MENÜ

Címke: tartósítás

Hírek > Gazdaság 2022.02.15.

Nagyobb nyomással a finomabb húsokért

Nagynyomású kezelés hatását vizsgálta a nyers húspép minőségi jellemzőire vonatkozóan Visy Anna, aki eredményeivel elnyerte a Német–Magyar Társaság és az Akadémia ezer eurós Wolfgang Kessler kutatási díját.

Hírek > Gazdaság 2021.09.24.

Tippek a szamóca ideális tartósításához a MATE fiatal kutatójától

Az egészséges életmód szerves része a gyümölcsökben gazdag táplálkozás, mely többek között magas vitamin- és antioxidáns-tartalommal járul hozzá szervezetünk működéséhez. A világ egyik legnépszerűbb bogyósgyümölcse a szamóca, melynek háztartásokban és nagyüzemi szinten történő tartósítása biztosítja a kedvelt szezonális termés egész éves fogyasztását. A kíméletes tartósító technológiák hatását vizsgálta Salamon Bertold, a MATE Élelmiszertudományi Doktori Iskola doktorjelöltje.

Partnereink hírei > X 2016.09.16.

Tápanyagszakértő - Őszi növénykondicionálás

Az időben elvégzett vetések után lassan sorolni kezdenek a repce táblák. Ilyenkor fokozott figyelmet kell fordítani a repceállomány egységes, zavartalan fejlődésére, mert ez az időszak alapozza meg a következő évi terméseredményeket.

Szakfolyóirat > 2008/10-11 > Pr Kukorica tartósítás erjesztés

Kukorica erjesztéssel és/vagy konzerválással történõ tartósítása

A szemes kukorica biztonságos tárolása és további raktárkapacitás szabaddá tétele az idei évben a várható nagyobb hozamok miatt különösen fontos. A termények biztonságos tárolását a szárítás mellett (vagy helyett) megoldhatjuk szerves sav kombinációkkal történõ aerob tartósítással, illetve hangyasav alapú készítmény segítségével történõ erjesztéssel egyaránt.  

Szakfolyóirat > 2006/10 > Gépesítés Kukorica tartósítás roppantás

A nedves kukorica roppantásra alapozott tartósítása

A roppantás és a tartósítás kapcsolata Az energiaárak folyamatos, az utóbbi idõben drasztikusnak mondható emelkedése újból teret nyitott a szemes termények szárítást kiküszöbölõ egyéb tartósítási technológiáinak. Az egyre nagyobb léptékben megjelenõ erjesztési eljárások elõnyei közül a két legjelentõsebb a tetemes mértékû energia megtakarítás és a beltartalom jobb megõrzése, hátrányaik között pedig a kereskedelmi forgalmazás elvesztését, az egyes állatfajokra vetített takarmányozás, technológiai okok miatti alkalmazhatóságának nehézségeit kell megemlítenünk.

Szakfolyóirat > 2006/09 > Pr Kukorica tartósítás Takarmányozás

Szemes kukorica tartósításának alternatívái, különös tekintettel a nagy nedvességtartalom mellett alkalmazott roppantásos technológiára II. rész

TAKARMÁNYHIGIÉNIAI SZEMPONTOK A technológia hatása a szántóföldi penészek mennyiségére 2004-ben üzemi vizsgálatokat végeztünk a penészgombákra vonatkozóan (12 üzemben került sor mintavételre). A mikrobiológiai mérések azt mutatták, hogy fóliahengerben történõ tárolás esetében, felbontás után minden esetben 100 alatt volt a termény grammonkénti penészszáma, falközti tárolás esetében 100–1000 között változott ez az érték (megjegyzés: a határérték 10 000/g).

Szakfolyóirat > 2006/08 > Pr Kukorica tartósítás szemes

Szemes kukorica tartósításának alternatívái, - különös tekintettel a nagy nedvességtartalom - mellett alkalmazott roppantásos technológiára 1. rész

Napjainkban kiemelkedõ fontosságú, hogy olyan takarmányozási technológiákat alkalmazzunk, amelyek egy- részt megfelelnek a szigorúbb takarmány-minõségbiztosítási, állathigiéniai és környezetterhelési elõírásoknak, másrészt a költségek csökkentése mellett magasabb értékû takarmányt biztosítanak az állatok számára.

Szakfolyóirat > 2006/04 > Gépesítés tartósítás anyag savas

Tartósítási technológia

Az elmúlt két évben Magyarországon is terjedni kezdett a szerves savas tartósítás, amelynek fõ okai a gazdálkodók fokozottabb költségérzékenysége, a megnövekedett tárolási nehézségek (helyszûke, nem elegendõ tároló kapacitás) és az élelmiszerbiztonság szempontjainak elõtérbe kerülése az élelmiszerlánc egészében.

Szakfolyóirat > 2005/5 > Pr Szárítás tartósítás savak

Miért tartósítsunk szerves savakkal?

A betakarított terményekben a növények természetes biológiai folyamatai nem állnak le azonnal, csak nagymértékben lelassulnak. Ennek során a takarmányozás szempontjából fontos tápanyagok egy része lebomlik. Ez a folyamat a terményt károsító mikroorganizmusok tevékenységétõl függetlenül is bekövetkezik.

Szakfolyóirat > 2004/9 > Szántóföld Kukorica tartósítás erjesztés

Kukorica erjesztéssel és/vagy konzerválással történõ tartósítása

A szemes kukorica biztonságos tárolása és további raktárkapacitás szabaddá tétele az idei évben a várha-tó nagyobb hozamok miatt különösen fontos. A termé-nyek biztonságos tárolását a szárítás mellett (vagy helyett) megoldhatjuk propionsavas tartósítással és hangyasav alapú készítmény segítségével történõ er-jesztéssel egyaránt.

Szakfolyóirat > 2004/8 > Szántóföld tartósítás termények penészgombák

Szemes termények tartósítása szerves savakkal

Az idei évben az elõzõ évekhez képest jóval nagyobb hozamra számíthatunk a szemes termé-nyeket illetõen. Ez egyrészt örömteli, másrészt raktározási gondokat vet fel, és fel kell készülni a termények egy részének hosszú idõre történõ tárolására. A biztonságos tárolás lehetséges módszere takarmányozási célú termények esetében a szerves savakkal történõ tartósítás.

Szakfolyóirat > 2001/10 > Növénytermesztés Káposzta tartósítás savanyú

Savanyú a káposzta?

Finomat és egészségeses a családnak (A házi tartósítás titkai) A savanyítás kultúrája a mai Bajorország területérõl származik. A Vecsésre és környékére betelepült sváb családok a magukkal hozott technológia alapján honosították meg savanyított káposzta gyártását a környezõ falvakban. A technológia kialakulása feltehetõen a szegénységre vezethetõ vissza és az sem kizárt, hogy véletlenül jöttek rá arra, hogy a télire elraktározott és idõközben tejsavas erjedésen keresztülment káposzta magas élvezeti értéket nyújt.

Szakfolyóirat > 2001/4 > Növénytermesztés Gyümölcs tartósítás

A házi tartósítás titkai

3. rész A házi tartósítás adalékanyagai A gyümölcs- és zöldségfélék házi feldolgozása során egyre több adalékanyagot használunk, hogy termékeink kellõen tartósak, világosak vagy esetleg ropogósak maradjanak. Ennek megfelelõen a háztartásokban használatos adalékanyagok feladata vagy a termékek tartóssá tétele, vagy a tartósított nyersanyag érzékszervi tulajdonságainak megõrzése, illetve javítása.