 15. napjáig kell nyilatkozniuk a támogatást igénylőknek az MVH által erre a célra rendszeresített nyomtatványon.

Szakfolyóirat > 2014/02 > Aktuális MVH Támogatás Állattartó telep

Aktuális támogatások Februárban

A nemzeti agrárgazdasági kamarához tartozó falugazdászok továbbra is érvényesítik az őstermelői igazolványokat, ami január 1-jétől, új kamarai szolgáltatásként ingyenes. A NATURA 2000, az AKG és a húsmarha szerkezetátalakítási támogatásokat igénylőknek célszerű a NAKVI honlapján feltüntetett kötelező képzések időpontjait nyomon követniük, hogy a támogatási feltételeknek meg tudjanak felelni.

Szakfolyóirat > 2014/01 > Aktuális Támogatás Kifizetés termelők

Aktuális támogatások Januárban

A mezőgazdasági termelők a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj jövedéki adóját 2014. év január 16-tól igényelhetik vissza, de már csak elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül. Január hónaptól az őstermelőknek őstermelői igazolványaikat érvényesíteniük kell, amennyiben azt a 2013. évben nem érvényesítették több évre.

Szakfolyóirat > 2013/04 > Aktuális Támogatás Pályázat kérelem

A SZAKTANÁCSADÓ VÁLASZOL

Az EURO-ECO Csoport tagjaként mûködõ Univer-Penta Kft. névjegyzéki szaktanácsadói, munkatársai országszerte nap mint nap találkoznak olyan kérdésekkel, amelyek más gazdálkodókat is érinthetnek. Lapunkban rendszeresen megosztják olvasóinkkal a fontosnak vélt kérdésekre adott válaszaikat.  

Szakfolyóirat > 2013/02 > Aktuális Kifizetés kérelem állatfajták

Aktuális támogatások

Az õstermelõi igazolványok kiváltásának feltétele 2013. január 1-tõl megváltozik. A 2009. január 1-je elõtt kiváltott igazolványok 2013 év januártól bevonásra kerülnek, helyettük új igazolványt kapnak a termelõk. A módosítással egyszerre három adóévre váltható ki az õstermelõi igazolvány és a három adóévre szóló értékesítési betétlap. Az igazolványokat továbbra is a falugazdászoknál lehet igényelni.  

Szakfolyóirat > 2012/10 > Aktuális Támogatás termelők kérelem

Aktuális támogatások

Az agrárkamarai regisztráció új határideje 2012. november 30. A tagságra kötelezetteknek november 30-ig kell bejelentkezni a Magyar Agrárkamara honlapján az agrárkamarai választási tagjegyzékbe, és eddig kell megfizetni az 5000 Ft összegû egyszeri regisztrációs díjat is. Fontos tudni, hogy a tagsági díj megfizetése a korábbi közleményekkel ellentétben már megtehetõ csekken is, amelyet a falugazdászoknál lehet átvenni.  

Szakfolyóirat > 2012/05 > Aktuális Támogatás határidő kérelem

Aktuális támogatások

Még nem késõ az egyszerû eljárás keretében kezdeményezni (kérelmet benyújtani) a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös ingatlantulajdon megosztását (a saját tulajdon kimérését) a körzeti földhivataloknál. A fenti határidõt követõen már csak a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. tv alapján szüntethetõ meg az osztatlan közös ingatlantulajdon. Ebben az esetben költségesebb és összetettebb eljárásra lehet számítani. A június 1-ig kezdeményezett földkiadási eljárás eredményeként létrejött osztatlan közös tulajdon megosztása még a 63/2005 (IV. 8.) kormányrendelet alapján történik. A 2012. június 1-ig kérelmezett megosztás költségét az állam viseli, és a körzeti földhivatal a kormányrendeletben foglalt teljesítési sorrend szerint jár el.

Szakfolyóirat > 2012/04 > Aktuális Szaktanácsadás Szabályozás kérelem

Aktuális támogatások

Április hónapban az egységes kérelemben a mezõgazdasági tevékenységet folytatók több kifizetési kérelmet adhatnak be. A 2011/2012. kvótaévben termelt tej után különleges tejtámogatást igényelhetnek a termelõk 2012. május 15-ig. A már megkötött szaktanácsadási szerzõdéseket április végéig kell az illetékes MVH szervnek elküldeni.

Szakfolyóirat > 2012/01 > Aktuális Támogatás Szabályozás kérelem

Aktuális támogatások

Az MVH a 172/2011. (XI. 24.) számú közleménye alapján tejkvóta térítésmentesen igényelhetõ 2012. február 28-ig. A 2012. év január 15-tõl a mezõgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedéki adó éves visszaigénylése már megkezdhetõ.

Szakfolyóirat > 2011/12 > Aktuális Támogatás kérelem igénylés

Aktuális támogatások

A magánszemélyek háztartási igényeit, meghaladó tevékenységet folytató állattartó (5 számosállat felett, baromfitartás esetén 3 számosállat felett), valamint minden nitrátérzékeny területen gazdálkodó nitrát-adatszolgáltatási kötelezettséggel rendelkezik. A nitrátjelentést papíralapon, ügyfélkapun keresztül az ÁNYK nyomtatványon vagy xml feltöltéssel (meghatalmazás esetén) 2011. december 31-ig kell az MgSZH-hoz beküldenie. Ennek hiánya a Kölcsönös Megfeleltetés eseti szankció mellett, adatszolgáltatási bírságot is maga után vonhat.  

Szakfolyóirat > 2011/10-11 > Aktuális Támogatás Kifizetés kérelem

Aktuális támogatások

A növénytermesztõ gazdáknak ebben az évben is szeptember 30-ig kellett elkészíteni a 2011/2012-es gazdálkodási évre vonatkozó tápanyag-gazdálkodási tervet és földhasználati tervet. Amennyiben a fõnövény betakarítására e dátumot követõen kerül sor, a terveket, a betakarítást követõen kell haladéktalanul elkészíteni. Az erdészek 2011. október 1-jétõl egy hónapig igényelhetnek támogatást az úgynevezett nem termelõ erdõterületi beruházásokkal az erdõszerkezet-átalakításához, és az erdõ-környezetvédelmi intézkedésekhez, mint például a nem õshonos, agresszíven terjedõ fafajok irtása.  

Szakfolyóirat > 2011/06 > Aktuális Támogatás Közlemény kérelem

Aktuális támogatások

A 2011. év elsõ féléve után járó mezõgazdaságban felhasznált gázolaj jövedéki adó visszaigénylése június 15-tõl már lehetséges a NAV megyeileg illetékes pénzügyõri igazgatóságánál. Júniusban meghirdetésre kerül a 2011. évi termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás igénylése.  

Szakfolyóirat > 2011/05 > Aktuális Támogatás Termelő kérelem

Aktuális támogatások

A mezõgazdasági termelõknek a 25/2011. (IV. 7.) VM rendelete alapján a 2011. évi egységes kérelem benyújtási határideje 2011. május 15. Mivel 2011-ben ez a nap munkaszüneti napra esik, ezért szankció nélkül még 2011. május 16-án is benyújtható a kérelem. Az egységes kérelem az említett határidõt követõen 2011. június 9-ig benyújtható, de ebben az esetben a megállapított támogatási összeg munkanaponként 1%-kal csökkentésre kerül.  

Szakfolyóirat > 2011/03 > Aktuális Támogatás Közlemény Kifizetés

Aktuális támogatások

A gazdálkodóknak 2011. évben február 15. és március 15. között van lehetõségük a kötelezõ monitoring adatszolgáltatás teljesítésére, mely érint valamennyi, az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedést.Az ügyfél a monitoring adatszolgáltatási kötelezettségét kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül teljesítheti. A www.mvh.gov.hu  oldalon az „Elektronikus ügyintézés”-t választva, majd az „e-monitoring” alkalmazást kiválasztva az ügyfélkapun keresztül a regisztrációs szám beírásával le tudja tölteni a rá vonatkozó monitoring adatlapot. A monitorig adatszolgáltatás után a monitoring felület beadásra kiterjedõ meghatalmazást a meghatalmazóknak be kell küldeni az illetékes megyei MVH részére.    

Szakfolyóirat > 2010/05 > Aktuális Támogatás Bejelentés Kifizetés

Aktuális támogatások

Az EMVA agrár-környezetgazdálkodási támogatás területazonosítási kérelmet, a kifizetési kérelem benyújtása elõtt, 2010. május 15-ig kell beadni. Az egységes kérelmet 2010. május 17-ig kell elektronikus úton beküldeni. A 2010. évi tejkvóta támogatás beküldési határideje május 15.  

Szakfolyóirat > 2010/04 > Aktuális Támogatás Kifizetés kérelem

Aktuális támogatások

Április hónapban rengeteg feladat várja a mezõgazdasággal foglalkozó termelõket. Az egységes kérelem leadása elõtt az AKG programban résztvevõknek el kell küldeniük a területazonosítási kérelmüket az ügyfélkapun keresztül. Az egységes kérelemhez tartozó borítékok átvehetõk a falugazdásznál. Április hónapban a termeléshez kötött anyatehén támogatás kifizetése is várható.  

Szakfolyóirat > 2009/12 > Aktuális Támogatás Kifizetés kérelem

Aktuális támogatások

A SAPS elõlegrõl szóló döntés miatt az MVH késõbb folyósítja az agrár-környezetgazdálkodási támogatást. Az agrár-környezetgazdálkodási támogatások kifizetése januárban kezdõdik. A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal kiadott rendelete alapján beadhatóak az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelyébe tartozó pályázatok. 2009. december 16-ig.  

Szakfolyóirat > 2009/08 > Aktuális Támogatás Kifizetés kérelem

Aktuális támogatások

Az agrár-környezetgazdálkodási célprogram kérelmének leadásával megkezdõdhetnek a pályázott területek területkimérései az MVH-tól kapott határozatok alapján. Az MVH honlapján már elérhetõ a 2009. évi egységes kérelem túligényelt blokkjainak listája. Felhívjuk a gazdálkodók figyelmét, hogy a 2009. évben induló agrárkör­nyezetgazdálkodási célprogramban részt­vevõ területeknek rendelkezniük kell 2014. év december 31-ig érvényes földhasználattal. A földhasználatok bejelentése legkésõbb 2009. év szeptember elejéig kötelezõ az AKG célprogramok résztvevõinek. A szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatás kifizetésének igénylésérõl a következõkben olvashatnak.

Szakfolyóirat > 2009/07 > Aktuális Támogatás Gazdálkodó kérelem

Aktuális támogatások

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az induló agrár-környezet­gazdálkodási célprogram elektronikus kérelme mellett, papír alapon a szaktanácsadói szerzõdést, a TÉSZ, TCS, Tenyésztõ szervezet tagságot, valamint a Zöldség-Gyümölcs Terméktanács és az Ökológiai ellenõrzõ szervezet igazolásait is mellékelniük kell pályázatukban a célprogramoknak megfelelõen a 61/2009 FVM rendelet 3 sz. melléklete alapján, a 71/2009. MVH közlemény mellékleteinek megfelelõen, kivéve a Zöldség-Gyümölcs Terméktanács igazolását, amelyet a szervezet maga bocsát ki.  

Szakfolyóirat > 2008/12 > Aktuális Támogatás rendelet kérelem

Aktuális Támogatások

November hónap a múlt században az állattartó gazdák számára az elszámolás ideje volt, e hónaphoz kötõdik a téli idõjárás elõrejelzése is, a Márton-napi liba csontja alapján és a Katalin-napi idõjárásra tekintettel. Az intervenciós felajánlás határideje a kukorica felajánlás esetében 2008. november 1-je és 2008. december 31-e között lehetséges. Az állattartó telepek korszerûsítéséhez nyújtandó támogatás esetében a kifizetési kérelmeket a 2008. évben december 1–31. között lehet benyújtani. A cukorrépa-termelõk nemzeti kiegészítõ támogatásához a támogatási kérelmet egy példányban, 2009. január 31-éig az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon lehet benyújtani.

Szakfolyóirat > 2008/03 > Aktuális Támogatás FVM kérelem

Aktualitás támogatások

A márciusban számos kötelezõ feladat várja a termelõket. A közelmúltban az õstermelõk számára szükségessé vált adószámot kell az MVH felé jelenteni, valamint az õstermelõi igazolványok megújítása is március 20-ig meg kell, hogy történjen. Az ültetvények telepítésének feltételei módosultak, amelyre szintén szeretnénk felhívni a gazdák figyelmét.  

Szakfolyóirat > 2007/06-07 > Aktuális MVH Támogatás kérelem

Készülhetnek a kérelmek!

Amikor e cikk megjelenik már az állattartó telep tulajdonosok beadták kérelmüket telepük korszerûsítésére, technológiájuk fejlesztésére, és ezekben a pillanatokban készítik elõ beadásra az önálló építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzésének támogatását, ennek elkészítésében és ellenõrzésében kívánok az Önök segítségére lenni e cikkel.  

Szakfolyóirat > 2004/3 > Gépesítés gépek kérelem növényvédõ gép

Növényvédõgépek kötelezõ típusvizsgálata

A vegyszeres növényvédelem nemcsak a termés mennyiségét és minõségét nagymértékben meghatározó technológiai mûveletsor, hanem a környezetre számottevõ veszélyt jelentõ tevékenység is. A védekezési eljárások eredményessége és a környezetre gyakorolt hatása nagyban függ az alkalmazott gépektõl. A növényvédõ gépek kialakítása, és mûszaki állapota meghatározza, hogy a vegyszerek milyen pontossággal kerülnek felhasználásra, mennyire egyenletesen jutnak el a célfelületre, milyen mértékben mennek veszendõbe, veszélyeztetve vagy károsítva a környezetet. Ezért a növényvédõ gépek vizsgálata, ellenõrzése a fejlett országokban már régebben megkezdõdött. Hazánkban a növényvédelemrõl szóló 5/2001.(I. 16.) FVM rendelet, illetve az ezt módosító 81/2003. (VII.9.) FVM rendelet szabályozza a növényvédõ gépek típusvizsgálatát.

Szakfolyóirat > 2016/10 > Gazdaság MVH kérelem Támogatás

Támogatásigénylést segítő újdonságok az MVH-nál

A 2014–2020 közötti Közös Agrárpolitika szabályai számos változást hoztak a gazdák életébe, és az átalakított támogatási rendszerhez való alkalmazkodás, de főleg annak megújított adminisztrációjával való megbarátkozás továbbra is okoz fejfájást az érintetteknek. Az új szabályok szerinti első, 2015. évi egységes kérelem beadási időszaknak számos tanulsága volt, amelyeket kiértékelve az uniós kifizető ügynökségként működő Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal több ponton is módosított az eljárásrenden, az informatikai rendszeren, vagy igyekezett olyan kiegészítő szolgáltatást bevezetni, ami megkönnyíti a termelők helyzetét az újabb támogatásigénylési időszakokban. A FÖMI által a MEPAR adatbázishoz készített új fedvénytérképeket már a 2016-os kérelemnél is alkalmazhatták a gazdák.

Oldalak: 1 / 3
1 2 3