MENÜ

Címke: istálló

Partnereink hírei > X 2020.06.03.

Új beruházási pályázat az állattartó cégek számára

Felhívjuk a figyelmüket, hogy az Agrárminisztérium 80 milliárd forintos új beruházási pályázati csomagot hirdetett meg. Ennek keretében az állattenyésztéssel foglalkozó cégek pályázhatnak állattartó telepek megújítására (magtárak, istállók, szénatárolók, stb.).

Szakfolyóirat > 2014/08 > Aktuális állat Traktor Alma

A szaktanácsadó válaszol Augusztusban

Az EURO-ECO Csoport tagjaként működő UNIVER-PENTA Kft. névjegyzéki szaktanácsadói, munkatársai 
országszerte nap mint nap találkoznak olyan kérdésekkel, 
amelyek más gazdálkodókat is érinthetnek. Lapunkban rendszeresen megosztják 
olvasóinkkal a fontosnak vélt kérdésekre adott válaszaikat.  

Szakfolyóirat > 2012/09 > Tartástechnológia sertés istálló hőmérséklet

A sertésistálló mikroklímája

A sertésistálló mikroklímájának ideális kialakítása egyaránt fontos a néhány sertést tartó háztáji gazdaságokban, és az iparszerû hústermelés gépesített körülményei között, hiszen akár egy, akár több száz állatot tartunk, a faj igényei azonosak. Az istálló mikroklímájának kialakításában legfontosabb tényezõk a levegõ páratartalma, az istálló levegõjének szennyezettsége, a hõmérséklet; és a levegõmozgás, a szellõzés.

Szakfolyóirat > 2012/09 > Pr Gazda istálló csirke

Bánom, hogy nem elõbb vettem meg a Gregoire Besson-t!

Oroszlány határában, Komárom megye azon vidékén, ahol Likerecz Róberték gazdálkodnak, igen gyengék a talajadottságok. Ugyancsak tudatosan kell tehát összehangolniuk a mezőgazdasági feladatokat, a több lábon állás mellett így kiemelt szerep jut a megfelelő géppark kialakításának is, hogy a lehető legjobb eredményeket hozza a befektetett munkájuk.  

Szakfolyóirat > 2006/04 > Tartástechnológia szarvasmarha Tehén istálló

Szarvasmarha-istállói padozatok – padozat, tehénmatrac, gumiszõnyeg

Az állatvédelmi törvény a szarvasmarha-istállói padozatokról Az állatvédelmi törvény megfogalmazása szerint az istállópadozat nem lehet csúszós. A padozatról az ürülék, a csurgalékvíz könnyen eltávolítható legyen, illetve onnan elfolyhasson, ne okozzon az állatnak kényelmetlenséget, sérülést. A rácspadozat kialakítása legyen szilárd, alaktartó és feleljen meg az istállózott állat (pl. tõgybimbó) méreteinek és testtömegének.

Szakfolyóirat > 2006/02 > Állattenyésztés Termelés istálló tartás

A hízónyulak ketrecben és fülkében történõ nevelése

A többi gazdasági állatfajhoz hasonlóan a házinyúlnál is egyre gyakrabban vetõdik fel az animal welfare, az állatok közérzetének kérdése. Az EU illetékes bizottságai is elkezdtek ezzel a témával foglalkozni. Egyre több kutatási eredmény születik, amelyekben a csoportnagyság és a telepítési sûrûség termelésre, viselkedésre és jólétre gyakorolt hatását vizsgálják.Jelenleg leggyakrabban 2 vagy 3 növendéknyulat nevelnek egy ketrecben, 1 m2 alapterületre 16–18 egyed jut.

Szakfolyóirat > 2004/5 > Gépesítés istálló állattartás hígtrágya

A hígtrágya kezelés korszerû gépesítése

A nyolcvanas évek elején nagy számban megjelenõ iparszerû állattartó telepek a korszerû nyugati elveket követve, az élõmunka igény csökkentését is szem elõtt tartva épültek. Az állattartás legnagyobb munkaerõigényû mûvelete a telepek tisztántartása, és a trágya eltávolítása, ezért ezt vízöblítéses módszerrel kívánták megoldani.

Szakfolyóirat > 2004/3 > Állattenyésztés istálló állattartás telepek

Állattartó telepek padozataival szemben támasztott követelmények

Az Európai Unió agrárágazattal szembeni követelményei között nagy súllyal esik latba az állatok jólétének kérdése az „Animal Wellfare”. Ennek az a lényege, hogy a termelésbe bevont állatok a lehetõségekhez képest kényelmesen és egészségesen éljék le (rövid) életüket. Természetesen ennek célja az állatokon keresztül az ember, mint a tápláléklánc élén álló „csúcsragadozó”, egészségének védelme. Bármi áron.

Szakfolyóirat > 2003/11 > Állattenyésztés Fertőtlenítés istálló tartás

Brojlertartás tartástechnológiája II.
(folytatás)

Magyarországon kivétel nélkül mélyalmos technológiával tartjuk húscsirkéinket és a tojótyúktól eltérõen, a tartás nem különül el nevelõ és termelõ fázisra, pontosabban mindez egy termelõtérben, folyamatosan történik. A kikelt csibék nevelése közvetlenül a termelõistállókban kezdõdik és tart egészen a hízlalás befejezéséig.

Szakfolyóirat > 2003/7 > Pr sertés istálló tenyésztés

A SEGHERSgenetics tenyésztésének bemutatása

A SEGHERSgenetics (korábban SEGHERShybrid) tenyésztése Belgiumban kezdődött a múlt század hatvanas éveiben. A családi vállalkozásként indult cég hamar az egész világra kiterjedő tenyésztési hálózatot hozott létre, s napjainkban már több mint 30 országgal van rendszeres kereskedelmi kapcsolata. 2002-ben néhány nagyon fontos stratégiai, együttműködési megállapodást kötött. Az év elején az USA egyik legnagyobb sertéstenyésztő vállalkozásával a Newsham-mel, majd az év őszén Anglia egyik piacvezető sertéstenyésztő vállalkozásával a Rattlerow-val alakított ki szoros kapcsolatot a vállalat.

Szakfolyóirat > 2001/10 > Állattenyésztés baromfi istálló tenyésztés

A baromfiistálló szellõztetése a gázemisszió függvényében

Az állattartás különbözõ technológiáinak fejlõdése, fejlesztése során az egyik meghatározó szempont az istállóklíma volt, fontossága azonban változott, hol jobban hol kevésbé került elõtérbe a mûszaki-technológiai fejlesztések során. Az állat számára legkedvezõbb istállón belüli légtér kialakításának motiváló tényezõjeként újabb szempontok jelentek(-nek) meg, pl. állatvédelmi szabályok, elõírások.

Szakfolyóirat > 2001/6 > Állattenyésztés istálló hûteni hőmérséklet

Lehet-e, érdemes-e a nyitott istálókat hûteni?

ÖSSZEFOGLALÓ A jobb komfortérzet kialakítása miatt a 70-es évek végén készültek a nyitott oldalfalú istállók. Ezekben nyáron a természetes szellõztetés elõnyeit kihasználva kielégítõbb légállapot alakult ki az állatok számára, mint a zárt istállókban. Vizsgálatot végeztünk olyan nyitott épületben, amelyben nagyteljesítményû ventilátorral végzett szellõztetéssel, illetve a szellõztetéssel egyidejû vízbeporlasztással javították az istállóklímát.

Szakfolyóirat > 2001/3 > Állattenyésztés sertés istálló állatok

A sertéstartás állatvédelmi szempontjai

A gazdasági haszonállatok védelmét, a tartási és ellátási feltételek meglétét minden állat és állomány esetére ki kell terjesztenünk. A nagy egyedszámú állományok esetén ennek kiemelt jelentõsége van. Az Állatvédelmi Törvény mellékleteként az állattartás általános elvei mellett kidolgozásra kerültek a sertések tartásának minimális kívánalmai és az ezeket tartalmazó irányelvek. A mi hatályos jogszabályunk, a mezõgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályai (32/1999. (III. 31.) FVM rendelet) nagyrészt azonosak az Európai Unió irányelveivel.

Szakfolyóirat > 2001/1 > Állattenyésztés istálló

A hobbiló-tartásról

“A legnagyobb boldogság a földön a ló hátán van” tartja egy bölcselet. És aki már próbálta, milyen élmény nyeregben ülve, hegyen-völgyön, árkon-bokron keresztül iramodva beszívni az enyhén megizzadt hátas illatával keveredett friss levegõt, közben az ütemes patadobbanásokat hallgatva érezni szinte ugyan azt, amit honfoglaló elõdeink érezhettek, az tudja, mennyi igazság van ebben a mondásban. Sokan a dologba beleszerelmesedõk közül nem elégszenek meg a lovasiskolák adta lehetõségekkel, hanem saját otthonukban, társállatként szeretnék tartani, gondozni kedvencüket, hogy mikor idejük megengedi, heti három-öt alkalommal hódolhassanak kedvelt idõtöltésüknek. Õk, akik nem versenyzési szándékkal, csak egészségük és kondíciójuk megõrzése végett, kedvtelésbõl lovagolgatnak, alkotják a manapság szerencsésen egyre bõvülõ hobbiló-tartók táborát.

Szakfolyóirat > 2018/12 > Pr szigetelőanyag szigetelőhab Unipur

A sok szigetelési technológia közül miért a szórt poliuretánhab szigetelést válasszam?

A feltett kérdésre lehet röviden válaszolni, hogy egyszerűen a legtöbb esetben nincs jobb megoldás és lehet bővebben kifejteni. Az általában használt szigetelőanyagok (ásvány-, kőzetgyapot, polisztirol lapok, bitumenes szigetelők) csak egy problémára nyújtanak megoldást, csak vízszigetelnek, vagy hőszigetelnek.

Szakfolyóirat > 2019/01 > Tartástechnológia Mezőgazdaság Állattenyésztés haszonállat

Korszerű sertésólak szigetelési megoldása

A sertéstartás elmúlt csaknem fél évszázadát hazánkban is a termelés mennyiségi növelésére való törekvés jellemezte. Csak az utóbbi évtizedben kerültek előtérbe a minőségi követelmények, miután a világpiacon – részben a mennyiségi szemlélet eredményeként – túltermelés alakult ki. A túltermelés a sertéstartás technológiáját is gyökeresen átalakította. Mivel már nem volt cél a termelés mindenáron való növelése, előtérbe kerültek az „állatjólléti” követelmények, illetve az élelmiszerbiztonsági előírásoknak való megfelelőség.

Szakfolyóirat > 2021/04 > Pr hűtőpanel evaporatív hűtés tartástechnológia

Pár szóban az evaporatív hűtésről

Az éghajlati változások hazánkban is egyre nagyobb gondot okoznak a zárt tartási rendszerben üzemelő állattartó telepeknek. A hőségnek betudható elhullásokon felül a termelési mutatók visszaesése is jelentős veszteségeket idéz elő. A védekezés leginkább bevált eszköze az úgynevezett evaporatív hűtési rendszer, vagy köznapi megnevezésén a HŰTŐPANEL!